Turbocor Chillers Explained – Oil free magnetic bearing HVAC | Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd Scam/cheating customers. 深圳市瑞富傑科技有限公司 詐騙/欺騙客戶

0
6

Turbocor Chillers Explained – Oil free magnetic bearing HVAC
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd Scam/cheating customers. 深圳市瑞富傑科技有限公司 詐騙/欺騙客戶
Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến nội dung được giới thiệu trong video dưới đây từ khâu mua sắm, lựa chọn supplier, sử dụng các công cụ để kiểm tra sản phẩm thật giả, làm gì khi bị nhà cung cấp lừa đảo, vui lòng liên hệ với INO Team (Đại lý, Nhà phân phối, Partner tại Việt Nam) để được chia sẻ và tư vấn kịp thời.

Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd Scam/cheating customers. 深圳市瑞富傑科技有限公司 詐騙/欺騙客戶

Client should be aware before doing business with this company. This company are cheating client in selling product.
Ruifujie Delivery the wrong/Fake compressor air machine (Detail in Video with evidence)
Ruifujie deliver the wrong/Fake Hermetic Scroll Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Copeland Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Danfoss Performer Compressor…to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Daikin Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Hitachi Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Sanyo Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Hermetic Piston Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Semi-hermetic Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Screw Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Rotary Compressor to client
Ruifujie deliver the wrong/Fake Refrigeration Parts to client
1. Công ty lừa đảo bán máy nén khí | 卖空压机的诈骗公司 | Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd Scam/Cheat client

2. Tránh bị lừa đảo khi mua hàng | 購買時避免被騙 | Ruifujie Technology Co.,Ltd Scam customers | Cheat client

3. Làm gì khi bị lừa đảo bởi công ty Ruifujie Technology Co.,Ltd Scam/cheating customers? 購買時避免被騙

4. Thông tin công ty lừa đảo bán máy nén khí | 卖空压机的诈骗公司 | Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd

As one of China’s leading exporters in the refrigeration field, but this company are cheating client in selling product.
Please refer to the video with evidences to know more detail about their terible service and bad quality.
They do copy/fake product from Hanbell compressor air machine, so client should consider about product provide by them like as Danfoss, Copeland, , Bock, Carrier, Tecumseh, Hitachi, LG and Sanyo … compressors, condensing unit, condenser, evaporator ,rand various kinds of refrigeration valves controls and tools.
Their main compressor lines are :
compressors,
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: Copeland scroll compressors: CR,VR, ZB ,ZR, ZF,ZP SERIES
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: Copeland Semi-hermetic compressors: DL,D2,D4,D6,D8 SERIES
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: Danfoss performer compressors: SM, SZ, SH SERIES
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: Danfoss commercial compressors: FR, SC SERIES
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: Danfoss Maneurop piston compressors:MT, MTZ, NTZ, MPZ SERIES
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: Danfoss Secop compressor, Carrier(Carlyle) compressor
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: Danfoss, Carel, Dixell original valves, controls and selected parts
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: TE, TDE, TGE, PHT SERIES TERMOSTATIC EXPANSION VALVES
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: ETS SERIES EXPANSION VAVLES,
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: EVR SERIES ECPANSION VAVLES AND
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: KP1,KP5,KP15 SERIES PRESSURE CONTROLS
Shenzhen Ruifujie Technology Co.,Ltd, They sell Fake, copy product: DCL DML LIQUID LINE FILTER DRIERS

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp.
Turbocor chiller, learn how turbocor chillers work, the main components and centralised cooling systems. Dual impeller, variable frequency drive, VFD, IGBT, electronic expansion valve EEV, liquid level sensor, air handling unit AHU, fan coil unit FCU, inlet guide vane IGV. Water cooled chiller, air cooled chiller. centralized cooling system. Chilled water, condenser water. Evaporator, condenser.

Learn more about Turbocor® and take the free training program
🎁 http://bit.ly/TurbocorTraining

Danfoss offers a series of online training materials for technicians working with Danfoss Turbocor® oil-free compressors. This series of 12 e-lessons provides a helpful overview of their unique oil-free technology, why it’s different from a conventional compressor, and how to work with it.

Get this book ➡️ http://hvacr.life/Industrial-Refrigeration
Get this book ➡️ http://hvacr.life/Best-HVACR-Book
Get this kit ➡️ http://electricl.info/best-multimeter

Watch these
Electronic expansion valve:👉 https://youtu.be/LqUEIMl6bBM
EEV:👉 https://youtu.be/XHtRHiKIsEU
Temperature sensors:👉 https://youtu.be/w3Hfj2kMrGo
Solenoid valves:👉 https://youtu.be/-MLGr1_Fw0c
Heat pumps:👉 https://youtu.be/QykwWs3L1W8
Air handling units:👉 https://youtu.be/KCiv8IAUkh8

👋 SOCIALISE WITH US 👋
*******************************
👉FACEBOOK: https://facebook.com/theengineeringmindset/
👉TWITTER: https://twitter.com/TheEngMindset
👉INSTAGRAM: https://instagram.com/engineeringmindset/
👉WEBSITE: http://TheEngineeringMindset.com

👀 Links – MUST WATCH!! 👀
*******************************
⚡ELECTRICAL ENGINEERING⚡
👉How electricity works: https://youtu.be/mc979OhitAg
👉Three Phase Electricity: https://youtu.be/4oRT7PoXSS0
👉How Inverters work: https://youtu.be/ln9VZIL8rVs
👉How TRANSFORMER works: https://youtu.be/UchitHGF4n8
👉How 3 Phase electricity works: https://youtu.be/4oRT7PoXSS0
👉How Induction motor works: https://youtu.be/N7TZ4gm3aUg
👉What is a KWH: https://youtu.be/SMPhh8gT_1E
👉How induction motor works: https://youtu.be/N7TZ4gm3aUg

