AOIP-Cable fault locator (Model: ISOPALM 200)

0
360
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Cable fault locator

The fault locator ISOPALM 200 is designed to identify and locate with high precision any faults on telecom cables: insulation faults (bare, blasted, buried wires) and break on wires (partial or total break).

 • Display of fault location in meters
 • Suitable for Pupin coils
 • Homogeneous and heterogeneous cables

Instrument:

ISOPALM 200         Cable fault locator

Delivered in standard with:

 • Remote looping device
 • Set of testing leads and crocodile clips
 • User manual
 • Transport case, shoulder strap and stand 

Packing information:

Size                       210 x 110 x 50 mm 

Weight                   900 g

Measurement of AC / DC voltage

Range Resolution Accuracy / 1 year
-300 to 300 V AC / DC Up to 99.9 V: 0.1 V
From 100 to 300 V: 1 V
±1% RDG + 0.5 V

Resistance measurement

Range Resolution Accuracy / 1 year
0 to 10 KΩ Up to 1000 Ω: 0.1 Ω
Beyond 1000 Ω: 1 Ω
±0.5% RDG + 0,2 Ω

Isolation measurement at test voltage 50 to 100 V

Range Resolution Accuracy / 1 year
0 to 10 KΩ Up to 1000 Ω: 0.1 Ω
Beyond 1000 Ω: 1 Ω
±0.5% RDG + 0.2 Ω

Isolation measurement at test voltage 150 to 300 V

Range Resolution Accuracy / 1 year
0 to 5000 MΩ From 0 to 999 kΩ: 2 digits after coma
From 1 MΩ to 9.99 MΩ: 2 digits after coma
From 10 MΩ to 99.9 MΩ: 1 digit after coma
From 100 MΩ to 5 GΩ: 0 digit after coma
From 1 MΩ to 999 MΩ: ±10% RDG
Beyond: ±10% RDG + 30 kΩ

Isolation measurement at test voltage 350 to 500 V

Range Resolution Accuracy / 1 year
0 to 10000 MΩ From 0 to 999 kΩ: 2 digits after coma
From 1 MΩ to 9.99 MΩ: 2 digits after coma
From 10 MΩ to 99.9 MΩ: 1 digit after coma
From 100 MΩ to 10 GΩ: 0 digit after coma
From 1 MΩ to 999 MΩ: ±10% RDG
Beyond: ±10% RDG + 30 kΩ

Capacitance measurement

Range Resolution Accuracy / 1 year
0 nF to 2 µF From 0 nF to 1000 nF: 1 nF
From 1000 nF to 2000 nF: 2 nF
±1% RDG

Fault location

Type Accuracy / 1 year
Fault between 2 wires on the same pair
Fault between 2 wires on different pairs
Fault between 1 wire and the ground
±1% RDG

Fault location methods integrated into the instrument

Method Principle
Sauty Location of broken wire: With measurement of loop resistance, if Rab > 10 000 Ω, the wire is broken
Test on homogeneous cables
Murray Location of insulation fault: If Ihealthy > 1000, Iunhealthy (ou Ib > 1000 Ia)
Test on homogeneous and heterogeneous cables
Fabe / Küpfmüller Location of insulation fault: If Ihealthy/ Iunhealthy > 2 x Rhealthy/Runhealthy, Ih+Iu > 1000 Rab, Ihealthy and Iunhealthy
Test on homogeneous and heterogeneous cables

General specifications

Size 210 x 110 x 50 mm
Weight 900 g
Display 240 x 320 pixel liquid crystal graphical display with backlite and contrast control
Power supply 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Battery Type: Li/Ion
Charging time: 4 h
Lifetime: 10 h

Environmental specifications

Reference range 23°C ±5°C (RH: 45 to 75 % w/o condensing)
Operating reference range -10 to 50°C (RH: 20 to 80 % w/o condensing)
Limit operating range -15°C to +55°C (RH: 10 to 80 % w/o condensing) (70% at 55°C)
Storage temperature limits -30°C to +60°C
Maximum height 0 to 2000 m
IP protection IP54 according to EN60529

Safety specifications

Class In accordance with EN 61010-1
Category II, pollution 2
Chocks and vibrations EN 61010-1
EMC conformity Immunity:

 • EN 61000-4-2
 • EN 61000-4-3
 • EN 61000-4-5
 • EN 61000-4-6
 • EN 61000-4-11

EN 61000-4-4
Conducted and radiated emissions:

 • EN 55022, class B
 • EN 61000-3-2
 • EN 61000-3-3

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Cable fault locator (Model: ISOPALM 200).