Tìm mua ở đâu những model đã ngưng sản xuất: Module Digital/Analog Input/out put của Yokogawa

0
14

Tìm mua ở đâu những model đã ngưng sản xuất: Module Digital/Analog Input/out put của Yokogawa
Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm được giới thiệu trong video dưới đây từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO Team (Đại lý, Nhà phân phối, Partner tại Việt Nam) để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

– – – LƯU Ý – – -: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tôi không hỗ trợ được bạn, Công ty chúng tôi chuyên đề xuất giải pháp, tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị về:
Nhiệt độ (tiếp xúc và không tiếp xúc), áp suất và chênh áp (Cơ và điện tử), lưu lượng, mức bồn bể, dò tìm rò rỉ khí nén, chẩn đoán bẫy hơi, đo mức bùn và mật độ bùn trong xử lý bùn và xử lý nước thải, camera quan sát ở nhiệt độ cao cho lò luyện thép và cán thép, camera cho lò nung Clinker nhà máy xi măng, pressure chart recorder, thiết bị siết bu long bằng thủy lực, khí nén hoặc bằng điện, động cơ, nguồn PLC, PLC, Biến tần, khởi động mềm, biến trở lỏng cho nhà máy xi măng, đầu đốt, burner, cảm biến quang học, cảm biến laser, cảm biến tiệm cận, siêu âm, thu nhận dữ liệu, lưu trữ và truyền dữ liệu (Data logger), chẩn đoán tình trạng động cơ bằng rung động, thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, áp suất, thiết bị bảo trì đa năng, thiết bị siết lực, hiệu chuẩn và cân chỉnh, thiết bị phòng Lab…
Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp.
Yokogawa có nhiều chủng loại sản phẩm trong lĩnh vực đo lường và tự động hóa.
Đóng vai trò là bộ não trung tâm của hệ thống tự động hóa là các thành phần của hệ thống DCS, PLC…CENTUM VP
Gần như các nhà máy sử dụng hệ thống DCS, PLC của Yokogawa sẽ sử dụng các module Digital, Analog Input out put sau đây
e-RT3 Products – Analog input / Output
AAI841 (*1) AAB841 (*5) AAB842 (*5) (*6)
F3AD04-5R F3AD08-4R
F3AD04-5V F3AD08-5V
F3DA04-6R*1 F3DA08-5R*1

Yokogawa Analog I/O Module AAB842-H00
Yokogawa AAI141 AAI141-S00 AAI141-H00 AAI141-H00/K4A00 AAI141-S00/K4A00, AAI141-S00/k400
Yokogawa AAV141 AAV141-S00
Yokogawa AAV142 AAV142-S00
Yokogawa AAI841 AAI841-S00 AAI841-H00
Yokogawa AAB841 AAB841-S00
Yokogawa AAV542 AAV542-S00
Yokogawa AAI143 AAI143-S00 AAI143-H00 AAI143-S00/k4a00 AAI143-S03/A4S00 AAI143-H00/K4A00
Yokogawa AAI143-H03 AAI143-S00/A4S00
Yokogawa AAV144 AAV144-S00
Yokogawa AAV544 AAV544-S00
Yokogawa AAI543 AAI543-S00 AAI543-H00 AAI543-H03 AAI543-S03/A4S00 AAI543-H00/K4A00
Yokogawa AAI543-S00/A4S00
Yokogawa AAT141 AAT141-S00
Yokogawa AAR181 AAR181-S00
Yokogawa AAI135 AAI135-S00 AAI135-H00
Yokogawa AAI835 AAI835-S00 AAI835-H00
Yokogawa AAT145 AAT145-S00
Yokogawa AAR145 AAR145-S00
Yokogawa AAP135 AAP135-S00 AAP135-S00/K4A00
Yokogawa AAP149 AAP149-S00
Yokogawa AAP849 AAP849-S00

Yokogawa The Digital Input Modules
Yokogawa ADV151 ADV151-P00 ADV151-P00/D5A00 ADV151-P03/D5A00
Yokogawa ADV141
Yokogawa ADV142
Yokogawa ADV551 ADV551-P00/D5A00 ADV551-P00/D5A00D ADV551-P03/D5A00
Yokogawa ADV157
Yokogawa ADV161
Yokogawa ADV557
Yokogawa ADV561
Yokogawa ADR541
Yokogawa ADV859
Yokogawa ADV159
Yokogawa ADV559
Yokogawa ADV869
Yokogawa ADV169
Yokogawa ADV569
Yokogawa ADV851

Và hàng hoạt sản phẩm khác trong hệ thống DCS và PLC của Yokogawa.
ALR111 ALR111-S00 ALR111-S01 RS232C
ALR121 ALR121-S00 ALR121-S01 RS-422/RS-485
ALE111 ALE111-S00 ALR111-S01
ALF111 ALF111-S00 ALF111-S01
ALP111 ALP111-S00 ALP111-S01

AGS813 AGP813
S9400UK S9129FA
DCS
AIP827-1
AIP827-2
AIP851-A320
AIP851-A310
AMN11 AMN22
AMN21
AMN31
AMN32
AMN33
AMN34
AMN51
ANB10S
ANB10D
ANR10S
ANR10D
ANS20
AND20
ABC11S
ABC11D

