Thiết bị đo và hiệu chuẩn đa năng trong công tác bảo trì sửa chữa điện và tự động hóa

0
440

BRAND

ORDER CODE

NAME OF MATERIAL

VIETNAMESE NAME

   

1 – POCKET THERMOMETERS

 
       

AOIP VIET NAM

PN6515

Waterproof pocket thermometer Pt100

Máy đo nhiệt độ bỏ túi (RTD sensor PT100)

AOIP VIET NAM

TM6602

Thermocouple KTJRSLN thermometer with memory accuracy 0,02%

Máy đo nhiệt độ cầm tay (Thermocouple Sensor KTJRSLN)

AOIP VIET NAM

TM6612

RTD thermometer with memory accuracy 0,02%

Máy đo nhiệt độ cầm tay(RTD Sensor)

AOIP VIET NAM

TM6630

Thermocouple KTJRSLN  and RTDthermometer with memory accuracy 0,02%

Máy đo nhiệt độ cầm tay (Thermocouple và RTD sensor)

       
   

2 – POCKET TEMPERATURE TESTERS/CALIBRATORS

 
       

AOIP VIET NAM

TC 6621

Thermocouple KTJRSLN calibrator with memory accuracy 0,02%

Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ Thermocouple cầm tay

AOIP VIET NAM

TC 6622

RTD calibrator with memory accuracy 0,02%

Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ RTD cầm tay

       
   

Accessories

Phụ kiện

       

AOIP VIET NAM

ER 48145-130

Male compensated plug type T

Đầu nối Thermocouple loại T

AOIP VIET NAM

ER 48145-140

Male compensated plug type J

Đầu nối Thermocouple loại J

AOIP VIET NAM

ER 48145-150

Male compensated plug type S

Đầu nối Thermocouple loại S

AOIP VIET NAM

ER 48145-160

Male compensated plug type K

Đầu nối Thermocouple loại K

AOIP VIET NAM

ACC-A-R

Male compensated plug type LNRBEUC or D

Đầu nối Thermocouple loại LNRBEUC hoặc D

AOIP VIET NAM

ER 48351-005

Male plug for Pt100 ohms (old generation)

Đầu nối RTD Pt100 đực

AOIP VIET NAM

ER 48351-205

Female plug for Pt100 ohms (old generation)

Đầu nối RTD Pt100 cái

AOIP VIET NAM

ER 48457-000

Circular 4 wires plug (New generation  of test tools)

Đầu cắm đo điện trở 4 dây

AOIP VIET NAM

AC6907

Batteries + charger kit, 9V (Old generation)

Pin, xạc cho máy đo nhiệt độ cầm tay

AOIP VIET NAM

AC6908

Soft carrying case for pocket instruments

Bao đựng mềm cho thiết bị bỏ túi

AOIP VIET NAM

ACL514

Connexion plug for PN6514

Phụ kiện kết nối cho máy đo nhiệt độ bỏ túi PN6514

AOIP VIET NAM

ACL114

Carrying case for waterproof thermometer

Hộp đựng cho máy đo nhiệt độ bỏ túi

AOIP VIET NAM

AN6011

Charger +batteries for new pocket line

Xạc và pin cho dòng thiết bị bỏ túi

AOIP VIET NAM

ACL290-01

Soft carrying case for PJ 6541 PJ 6542, PJ 6551,PJ 6552

Bao đựng mềm

AOIP VIET NAM

ACL290-02

Belt clip and strap for PJ 6541 PJ 6542, PJ 6551,PJ 6552

Dây đeo

AOIP VIET NAM

ACL290-03

pressure sensor for PJ 6541 PJ 6542, PJ 6551,PJ 6552

Cảm biến áp suất

AOIP VIET NAM

ER 49519-000

USB cable Mini B for new generation of test tools

Cáp kết nối USB cho các thiết bị cầm tay

   

Software

Phần mềm

AOIP VIET NAM

DATACAL TCTM

Software for newPockets generation. Supplied with USB cable

 

AOIP VIET NAM

LICDatacal

Datacal Licence (supplied without USB cable)

 
       
   

Probes for pockets instruments

 
       

