AOIP-programmable digital panel meters for electrical and temperature measurements (Model:ICO52)

0
161
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 ICO 52 are programmable digital panel meters 72 x 24 mm for temperature, process voltage and process current measurements in 10,000 points. They can be used together with temperature sensors, either resistive probes Pt or thermocouples. It is possible to change the configuration of measurement type, range, limits and scaling.

The configuration of these parameters is protected against any inopportune modifications. 

  • Panel meter size: 72 mm x 24 mm
  • IP65 protected
  • Measurement, display and scaling of:
    • Temperature with Pt100, Pt1000 probes or thermocouples (7 types)
    • Process voltage and current (0-10 V, 4-20 mA)
    • Resistance
  • 9 different power supplies available

Process electrical measurement indicator

Type Range (1) Resolution Accuracy (1 year)
(23°C ± 1°C)
Comments
DC voltage 50 mV
500 mV
5 V
50 V
10 µV
100 μV
1 mV
10 mV
0.1% + 10 μV
0.1% + 100 μV
0.1% + 1 mV
0.1% + 10 mV
Input impedance
> 1000 MΩ
> 1000 MΩ
1 MΩ
1 MΩ
DC current 4-20 mA or 0-50 mA 10 µA 0.2% + 10 µA 10 Ω shunt
AC current 1 A (2)
5 A (2)
1 mA
1 mA
Measuring current 200 µA

Temperature coefficient: ≤ 10% accuracy/°C
Automatic ranging

(1) Extended measurement range: -40 to +110% range. 

Temperature indicator

Type Range (1) Resolution Accuracy over 1 year
(23°C ± 1°C) (2)
Pt100 -200 to +500°C
-220 to +1200°C
0.1°C
1°C
0.1% RDG + 0.2°C
0.1% RDG + 2°C
Pt1000 -200 to +500°C 0.1°C 0.1% RDG + 0.2°C
Tc K -100 to +1000°C
+1000 to 1372°C
0.1°C
1°C
0.1% RDG + 0.4°C
0.1% RDG + 1°C
Tc T -100 to +400°C 0.1°C 0.1% RDG + 0.4°C
Tc Platine -100 to +1400°C 0.1°C 0.1% RDG + 0.4°C
Tc J -120 to +999°C 0.1°C 0.1% RDG + 0.4°C
Tc L -40 to +900°C 0.1°C 0.1% RDG + 0.4°C
Tc R -50 to +120°C
+120 to 1768°C
1°C
1°C
0.1% RDG + 2°C
0.1% RDG + 1°C
Tc S -50 to +450°C
+450 to 1768°C
1°C
1°C
0.1% RDG + 2°C
0.1% RDG + 1°C

Temperature coefficient: ≤ 10% accuracy/°C
Display in °C or °F.

(1) For a defined type of sensor, the commutation of range and the change of resolution can be automatic.
Measurement range extendable.
(2) Accuracy given without reference junction.
The typical error brought by the reference junction (AN8002) is 0.3°C.

Further features

Measurement hold Short-circuit on the rear panel
Scaling The value is to be entered using keyboard, while the value of measurement corresponding can be is introduced of the same way, is measured by the instrument.
This possibility is very interesting for error corrections on temperature ranges.
Sampling rate 2.5 samples / s

General specifications

Size 99 x 36 x 120 mm
Weight 300 g
Display From -1999 to 9999 with indication LED red,yellow or green,of 14 mm
Supply 230 V at ± 10% (50 to 60 Hz)
Other power supplies available in option

Environmental specifications

Reference range 23°C ± 1°C (20 to 75 % w/o condensing)
Operating reference range 0 to 50°C (RH: 20 to 75 % w/o condensing)
Limit operating range -10°C to +50°C (RH: 10 to 80 % w/o condensing)
Indice de protection IP40 in ABS case
IP65 in watertight metallic case

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-programmable digital panel meters for electrical and temperature measurements (Model:ICO52).