NI-8-Ch ±20 mA, 200 kS/s, 16-Bit Analog Current Input Module (Mode: NI 9203)

0
325
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
  • Included measurement module and 1-slot NI CompactDAQ chassis
  • USB, Ethernet, and 802.11 Wi-Fi connectivity
  • 8 current input channels
  • ±20 mA, 0 to 20 mA programmable input ranges
  • 16-bit resolution, 200 kS/s aggregate sampling rate

Overview:

The NI 9203 Measurement System measures 8 current channels at 200 kS/s with 16-bit resolution, sending data to a host PC over USB, Ethernet or 802.11 Wi-Fi.


Measurement Bundle Overview
The hardware for an NI CompactDAQ single measurement bundle consists of a USB, Ethernet, or 802.11 Wi-Fi chassis and one of the over 50 NI C Series measurement-specific modules. These small rugged bundles are ideal for portable or distributed measurements.

Chassis
The chassis controls the timing for the module and handles communication with the PC over the USB, Ethernet, or 802.11 Wi-Fi bus. Additionally, all NI CompactDAQ chassis include four counter/timers that you can access through a digital I/O module like the NI 9401. 

Module
The NI 9203 C Series data acquisition module includes eight analog current input channels for high-performance control and monitoring applications. It features programmable input ranges of ±20 mA or 0 to 20 mA, 16-bit resolution, and a 200 kS/s maximum sampling rate. To protect against signal transients, the NI 9203 includes a channel-to-earth ground double isolation barrier (250 Vrms isolation) for safety and noise immunity.

Specifications:

Specifications Summary:

General
Product Name NI 9203 Measurement Bundle
Product Family Industrial I/O , Signal Conditioning
Form Factor Ethernet , USB , Wireless , CompactDAQ
Part Number 000000-00
Operating System/Target Real-Time , Windows
Measurement Type Current
RoHS Compliant Yes
Signal Conditioning 0-20 mA current input
Analog Input
Channels 0 , 8
Single-Ended Channels 8
Differential Channels 0
Resolution 16 bits
Sample Rate 200 kS/s
Maximum Current Range -20 mA – 20 mA
Maximum Current Range Accuracy 0.049 mA
Minimum Current Range 0 mA – 20 mA
Minimum Current Range Accuracy 0.049 mA
Simultaneous Sampling No
Analog Output
Channels 0
Digital I/O
Bidirectional Channels 0
Input-Only Channels 0
Output-Only Channels 0
Counter/Timers
Counters 0
Physical Specifications
Length 9 cm
Width 2.3 cm
I/O Connector Screw terminals
Minimum Operating Temperature -40 °C
Maximum Operating Temperature 70 °C
Minimum Storage Temperature -40 °C
Maximum Storage Temperature 85 °C
Timing/Triggering/Synchronization
Triggers cDAQ Chassis No
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | NI-8-Ch ±20 mA, 200 kS/s, 16-Bit Analog Current Input Module (Mode: NI 9203).