AOIP VIET NAM

S101

Pt100 environment sensor

Cảm biến nhiệt độ PT100 đo hiện trường

AOIP VIET NAM

S102

Pt100 immersion sensor

Cảm biến nhiệt độ PT100 đo phòng Lab

AOIP VIET NAM

S103

Flexible housing sensor

Phụ kiện kết nối cảm biến nhiệt độ

AOIP VIET NAM

S104

Waterproof sensor

Phụ kiện bảo vệ cảm biến nhiệt độ

AOIP VIET NAM

S105

Waterproof penetration sensor

Phụ kiện chống thấm, chống nước bảo vệ cảm biến nhiệt độ

AOIP VIET NAM

S101D

Pt100 environment sensor for new pocket line

 

AOIP VIET NAM

S102D

Pt100 immersion sensor for new pocket line

 

AOIP VIET NAM

T101

Flexible type K sensor

 

AOIP VIET NAM

T102

Rigid K type sensor

 

AOIP VIET NAM

T104

Soft K sensor

 

AOIP VIET NAM

T105

Penetration K sensor

 

AOIP VIET NAM

T106

Surface K sensor

 

AOIP VIET NAM

T703A

Surface temp. sensor K couple

 

AOIP VIET NAM

T704

Surface K sensor + springplate

 
       
 

 

3 – PROCESS AND FREQUENCY CALIBRATORS

 
       

AOIP VIET NAM

CP 6632

Pocket V, mA calibrator high accuracy with ramps and steps simulation

Thiết bị hiệu chuẩn tần số và tín hiệu xử lí dạng áp, dòng

AOIP VIET NAM

CMF656-1

Frequency calibrator

Thiết bị hiệu chuẩn tần số

AOIP VIET NAM

CMF656-2

Frequency calibrator + loop calibrator

Thiết bị hiệu chuẩn tần số và cấp nguồn loop back

       
   

Accessories

Phụ kiện

       

AOIP VIET NAM

AC6907

Batteries + charger kit, 9V

Pin + Xạc

AOIP VIET NAM

AC6908

Soft carrying case for pocket instruments

Bao đựng

AOIP VIET NAM

AN6011

Charger +batteries for new pocket line

Pin + Xạc

AOIP VIET NAM

ACL290-01

Soft carrying casefor PJ 6541 PJ 6542, PJ 6551,PJ 6552, HM20xS, HM20xD, CMF656

Bao đựng mềm

AOIP VIET NAM

ACL290-02

Belt clip for PJ 6541 PJ 6542, PJ 6551,PJ 6552, HM20xS, HM20xD, CMF656

Dây đeo

AOIP VIET NAM

ACL290-03

External pressure sensor for PJ 6541 PJ 6542, PJ 6551,PJ 6552, HM20xS, HM20xD, CMF656

Cảm biến áp suất mở rộng

AOIP VIET NAM

ACL290-04

Data logging upgrade&RS232 lead for PJ 6541 PJ 6542, PJ 6551,PJ 6552, HM20xS, HM20xD, CMF656

Cáp kết nối

AOIP VIET NAM

ACL290-05

NIMh batteries with charger for PJ 6541 PJ 6542, PJ 6551,PJ 6552, HM20xS, HM20xD, CMF656

Pin Niken + Xạc

       
   

5 – TESTERS / CALIBRATORS

 
       

AOIP VIET NAM

CALYS 50

Multifonction tester calibrator with  "easyconnect" system

Thiết bị lấy mẫu, hiệu chuẩn đa chức năng CALYS 50

AOIP VIET NAM

CALYS 75

Multifonction tester calibrator with  "easyconnect" system memory inside

Thiết bị lấy mẫu, hiệu chuẩn đa chức năng CALYS 75

AOIP VIET NAM

CALYS 100

Accurate Multifonction tester calibrator with  "easyconnect" system memory inside

Thiết bị lấy mẫu, hiệu chuẩn đa chức năng CALYS 100

AOIP VIET NAM

CALYS 150

Accurate Multifonction tester calibrator with  "easyconnect" system memory inside and Hart protocol

Thiết bị lấy mẫu, hiệu chuẩn đa chức năng CALYS 150

AOIP VIET NAM

CALYS 150 AMS2750D

Accurate Multifonction tester calibrator with  "easyconnect" system memory inside and Hart protocol delivred with calibration certificate in accirdance with AMS2750D