❄️ CHILLER ENGINEERING ❄️
👉Chiller Efficiency improvements: https://youtu.be/8x3MiO5XjhY
👉Chilled water schematics: https://youtu.be/ak51DHAiuWo
👉Chiller crash course: https://youtu.be/K0xAKzdROEg
👉Chiller types: https://youtu.be/gYcNDT1d30k
👉Chillers/AHU/RTU: https://youtu.be/UmWWZdJR1hQ
👉Water cooled chiller Part1: https://youtu.be/0rzQhSXVq60
👉Water cooled chiller Part2: https://youtu.be/3ZpE3vCjNqM
👉Water cooled chiller advanced: https://youtu.be/QlKSGDgqGF0
👉Air cooled chiller: https://youtu.be/0R84hLprO5s
👉Absorption Chiller : https://youtu.be/Ic5a9E2ykjo
👉Chiller/Cooling tower/AHU: https://youtu.be/1cvFlBLo4u0
👉Chiller flow rate: https://youtu.be/tA1_V6-dThM
👉Chiller fault troubleshooting: https://youtu.be/Zu0LVVNNVSw
👉Chiller COP calculation: https://youtu.be/h5ILlZ8nyHE
👉Chiller cooling capacity calcs: https://youtu.be/BZxXIdxVKeY
👉Chiller compressors: https://youtu.be/7Bah__spkTY
👉Chiller expansion valve: https://youtu.be/dXiV5YzTZQ4
👉Chiller surge: https://youtu.be/DQK_-vxObiw
👉Chiller condenser: https://youtu.be/p5uuPsyqnwU
👉Chiller evaporator: https://youtu.be/W3w7FpX9j9k
👉Chiller compressor centrifugal: https://youtu.be/PT0UIqAGacg
👉Chiller cooling capacity: https://youtu.be/f-N4isgQRGQ

🌡️ HVAC ENGINEERING 🌡️
👉HVAC Basics: https://youtu.be/klggop60vlM
👉Boilers/AHU/FCU: https://youtu.be/lDeuIQ4VeWk
👉How Heat Pump works: https://youtu.be/G53tTKoakcY
👉Heat pumps advanced: https://youtu.be/G53tTKoakcY
👉Fan Coil Units: https://youtu.be/MqM-U8bftCI
👉VAV Systems: https://youtu.be/HBmOyeWtpHg
👉CAV Systems: https://youtu.be/XgQ3v6lvoZQ
👉VRF Units: https://youtu.be/hzFOCuAho_4
👉Cooling load calculations: https://youtu.be/0gv2tJf7nwo
👉Pulley belt calculations: https://youtu.be/yxCBhD9nguw
👉Pump calculations: https://youtu.be/99vikjRrlgo
👉Fan and motor calculations: https://youtu.be/rl-HQRzL-kg
👉HVAC Cooling coils: https://youtu.be/oSs-4Ptcfhk
👉Cooling towers: https://youtu.be/UzHJWNL2OtM

⚗️ REFRIGERATION SYSTEMS 🌡️
👉How refrigerants work: https://youtu.be/lMqoKLli0Y4
👉Thermal expansion valves: https://youtu.be/oSLOHCOw3yg
👉Refrigeration design software: https://youtu.be/QqP5aY6liAg
👉Design refrigeration system: https://youtu.be/TPabv9iDENc
👉Reversing valve: https://youtu.be/r8n1_6qmsKQ
👉How A/C units work: https://youtu.be/Uv3GfEQhtPE

⚗️ REFRIGERANTS ⚗️
👉Refrierant retrofit guide: https://youtu.be/1OqgLcU2buQ
👉Refrigerant types, future: https://youtu.be/J77a0keM2Yk
👉How refrigerants work: https://youtu.be/lMqoKLli0Y4

🌊 HYDRONICS 🌊
👉Primary & Secondary system: https://youtu.be/KU_AypZ-BnU
👉Pumps: https://youtu.be/TxqPAPg4nb4
👉Pump calculations: https://youtu.be/99vikjRrlgo

🔥➡️❄️ HEAT EXCHANGERS 🔥➡️❄️
👉Plate Heat Exchangers: https://youtu.be/br3gkrXTmdY
👉Micro plate heat exchanger: https://youtu.be/xrsbujk4u6k

🎬 DOCUMENTARY 🎬
👉WW2 Bunker HVAC engineering: https://youtu.be/xEzz-JkPeLQ
bmcc industrial engineering igv industrial refrigeration

Khách hàng ở Việt Nam, vui lòng liên hệ để mua hàng để được đảm bảo.
Refrigeration Evaporator
Refrigeration Condensing Units
Refrigeration Scroll Compressor
Semi Hermetic Refrigeration Compressor
Copeland Scroll Compressor
Piston Compressor
Carlyle Compressor
Refcomp Screw Compressor
Hitachi Scroll Compressor
Embraco Aspera Compressor
AC Rotary Compressor
Air Cooled Condenser
Refrigeration Controls
Refrigeration Compressor Parts
Industrial Cold Room
Flake Ice Machine
Block Ice Machine

Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184
Website: http://www.ino.com.vn Website: http://www.ino.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video
https://www.youtube.com/inomeasure