Transmission Generators -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
392

 Vui lòng liên hệ với chúng tôchúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

ADVANTEST D3371 – Telecom / Utility, Transmission Analyzer
AMERITEC AM44 – Telecom / Utility, Transmission Test Set
AMERITEC AM48 – Telecom / Utility, Transmission Test Set
AMERITEC AM5 – Telecom / Utility, Transmission Test Set, Wideband
AMERITEC AM5XT – Telecom / Utility, Transmission Test Set
AMERITEC AM5XT-200 – Telecom / Utility, Transmission Test Set
ANRITSU ME462B – Telecom / Utility, DS3 Transmission Analyzer
HHALCYON 704A – Telecom / Utility, Transmission TestsetALCYON 701A – Telecom / Utility, Transmission Testset
HALCYON 704A2 – Telecom / Utility, Transmission Test Set, Wideband
HP 3551A / AGILENT 3551A – Telecom / Utility, Transmission Test Set
HP 3764A / AGILENT 3764A – Telecom / Utility, Digital Transmission Test Set
HP 3789B / AGILENT 3789B – Telecom / Utility, DS3 Transmission Test Set
HP 4934A / AGILENT 4934A – Telecom / Utility, Transmission Impairment Test Set, Analog

WILTRON 9041 – Telecom / Utility, Transmission Level and Return Loss Measuring Set 
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
TELECOM