Hewlett-Packard / Agilent Technologies, 16-Channel T/C Low-Offset Relay Multiplexer (E1347A)

0
90
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The Agilent E1347A General-Purpose Reed Relay Multiplexer is a B-size, 1-slot, register-based VXI module with thermocouple compensation. It switches 16 channels of high, low, and guard each. The module has low-thermal offset performance. The multiplexer module consists of a B-size component card (labeled E1345-66201) and a screw terminal block that plugs onto the component card. The E1347A is functionally similar to the E1345A.

Using the E1326B or E1411B DMMs, the E1347A performs channel scanning with automatic conversions for many thermocouple types. Temperature measurements are made with automatic cold junction compensation. The card, in conjunction with Agilent VXI DMMs, also measures voltage, current, and two- and four-wire &omega.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 0869421303 | 02873000184 | Hewlett-Packard / Agilent Technologies, 16-Channel T/C Low-Offset Relay Multiplexer (E1347A).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here