Thiết bị lấy mẫu, hiệu chuẩn đa chức năng CALYS 150 phù hợp với chứng chỉ AMS2750D

AOIP VIET NAM

THERMYS 150

Accurate temperature tester calibrator with  "easyconnect" system memory inside and Hart protocol , dual input channel

Thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ tương thích với chuẩn Hart, 2 kênh inpun

AOIP VIET NAM

CALYS 20

Accurate tester calibrator, RS232 (Desk version)

Thiết bị hiệu chuẩn chính xác (model để bản)

       
   

Accessories

Phụ kiện

       

AOIP VIET NAM

ACL9311

Set of 6 measuring cables with removable crocodile clips

6 cặp dây nối và kẹp đo

AOIP VIET NAM

ACL333

Pressure digital transmitter with adapter 232/485 for Calys 10

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất  cho Model CALYS 10

AOIP VIET NAM

ACL433

Pressure digital transmitter with adapter 232/485 for CALYS 75/100/150

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất cho Models 75/100/150

AOIP VIET NAM

AN5875

Cable RS232 9/9p female for CMU

Cáp kết nối cái RS232 9 pin cho CMU

AOIP VIET NAM

AN5884

Rack mounting kit for rack installation (T2 box type)

Phụ kiện kết nối lắp đặt cố định

AOIP VIET NAM

AN6050

Transport case for Calys 50, 75, 100, 150

Hộp đựng thiết bị đo CALYS 50, 75, 100 và 150

AOIP VIET NAM

ER 49504-000

USB link for Calys 50, 75, 100 and 150

Cáp kết nối USB CALYS 50, 75, 100 và 150

AOIP VIET NAM

ACL500

Hart Modem for Calys150

Moderm kết nối Hart cho model CALYS 150

AOIP VIET NAM

ACL600

Calys150's link for dry blocks and baths

Cáp kết nối tín hiệu cho bể hiệu chuẩn nhiệt độ, nguồn nhiệt, hợp bộ tạo nhiệt…

       
   

Software

Phần Mềm

AOIP VIET NAM

DATACAL

Software for new Calys generation. Supplied with USB cable

Phần mềm hiệu chuẩn cho dòng thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ

AOIP VIET NAM

LICDatacal

Datacal Licence (supplied without USB cable)

Bản quyền phần mềm xem và truy xuất dữ liệu

       
   

6 – ATEX ONSITE TESTERS CALIBRATORS

 
 

 
   

AOIP VIET NAM

Calys 60 IS

Multifonction tester calibrator with  "easyconnect" system memory inside ATEX

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng phù hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ ATEX Model CALYS 60 IS

AOIP VIET NAM

Calys 80 IS

Accurate Multifonction tester calibrator with  "easyconnect" system memory inside ATEX

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng phù hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ ATEX CALYS 80 IS

AOIP VIET NAM

Calys 120 IS

Accurate Multifonction tester calibrator with  "easyconnect" system memory inside and Hart protocol ATEX

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng phù hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ ATEX CALYS 120 IS

AOIP VIET NAM

Calys 80P IS

Pressure signal calibrator (includes one internal pressure sensor) ATEX

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng phù hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ ATEX CALYS 80P IS

AOIP VIET NAM

Calys 60P

Pressure signal calibrator (includes one internal pressure sensor)

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất hiện trường (bao gồm cảm biến áp suất tích hợp bên trong) Model CALYS 60P

AOIP VIET NAM

Calys 80P

Pressure signal calibrator (includes one internal pressure sensor)

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất hiện trường (bao gồm cảm biến áp suất tích hợp bên trong) Model CALYS 80P

       
   

INTERNAL PRESSURE SENSOR FOR CALYS 60P-80-120

 

AOIP VIET NAM

IPM000100G

internal pressure sensor -100/100 mbars gauge

Cảm biến áp suất -100/100 mbar (Pressure gauge -100 ÷ +100 mbar)

AOIP VIET NAM

IPM000500G

internal pressure sensor -500/500 mbars gauge

Cảm biến áp suất -500/500 mbar (Pressure gauge -500 ÷ 500mbar)

AOIP VIET NAM

IPM002000G

internal pressure sensor -0,95/2 bar gauge

Cảm biến áp suất 0,92/2 bar (Pressure gauge -1 ÷ 2 bar)

