Thickness Standard – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị độ dày chuẩn

0
379

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

AMERICAN INSTRUMENT – P-3057 – COATING THICKNESS STANDARD

ARTUS – NA – THICKNESS STANDARD

BUSHNELL – 529M – THICKNESS STANDARD

CHINA – NA – THICKNESS STANDARDS

CMI – 00-8946 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 01-9152 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 01-9227 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 201599-20019 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 201599-20020 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 201599-40009 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 201599-60001 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 201599-60002 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 201599-70069 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 201600-10119 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 217255 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 99-6134 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 99-6176 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 99-6183 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 99-6195 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 99-6197 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 99-6198 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 99-6199 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – 99-6294 – COATING THICKNESS STANDARD

CMI – N/A – THICKNESS STANDARD

CMI INTERNATIONAL – PTX-300 – COATING THICKNESS STANDARD

DEFELSKO – CAL-A4 NON-FERROUS – COATING THICKNESS STANDARD

DEFELSKO – CAL-P6 – COATING THICKNESS STANDARD

DEFELSKO – N/A – THICKNESS STANDARD

DEFELSKO – N/A – THICKNESS STANDARD GAGE

Dektak – 03 – Metal Thickness Standard

ELCOMETER – FERROUS – COATING THICKNESS STANDARD

ELCOMETER – N/A – THICKNESS STANDARD

ELCOMETER – N/A – THICKNESS STANDARD SET

ELCOMETER – N/A – THICKNESS STANDARDS

ELCOMETER – NA – THICKNESS STANDARDS

ELOCOMETER – NA – THICKNESS STANDARD

FERROUS – N/A – COATING THICKNESS STANDARD

FISHER – N/A – COATING THICKNESS STANDARDS

FISHER – N/A – THICKNESS STANDARD

GARDCO – – COATING THICKNESS STANDARDS

GARDCO – N/A – COATING THICKNESS STANDARDS

N/A – – THICKNESS STANDARD

N/A – N/A – THICKNESS STANDARD

N/A – N/A – THICKNESS STANDARDS

N/A – SRM1357 – COATING THICKNESS STANDARD

NA – NA – THICKNESS STANDARD

NA – NA – THICKNESS STANDARDS

NANOMETRICS INCORPORATED – 8700-0811 – FILM THICKNESS STANDARD

RACOR DIVISION – NA – THICKNESS STANDARD

TWIN CITY INTERNATIONAL, INC. – 3818X – PLATING THICKNESS STANDARDS

TWIN CITY INTERNATIONAL, INC. – 3864X – PLATING THICKNESS STANDARDS

UPA TECHNOLOGY – 144 – THICKNESS STANDARD

UPA TECHNOLOGY – 2560-1 – THICKNESS STANDARD

UPA TECHNOLOGY – 2561-1 – THICKNESS STANDARD

UPA TECHNOLOGY – 2564-1 – THICKNESS STANDARD

VLSI STANDARDS INC. – FTS5-1000 – FILM THICKNESS STANDARD

VLSI STANDARDS INC. – FTS5-9400 – FILM THICKNESS STANDARD

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Dimensional