Thermal Mass Flow Meter -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
481

    

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 

ANRITSU MA2424B THERMAL SENSOR 

APLLIED BIO SYSTEMS PCR SYSTEM 9700 THERMAL CYCLER 

APPLIED BIOSYSTEM PCR SYSTEM 9700 THERMAL CYCLER 

APPLIED BIOSYSTEMS THERMAL CYCLER 

APPLIED BIOSYSTEMS 9700 THERMAL CYCLER 

APPLIED BIOSYSTEMS PCR-2400 THERMAL CYCLER 

APPLIED BIOSYSTEMS PCR-9700 THERMAL CYCLER 

APPLIED BIOSYSTEMS PCR9700 THERMAL CYCLER 

ASHLEY-EDISON IR928 INFRARED THERMAL CAMERA 

ASSOCIATED ENVIROMENTAL SYS. ZSM-2105D THERMAL SHOCK 

BALLANTINE 1395A-3 THERMAL CONVERTER 

BALLANTINE 1395A-3-09 THERMAL CONVERTER 

BALLANTINE 1395A3097 THERMAL CONVERTER 

BALLANTINE LABS 1395A-0.4 THERMAL CONVERTER 

BALLANTINE LABS 1395A-1 THERMAL CONVERTER 

BALLANTINE LABS 1395A-3 THERMAL CONVERTER 

BARBER COLEMAN N/A THERMAL BONDER 

BIO RAD PELTIER THERMAL CYCLER 

BIO RAD PTC0200 THERMAL CYCLER 

BLUE M WSP-109 B-3 THERMAL SHOCK TEST CHAMBER 

BLUE M WSP-109B-3 THERMAL SHOCK TEST CHAMBER 

COHERENT 33-7865 THERMAL SENSOR PROBE 

COHERENT 33-7865-000 THERMAL SMART SENSOR 

COHERENT LM-1 THERMAL DETECTOR 

COLE PARMER CUA417 THERMAL HYGROMETER 

DESPATCH LBB2-18-1 THERMAL OVEN 

DESPATCH LEB THERMAL OVEN 

DWYER 470 THERMAL ANEMOMETER 

DWYER 470-1 DWYER THERMAL ANEMOMETER 

DWYER 470-1 THERMAL ANEMOMETER 

DWYER INSTRUMENT 470-1 THERMAL ANEMOMETER 

ECD SUPERMOLE GOLD S. MOLE THERMAL PROFILER 

EDC BQDH THERMAL & CALIBRATION TESTER 

EDC EF-EDC-10237 THERMAL TEST BOARD FRAME 

EDC F-EDC-10237 TEST BOARD THERMAL 

EDC F-EDC-11513 THERMAL ELEMENT TESTER 

EDC F-EDC-13839 THERMAL & CALIBRATION TESTER 

EDC F-EDC-14095 THERMAL TEST BOARD 

ELECTRO-THERM TM-99 THERMAL CHAMBER 

ESPEC TSA-301L THERMAL SHOCK CHAMBER 

ESPEC TSA-40L-A THERMAL SHOCK CHAMBER 

ESPEC TSA-70H-W THERMAL SHOCK CHAMBER 

ESPEC CORP. TSA-100S THERMAL SHOCK CHAMBER 

FLIR EX320 THERMAL CAMERA 

FLUKE 52 THERMAL UNIT 

FLUKE 540B THERMAL STANDARD 

FLUKE 540B THERMAL TRANSFER STANDARD 

FLUKE 540B/A54-2 THERMAL TRANSFER STANDARD 

FLUKE 8506A THERMAL DIGITAL MULTIMETER 

FLUKE 8506A THERMAL RMS DIGITAL MULTIMETER 

FLUKE 8506A THERMAL RMS METER 

FLUKE 8506A/CT THERMAL RMS MULTIMETER 

FLUKE TI10 THERMAL IMAGER 

FLUKE TI20 THERMAL IMAGER 

FLUKE TI30 THERMAL IMAGER 

FLUKE TI45 THERMAL IMAGER 

GENERIC TYPE K THERMAL COUPLE 

GRAPHITE WR7700 THERMAL ARRAYCORDER 

GRAPHTEC 00250 THERMAL ARRAYCORDER 

GRAPHTEC WR7700 THERMAL ARRAYCORDER 

GRAPHTEC WR8000 THERMAL ARRAYCORDER 

GRAPHTEC WR9000 GRAPHTEC THERMAL ARRAYRECORDER 

GRAPHTEC WR9000 THERMAL ARRAYCORDER 