AOIP VIET NAM

IPM007000G

internal pressure sensor -0,95/7 bar gauge

Cảm biến áp suất -0,95/7 bar (Pressure gauge -1 ÷ 7 bar)

AOIP VIET NAM

IPM020000G

internal pressure sensor -0,95/20 bar gauge

Cảm biến áp suất -0,95/20 bar (Pressure gauge -1÷ 20 bar)

AOIP VIET NAM

IPM002000A

internal pressure sensor 0-2 bar absolute

Cảm biến áp suất 0 ÷ 2 bar (Pressure gauge 0 ÷ 2 bar)

AOIP VIET NAM

IPM0200000A

internal pressure sensor -0-20bar absolute

Cảm biến áp suất 0 ÷ 20 bar (Pressure gauge 0  ÷  20 bar)

       
   

Accessories

 
       
   

EXTERNAL PRESSURE SENSOR FOR CALYS 60P-80-120

 

AOIP VIET NAM

EPM000100G

External pressure sensor -100/100 mbars Gauge

Cảm biến áp suất mở rộng -100/100 mbar (Pressure gauge -100 ÷ +100 mbar)

AOIP VIET NAM

EPM000500G

External pressure sensor -500/500 mabr Gauge

Cảm biến áp suất mở rộng -500/500 mbar (Pressure gauge -500 ÷ 500mbar)

AOIP VIET NAM

EPM001000G

External pressure sensor -0,95/1 bar Gauge

Cảm biến áp suất mở rộng 0,95/1 bar (Pressure gauge -1 ÷ 1 bar)

AOIP VIET NAM

EPM002000G

External pressure sensor -0,95/2 bar Gauge

Cảm biến áp suất -0,95/2 bar (Pressure gauge -1 ÷ 2 bar)

AOIP VIET NAM

EPM007000G

External pressure sensor -0,95/7 bar Gauge

Cảm biến áp suất -0,95/7 bar (Pressure gauge -1÷ 20 bar)

AOIP VIET NAM

EPM200000G

External pressure sensor -0,95/20 bar Gauge

Cảm biến áp suất -0,95/20 bar (Pressure gauge -1÷ 20 bar)

AOIP VIET NAM

EPM035000G

External pressure sensor 0/35 bar Gauge

Cảm biến áp suất 0/35 Bar (Presure Gauge 0 ÷ 35 bar)

AOIP VIET NAM

EPM070000G

External pressure sensor 0/70 bar Gauge

Cảm biến áp suất 0 ÷ 70 bar (Presure gauge 0 ÷ 70 bar)

AOIP VIET NAM

EPM150000G

External pressure sensor 0/150 bar Gauge

Cảm biến áp suất 0-150 bar (presure gauge 0 ÷ 150 bar)

AOIP VIET NAM

EPM350000G

External pressure sensor 0/350 bar Gauge

Cảm biến áp suất 0 – 350 bar (presure Gauge 0 ÷ 350 bar)

AOIP VIET NAM

EPM700000G

External pressure sensor 0/700 bar Gauge

Cảm biến áp suất 0 – 700 bar (Presure Gauge 0 -700 bar)

AOIP VIET NAM

EPM002000A

External pressure sensor 0/2 bar absolute

Cảm biến áp suất  tuyệt đối 0 -2 bar

AOIP VIET NAM

EPM020000A

External pressure sensor 0/20 bar absolute

Cảm biến áp suất tuyệt đối 0 -20 bar

       
   

7 -BENCH TOP HIGH PRECISION TESTERS CALIBRATORS

 
       

AOIP VIET NAM

Calys 1000

High  tester calibrator accuracy 0,02% with battery

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng với độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao CALYS 1000

AOIP VIET NAM

Calys 1200

High  tester calibrator accuracy 0,01% with battery

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng với độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao CALYS 1200

AOIP VIET NAM

Calys 1500

High  tester calibrator accuracy 0,005% with battery

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng với độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao CALYS 1500

AOIP VIET NAM

image description

Calys 1000P

High  tester calibrator accuracy 0,02% with battery , pressure option, in  satndrad with leather case

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng với độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao CALYS 1000P

