Tư vấn nguyên lý hoạt động của Turbin Flowmeter

0
322

 Việc bảo trì thiết bị loại này cũng không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt và tính tương thích cao cho môi trường chất lỏng và chất khí giúp cho mức độ phổ biến của thiết bị loại này ngày một rộng rãi.

 

 
 
Liên hệ công ty giải pháp và công nghệ đo lường INO để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
Web: www.ino.com.vn | Tel: 084 28 73000 184
Mail: info@ino.com.vn