GRAPHTECH WR7700 THERMAL ARRAYRECORDER 

GRAPHTEK CORP WR7700 THERMAL ARAY RECORDER 

HART SCIENTIFIC 1521 THERMAL VALIDATION 

HEWLETT PACKARD 11049A THERMAL CONVERTER 

HEWLETT PACKARD 11049A-HO8 VOLT THERMAL CONVERTER 

IES SYSTEM BQDH TEST BOARD THERMAL 

IES SYSTEM IES 12011 THERMAL TEST BOARD 

IES SYSTEM IES10648A-2 THERMAL TEST BOARD 

IRISYS IRI401001 THERMAL IMAGER 

KIC NA THERMAL PROFILER 

KIC SLIM 2000 THERMAL PROFILER 

KIC SLIM KIC 2000 THERMAL PROFILING 

KIC SLIM KIC II THERMAL PROFILE 

KIC INNOVATION SLIM KIC 2000 THERMAL PROFILER 

KIC THERMAL PROFILING SLIM 2000 THERMAL RECEIVER W/TRANSMITTER 

KIC THERMAL PROFILING SLIMKIC 2000 THERMAL PROFILING 

KURZ 2443-MT THERMAL ANEMOMETER 

KURZ 2444 THERMAL ANEMOMETER 

KURZ INSTRUMENTS 2444 MT ANEMOMETER THERMAL 

MARTEL ELECTRONICS PTC-8000 THERMAL COUPLER METER 

MJ RESEARCH PTC-100 THERMAL CONTROLLER 

MJ RESEARCH PTC-200 PELTIER THERMAL CYCLER 

MJ RESEARCH PTC-200 THERMAL CYCLER 

MJ RESEARCH INC. PTC-100 THERMAL CONTROLLER 

MU RESEARCH PTC-200 THERMAL CYCLER 

N/A N/A THERMAL THERMOMETER 

N/A N/A THERMALCOUPLE 

NORAL 80381-427 THERMAL COUPLER METER 

NRV-Z53 THERMAL POWER SENSOR 

OMEGA 650 THERMAL COUPLE CONTROLLER 

OMEGA 809 THERMAL COUPLE 

OMEGA CL-505A THERMAL COUPLER TEMP CALIBRATOR 

OMEGA GKMQSS-040G-12 THERMALPROBE 

OMEGA SJP1-06-J THERMAL COUPLE PANEL 

PELTIER PTC-200 THERMAL CYCLER 

PELTIER PTC-200 THERMAL-CYCLER 

PELTIER THERMAL CYCLE PTC-2000 THERMAL CYCLER 

PRECISION MEASUREMENTS EL 1200 THERMAL CONVERTER 

PRECISION MEASUREMENTS EL1100 THERMAL CONVERTER 

PRECISION MEASUREMENTS N/A THERMAL CONVERTER 

RANSCO 7205-1 THERMAL SHOCK 

ROHDE & SCHWARZ NRV-Z53 THERMAL POWER SENSOR 

SCHROEDER ENGINEERING 300 AMP THERMAL ELEMENT TESTER 

SENCORP SYSTEMS 12ASL/1 THERMAL SEALER 

SENSARRAY 482-08-4001 THERMAL TRACK 

SENSARRAY CORP 482-08-4002 RTD THERMAL TRACK 

SIGMA SYSTEMS C4 THERMAL SHOCK 

SOLTEC 1242 THERMAL ARRAY RECORDER 

SOLTEC TA200-938MF THERMAL ARRAY RECORDER 

SONITEK TS101/1 THERMAL PRESS 

SONITEK TS500 THERMAL PRESS 

STERIS SI-120 ISOTHERMAL STERILIZER 

TABAI SPEC CORP. TSA-101L-A THERMAL SCHOCK CHAMBER 

TEKTRONIX TDS PRT THERMAL PRINTER 

TEMPTRONIC THERMOSTREAM THERMAL INDUCING SYSTEM 

TEMPTRONIC CORPORATION TP04010A-3C20-2 THERMAL INDUCING SYSTEM 

TERRA UNIVERSAL CD-01 THERMAL/HUMIDITY BOX 

THERMOTRON ATS-195-V-5-5-L THERMAL SHOCK CHAMBER 

THERMOTRON ATS-900-V-705-7 THERMAL SHOCK CHAMBER 

THERMOTRON S-5.5C THERMAL CHAMBER 

YOUNG TPC 3020 PRECISION THERMAL PRESS 

YOUNG TECHNOLOGY TPC 3020 PRECISION THERMAL PRESS  
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
Flow