AOIP VIET NAM

Calys 1200P

High  tester calibrator accuracy 0,01% with battery pressure option, in  satndrad with leather case

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng với độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao CALYS 1200P

AOIP VIET NAM

Calys 1500P

High  tester calibrator accuracy 0,005% with battery pressure option, in  satndrad with leather case

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng với độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao CALYS 1500P

       
   

Optional pressure sensors for CALYS serie 1000P

 

AOIP VIET NAM

IPM-2-20-G

Dual sensor 2 Bar & 20 Bar

Cảm biến áp suất kép  2 & 20 bar

AOIP VIET NAM

IPM-05-20-G

Dual sensor 500 mBar & 20 Bar

Cảm biến áp suất kép 500mBar  & 20 Bar

AOIP VIET NAM

IPM-2-00-G

Single sensor 2 Bar

Cảm biến áp suất 2 bar

AOIP VIET NAM

IPM-20-00-G

Single sensor 20 Bar

Cảm biến áp suất 20 Bar

AOIP VIET NAM

IPM-2-2-G

Dual sensor differential 2 Bar

Cảm biến chênh áp 2 Bar

AOIP VIET NAM

IPM-20-20-G

Dual sensor differential 20 Bar

Cảm biến đo chênh áp 20 Bar

AOIP VIET NAM

IPM-2-20-A

Dual sensor 2 Bar & 20 Bar Absolute

Cảm biến áp suất kép 2 bar và 20 Bar áp suất tuyệt đối

AOIP VIET NAM

IPM-2-00-A

Single sensor 2 Bar Absolute

Cảm biến áp suất tuyệt đối 2 bar

AOIP VIET NAM

IPM-20-00-A

Single sensor 20 Bar Absolute

Cảm biến áp suất tuyệt đôi 20 Bar

AOIP VIET NAM

IPM-2-2-A

Dual sensor differential 2 Bar Absolute

Cảm biến đo chênh áp tuyệt đối 2 bar

AOIP VIET NAM

IPM-20-20-A

Dual sensor differential 20 Bar Absolute

Cảm biến đo chênh áp tuyệt đối 20 bar

       

AOIP VIET NAM

iP-0-20-P

Built in 0 to 20 Bar pressure pump

Bơm tạo áp suất 0 -20 bar (Tích hợp)

AOIP VIET NAM

iP-0-20-PV

Built in -0,8 to 20 Bar pressure & vacuum

Bơm tạo áp suất & chân không -0.8 đến 20 bar (Tích hợp)

AOIP VIET NAM

EP-0-20

External -0,8 to 2 Bar pressure pump

Bơm tạo áp suất -0.8 tới 2 bar

AOIP VIET NAM

EP-0-40

External -0,95 to 40 Bar pressure pump

Bơm tạo áp suất -0.95 tới 40 bar

AOIP VIET NAM

EP-0-350

External 350 Bar Oil pressure pump

Bơm tạo áp suất  dầu 350 bar

AOIP VIET NAM

EP-0-700

External 700 Bar Oil pressure pump

Bơm tạo áp suất dầu 700 bar

       
   

Accessories

 
       

AOIP VIET NAM

BB880038

Soft carrying case for benchtop instruments

Túi đựng, hôm đựng cho thiết bị để bản

AOIP VIET NAM

BSP_KIT

BSP kit each kit includes 1×1/8" BSPM et 1×1/4" BSPM

Phụ kiện kết nối BSP

AOIP VIET NAM

NPT_KIT

NPT kit each kit includes 1×1/8" NPTM et 1×1/4" NPTM

Phụ kiện kết nối NPT

AOIP VIET NAM

EPM035000G

External pressure sensor 0/35 bar Gauge

Cảm biến áp suất mở rộng 0/35Bar

AOIP VIET NAM

EPM070000G

External pressure sensor 0/70 bar Gauge

Cảm biến áp suất mở rộng 0/70Bar

AOIP VIET NAM

EPM150000G

External pressure sensor 0/150 bar Gauge

Cảm biến áp suất mở rộng 0/150Bar

AOIP VIET NAM

EPM700000G

External pressure sensor 0/700 bar Gauge

Cảm biến áp suất mở rộng 0/700Bar

       
   

8 – HIGH PRECISION TESTERS CALIBRATORS

 
       

AOIP VIET NAM

PJ6301-1

High accuracy tester calibrator

 

AOIP VIET NAM

PJ6301-2

High accuracy tester calibrator + battery

 

AOIP VIET NAM

PJ6301-3

High accuracy tester calibrator + IEEE

 

AOIP VIET NAM

PJ6301-4

High accuracy tester calibrator + IEEE + batt.

