AOIP-Multifunction calibrators (Model:CALYS 50 / 75 / 100 / 150)

0
506
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Use CALYS documenting process simulator -900g only & large dual display- to accurately perform, with one single instrument, all field and lab measurements:

  • Temperature: Up to 0.005 % RDG
  • Resistance: Up to 0.006 % RDG and 50 KΩ range
  • Current: Up to 0.007 % RDG and 100 mA range + Loop Supply 24 V
  • Voltage: Up to 0.005 % RDG and 50 V range
  • Frequency: Up to 0.01 % RDG and 100 KHz range
  • Pressure: Up to 0.05 % RDG and 30 bar relative / 1,000 bar absolute pressure ranges

Advanced features

  • Memory: Store your calibration procedures in the device and save your results for on site easy and quick calibration during the whole week. Then, upload the data on a computer in order to issue calibration certificates
  • Customized calibration certificates: Issue your own customized calibration certificates with DATACAL calibration software (see below)
  • Additional functions: Scaling, steps, synthetizer, statistical functions… make advanced data exploitation easier
4 models from basic use to advanced technology
Specifications CALYS 50 CALYS 75 CALYS 100 CALYS 150
Top accuracy 200 ppm 130 ppm 50 ppm
Temperature accuracy Thermocouples (14)
RTDs (12)
0.013% RDG for Tc K
0.012% RDG
0.01% RDG for Tc K
0.01% RDG
0.005% RDG for Tc K
0.006% RDG
DC current
+ Loop supply 24 V
Range
Accuracy
Up to 50 mA
0.0175% RDG
Up to 100 mA
0.007% RDG
DC voltage Range
Accuracy
50 V IN / 20 V OUT
0.013% RDG
Up to 50 V
0.013% RDG
Up to 50 V
0.010% RDG
Up to 50 V
0.005% RDG
Frequency Range
Accuracy
Up to 20 KHz IN / Up to 10 KHz OUT
0.005% RDG
Up to 100 KHz
0.01% RDG
Resistance Range
Accuracy
Up to 4000 Ω
0.012% RDG
Up to 4000 Ω
0.010% RDG
Up to 50 KΩ
0.006% RDG
Pressure Range
Accuracy
Relative pressure: Up to 30 bar / Absolute pressure: Up to 1,000 bar
0.05% RDG
Compliant to standard 21 CFR Part 11 – More information here

 
NADCAP Heat treatment
Additional functions Advanced data exploitation: Scaling, relative measurement, simulation of ramps and steps, synthetizer, square root, statistical functions
Calibration of transmitters
DATACAL calibration software
Transmitter function, switch test
Memory
HART: Digital calibration and data transfer
Calibration of thermistors
Comparison calibration
Communication USB connexion
Power supply Rechargeable NiMh batteries
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Multifunction calibrators (Model:CALYS 50 / 75 / 100 / 150).