PCM/TDM -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
566

 Vui lòng liên hệ với chúng tôchúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
HEWLETT PACKARD – 3776B – PCM TERMINAL TEST SET 

ANRITSU – MS371A – PCM CHANNEL ANALYZER 

ANRITZU – MS371A1 – PCM CHANNEL ANALYZER 

DECOM SYSTEMS INC – 7700 – PCM BIT SYNCHRONIZER 

GN NETTEST – 2.8.34 – PCM BERT 

GN NETTEST – EPT 1100 – PCM TESTER 

GOLTERMAN – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING SET 

HEWLETT PACKARD – 3776A – PCM TERMINAL TEST SET 

HEWLETT PACKARD – 3776B – PCM TERMINAL TEST SET 

ITC – T-BERD 224 – PCM ANALYZER 

W&G – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING SET 

W&G – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING TEST SET 

W&G – PCM-4 – PCM MEASURMENT TEST SET 

WANDEL & GOLDMAN – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURMENT SET 

WANDEL & GOLDTERMANN – PA-25 – PCM PERFORMANCE ANALYZER 

WANDEL & GOLDTERMANN – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING SET 

WANDEL & GOLTERMANN – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING SET 

WANDEL AND GOLTERMANN – PA-20 – PCM ANALYZER 

WANDEL&GOLTERMANN – PCM4 – PCM CHANEL MEASURING SET 

WANDELL & GOLTERMANN – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASUREMENT SET 

WANDELL & GOLTERMANN – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING SET 

WANDELL & GOLTERMANN – PCM-4 – PCM MEASUREMENT SET 

WANDELL & GOLTERMANN – PCM-4 – PCM MEASURING SET 

WANDELL AND GALTERMANN – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING SET 

WC – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING SET 

WG – PCM-4 – PCM CHANNEL MEASURING SET 

WG – PCM-4 – PCM CHANNEL MESURING SET 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
TELECOM