 
       
   

Accessories

 
       

AOIP VIET NAM

AN6901

Soft carrying case for benchtop instruments

 

AOIP VIET NAM

AN5836

IEEE cable (2m)

 

AOIP VIET NAM

AN5875

RS232 9p F cable (OM21/22)

 

AOIP VIET NAM

AN5883

Bracket mounting for panel installation (T2 box type)

 

AOIP VIET NAM

AN5884

Rack mounting kit for rack installation (T2 box type)

 

AOIP VIET NAM

LCL301-OFA

PC software English software (available downloading from our web site)

 
       
   

9 – HIGH PRECISION THERMOMETERS CALIBRATORS

 
       

AOIP VIET NAM

PHP601-1

High precision thermometer 2 channels, RS232

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2 kênh, RS232, độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao, dạng để bàn PHP601

AOIP VIET NAM

PHP601-2

High precision thermometer 2 channels, RS232, battery

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2 kênh, RS232, độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao, dạng để bàn+Pin PHP601

AOIP VIET NAM

PHP601-3

High precision thermometer 2 channels, RS232, IEEE

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2 kênh,GPIB, RS232, độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao, dạng để bàn PHP601

AOIP VIET NAM

PHP601-4

High precision thermometer 2 channels, RS232, IEEE, battery

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2 kênh, GRIB,độ chính xác và tốc độ lấy mẫu cao, dạng để bàn+Pin PHP601

       

AOIP VIET NAM

PHP 602-1

High precision thermometer 2 RTD Channels , RS232

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2 kênh RTD, kết nối RS232 PHP602

AOIP VIET NAM

PHP 602-2

High precision thermometer 2 RTD Channels, RS232, battery

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2 kênh RTD, kết nối RS232 PHP602 + Pin

AOIP VIET NAM

PHP 602-3

High precision thermometer 2 RTD Channels, RS232, IEEE

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2 kênh RTD, kết nối RS232 PHP602+Kết nối GPIB

AOIP VIET NAM

PHP 602-4

High precision thermometer 2 RTD Channels, RS232, IEEE, battery

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 2 kênh RTD, kết nối RS232 PHP602, GPIB, Pin

AOIP VIET NAM

MilliK

   

AOIP VIET NAM

MicroK-250

High precision thermometer bridge, 400 ppm

Cầu đo nhiệt độ 4 dây

AOIP VIET NAM

MicroK-500

High precision thermometer bridge, 800 ppm

Cầu đo nhiệt độ 4 dây

       

AOIP VIET NAM

SHP101-1

Accurate sacnning system for PHP601

Phụ kiện PHP601 tăng độ chính xác

AOIP VIET NAM

MillisKanner

   

AOIP VIET NAM

MicrosKanner

10 channel Scanner

 
       
   

Accessories

 
       

AOIP VIET NAM

AN6901

Soft carrying case for benchtop instruments

 

AOIP VIET NAM

AN5836

IEEE 488 cable

 

AOIP VIET NAM

AN5875

Cable RS232 9/9 points female-male

 

AOIP VIET NAM

AN5883

Bracket mounting for panel installation (T2 box type)

 

AOIP VIET NAM

AN5884

Rack mounting kit for rack installation (T2 box type)

 

AOIP VIET NAM

ACL4601

1m cable with 2 Lemo plugs, for connection PHP/SHP or CJC reference

 

AOIP VIET NAM

ACL4603-000A

Cable 2m 1 LEMO

 

AOIP VIET NAM

ACL4604-000A

Adaptor LEMO

 

AOIP VIET NAM

ER 48379-000

LEMO Connector for PHP

 

AOIP VIET NAM

PEM40316-000

Adaptor DIN/LEMO for PHP

 

AOIP VIET NAM

PEM40317-000

Low emf cable

 
       
   

Calibration temperature standards

 
       