AFS10S/AFG10S
AFS10D/AFG10D
AFS20S/AFG20S
AFS20D/AFG20D

AFS40S/AFS40D
AFS30S/AFS30D
ACB41

ASI133
ASI533
AST143
ASR133

ASD143
ASD533

CP451-10
CP333D
CP345
CP703

SB401
EC401
EB401
EB501
EB402

AFV10D-S41201 AFV10D-S41211
AFV10S
AVR10D
S9049PM

PW601 PW602 PW604 AEP9D PW482 ADV144-S13

ARM15A sarm15A
ARM55D
ARM55W
ARM55T
ARM55C SARM55C
ARS15B
ARS15M
ARS55M

AMM12T
AMM22M
AMM22T
AMM22TJ
AMM32T
AMM32TJ
AMM42T
AMM52T

ADM11T
ADM12T
ADM51T
ADM52T

AMM12C
AMM22C
AMM25C
AMM32C
AMM32CJ

ADM11C
ADM12C
ADM51C
ADM52C

AMN33
ACM11
ACM12
ACF11

AMN34
AMC80

AMN51
ACM21 RS-232
ACM22 RS-422/485
ACM71

AAM10
AAM11
AAM11B
AAM21
AAM21J
APM11
AAM50
AAM51
Prosafe-RS
SSC10S
SSC10D
SSC50C
SSC50D
SNB10D
SCP401-11
SCP451-11
SAI143-S03
SAI143-S33
SAI143-H03
SAI143-H33
SAV144-S03
SAV144-S33
SAI533-H03
SAI533-H33
SDV144-S13
SDV144-S33
SDV521-S33
SDV531-S13
SDV531-S23
SDV531-S33
SDV531-L23
SDV531-L33
SDV541-S23
SDV541-S33
SCB100-S0
SCB110-S0
SEA4D-01
SEA4D-11
SED2D-11
SED2D-01
SED2D-11
SED4D-01
SED4D-11
AIP602
AIP504-13
SPW481-13
SPW482-13
SPW484-13
SNT10D
SNT401-13
SNT411-13
SNT501-13
SNT511-13
SEC401-11
SSB401-13
ALR111-S01
ALR121-S01
CFS1100
CHS5100
CHS5400
CHSKM02
CHS2100
CHS2200
CHS5200
CHS5400
CFS9153
T9070CB

AAI135-S50
AAI143-S50
AAI143-S50/K4A00
AAI543-S50
AAI543-S50/K4A00
AAM10 AAM50
AAR145-S50
AAR181-S50
ADM12C
ADM52C
ADV151-P60
ADV151-P60/D5A00
ADV551-P50
ADV551-P60
ADV551-P60/D5A00
ALF111-S50
ALR121-S00
ALR121-S50
ATK4A-00
AXF032G-D1AL1S-AD41-01B/CH
AXF040G-D1AL1S-AD41-01B/CH
AXF080C-D2AT1N-CD21-21B/NF2/CH
AXF100G-D1AL1S-AD21-01B/CH
AXF125G-D1AL1-AD21-01B/CH
AXFA14G-E1-21/CH
AXFC-4-L010/CH
B1000ER
9108MS
B9108WA
B9108XA
B9565AW
B9573AN
B9573AN
B9627AY
B9627AY-KC
B9627AZ
B9900BX
B9901AX
B9902AN
B9906JA
BT200
CA11E
CA700-E-01-U2-P2
CA700-E-02-U2-P2
CA71
CL130
CL250
CP345
CP451-50
250ΩDV300-252
E7042UD
EJA110A-DHS4A-92DA/D4
EJA110A-DLS5A-92NA
EJA110A-DMS4A-92DA
EJA110A-DMS5A-22DC
EJA110A-ELS5A-62DC
EJA110A-EMS4A-92DA/D4
EJA110A-EMS4A-95EB
EJA110-DMS4A-92DA/D4
EJA118W-EHSD2EA-CA05-92DB/T
EJA120A-DES5A-92NA
EJA210A-DHSD2D4A-92DN/D4
EJA210A-DMSD2E5B-92DN/D3
EJA210A-DMSG2D5A-97DN
EJA210A-DMSJ1D0A-90NN
EJA210A-EHSD2D5A-92DN/D4
EJA210A-EMSD2F4B-97DN/D4
EJA220A-DMSJ12H4B-92DN
EJA430A-DBS4A-97DA
EJA430A-EAS4A-92DN/N4
EJA430A-EAS4A-92EA
EJA430A-EAS4A-95DA/NF11
EJA430A-EBS4A-22DD
EJA438W-DASD2BA-AA02-95DA
EJA438W-DASJ1BB-BA06-92DB
EJA510A-DAS7N-02DN/FS1
EJA530A-DAS7N-00EF/HAC
EJA530A-DBS9N-04DN
EJX630A-EDS7N-017DL/FF1/D3
F3LC12-1F
G9303WH
IM-H825ZSCB
K9142TH
K9142TN
KM13-1S
M2800HP
MY1001
MY10-01
MY1002
MY10-03
MY40-01
PH72-11-E-AA
PH72SN-11-AA
PH72SN-21-AA

PH8ERP-03-TN-N-T*A/PF
PH8ERP-05-TN-N-E*A
PH8ERP-05-TN-N-T*A
PH8ERP-10-TN-N-E*A
PH8ERP-10-TN-N-T*A
PH8ERP-15-TN-N-E*A
PW482-50
S9129FA
S9971DB
SC450G-A-A/UM/SCT
SC72SN-11-AA
SM21-AG4
SM60-T1

Khách hàng ở Việt Nam, vui lòng liên hệ để mua hàng.
Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184
Website: http://www.ino.com.vn Website: http://www.ino.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video
https://www.youtube.com/inomeasure