AOIP VIET NAM

96178-650

Pt0,25 standard probe, 0 à 970°C, Quartz sheated, L=650mm, sensing length=40mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

670SQ-25-480

Pt25 standard probe, -200 à 670°C, Quartz sheated, L=480mm, sensing length=35mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

670SQ-25-650

Pt25 standard probe, -200 à 670°C, Quartz sheated, L=650mm, sensing length=35mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

670SH-25-480

Pt25 standard probe, -80 à 670°C, Inconel sheated, L=480mm, sensing length=35mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

670SH-25-650

Pt25 standard probe, -80 à 670°C, Inconel sheated, L=650mm, sensing length=35mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

670SL-25-480

Pt25 standard probe, -80 à 165°C, Inconel sheated, L=480mm, sensing length=35mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909Q-25-480

Pt25 standard probe, -200 à 670°C, Quartz sheated, L=650mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909Q-25-550

Pt25 standard probe, -200 à 670°C, Quartz sheated, L=550mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909Q-25-600

Pt25 standard probe, -200 à 670°C, Quartz sheated, L=600mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909H-25-480

Pt25 standard probe, -80 à 670°C, Inconel sheated, L=480mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909H-25-550

Pt25 standard probe, -80 à 670°C, Inconel sheated, L=550mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909H-25-600

Pt25 standard probe, -80 à 670°C, Inconel sheated, L=600mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909L-25-480

Pt25 standard probe, -200 à 165°C, Inconel sheated, L=480mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909L-25-550

Pt25 standard probe, -200 à 165°C, Inconel sheated, L=550mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

909L-25-600

Pt25 standard probe, -200 à 165°C, Inconel sheated, L=600mm, sensing length=60mm

Cảm biến nhiệt độ Pt25

AOIP VIET NAM

T1200 SL

Thermocouple standard sensor

Cảm biến nhiệt độ chuẩn Thermocouple, Can nhiệt

AOIP VIET NAM

T1200 ST

Thermocouple working standard sensor

Cảm biến nhiệt độ chuẩn Thermocouple, Can nhiệt

AOIP VIET NAM

935.14.91.S

Working standard thermocouple, type S, 0à1300°C, L=300mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type S

AOIP VIET NAM

935.14.21.S

Working standard thermocouple, type S, 1m cable length , L=300mm, dia 5mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type S

AOIP VIET NAM

935.14.88.S

Working standard thermocouple, type S, 1m platinium cable length, L=300mm, dia 5mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type S

AOIP VIET NAM

935.14.63.N

Working standard thermocouple, type N, 1m cable length, L=300mm, dia 3mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type N

AOIP VIET NAM

935.14.64.N

Working standard thermocouple, type N, connecteur miniature L=300mm, dia 3mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type N

AOIP VIET NAM

935.14.65.N

Working standard thermocouple, type N, connecteur standard, L=300mm, dia 3mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type N

AOIP VIET NAM

935.14.66.N

Working standard thermocouple, type N, 1m cable length, L=500mm, dia 3mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type N

AOIP VIET NAM

935.14.67.N

Working standard thermocouple, type N, connecteur miniature L=500mm, dia 3mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type N

AOIP VIET NAM

935.14.68.N

Working standard thermocouple, type N, connecteur standard, L=500mm, dia 3mm

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple type N

AOIP VIET NAM

AN5847-10000A

Pt100 standard sensor, -180 à 450°C, L=500mm, dia 5 mm,DIN output

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5847-10001A

Pt100 standard sensor, -180 à 450°C, L=500mm, dia 5 mm, DIN output, without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5847-20000A

Pt100 standard sensor, -180 à 450°C, L=500mm, dia 5 mm, plated terminals

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5847-20001A

Pt100 standard sensor, -180 à 450°C, L=500mm, dia 5 mm, plated terminals, without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5847-30000A

Pt100 standard sensor, -180 à 450°C, L=500mm, dia 5 mm, LEMO output

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5847-30001A

Pt100 standard sensor, -180 à 450°C, L=500mm, dia 5 mm, LEMO output, without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5848-10000A

Pt100 working standard sensor, -180 à 450°C, L=400mm, dia 6 mm, DIN output

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5848-10001A

Pt100 working standard sensor, -180 à 450°C, L=400mm, dia 6 mm, DIN output without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5848-20000A

Pt100 working standard sensor, -180 à 450°C, L=400mm, dia 6 mm, plated terminals

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5848-20001A

Pt100 working standard sensor, -180 à 450°C, L=400mm, dia 6 mm, plated terminals without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5848-30000

Pt100 working standard sensor, -180 à 450°C, L=400mm, dia 6 mm, LEMO output

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5848-30001

Pt100 working standard sensor, -180 à 450°C, L=400mm, dia 6 mm, LEMO output without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5850-10000A

Pt100 working standard sensor, -180 à 250°C, L=170mm, dia 6 mm, DIN output

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5850-10001A

Pt100 working standard sensor, -180 à 250°C, L=170mm, dia 6 mm, DIN output without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5850-20000A

Pt100 working standard sensor, -180 à 250°C, L=170mm, dia 6 mm, plated terminals

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5850-20001A

Pt100 working standard sensor, -180 à 250°C, L=170mm, dia 6 mm, plated terminals without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5850-30000A

Pt100 working standard sensor, -180 à 250°C, L=170mm, dia 6 mm, LEMO output

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

AN5850-30001A

Pt100 working standard sensor, -180 à 250°C, L=170mm, dia 6 mm, LEMO output without calibration

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

935-14-61-DB

Pt100 working standard sensor, -50 à 250°C, L=300mm under handle, dia 4,1mm (HYPERION,DRAGO)

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

935-14-13

Pt100 working standard sensor, -196 à 250°C, L=350mm under handle, dia 6 mm, wires

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

935-14-16

Pt100 working standard sensor, -100 à 450°C, L=450mm under handle, dia 6 mm, wires

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

935-14-72-DB

Pt100 working standard sensor, -50 à 670°C, L=375mm, dia 6 mm,(JUPITER, GEMINI)

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

935-14-95-H

Pt100 working standard sensor, -100 à 670°C, L=450mm under handle, dia 6 mm, wires

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

935-14-95-L

Pt100 working standard sensor, -100 à 670°C, L=450mm under handle, dia 6 mm, wires

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

935-14-82-DB

Pt100 working standard sensor, -50 à 250°C, L=210mm, dia 4 mm, (CALISTO,VENUS,EUROPA), DIN output

Cảm biến nhiệt độ Pt100

AOIP VIET NAM

935-14-85-DB

Pt100 working standard sensor, -50 à 250°C, L=420mm, dia 6 mm,(OCEANUS, DIN output

Cảm biến nhiệt độ Pt100

       
   

10 – DC VOLTAGE AND CURRENT CALIBRATION STANDARDS

 
       

AOIP VIET NAM

SN8310-1

DC voltage and current calibration standard RS232

Thiết bị cấp nguồn và hiệu chuẩn nguồn DC độ chính xác cao 0,0002%, RS232

AOIP VIET NAM

SN8310-2

DC voltage and current calibration standard + battery

Thiết bị cấp nguồn và hiệu chuẩn nguồn DC độ chính xác cao 0,0002% rS232 + Pin

AOIP VIET NAM

SN8310-3

DC voltage and current calibration standard + IEEE

Thiết bị cấp nguồn và hiệu chuẩn nguồn DC độ chính xác cao 0,0002% + Kết nối GPIB

AOIP VIET NAM

SN8310-4

DC voltage and current calibration standard + IEEE + battery

Thiết bị cấp nguồn và hiệu chuẩn nguồn DC độ chính xác cao 0,0002% + Kết nối GPIB + Pin

       
   

Accessories

 
       

AOIP VIET NAM

AN6901

Soft carrying case for benchtop instruments

Hộp đựng cho thiết bị để bản

AOIP VIET NAM

AN5836

IEEE cable (2m)

Cáp kết nối GPIB 2m

AOIP VIET NAM

AN5875

Cable RS232 9/9 points female-male

Cáp kết nối RS232 9 pin

AOIP VIET NAM

AN5883

Bracket mounting for panel installation (T2 box type)

Phụ kiện kết nối

AOIP VIET NAM

AN5884

Rack mounting kit for rack installation (T2 box type)

Phụ kiện kết nối

AOIP VIET NAM

LC104

PC software for SN8310

Phần mềm điều khiển và thu thập dữ liệu SN8310