Video giới thiệu về thiết bị điều khiển Siemens

0
630

Kỹ sư INO giới thiệu về thiết bị của Siemens.

Siemens là một hãng thiết bị lớn mà bất cứ một người học chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ điện tử, … khi nhắc tới Siemens thì đều biết tới thương hiệu này.

Video này giới thiệu tổng quan về các thiết bị điều khiển, đóng cắt, đo lường và truyền động của Siemens.

Simatic ET200M 6ES7153-1AA03-0XB0 Siemens Việt Nam
SIMATIC ET200M/LINK 6ES7153-2BA10-0XB0 Siemens Viet Nam
SIMATIC ET 200M 6ES7153-4BA00-0XB0 Biến tần Siemens
SIMATIC FIELD DEVICE COUPLER 6ES7157-0AC85-0XA0 Module Siemens
SIMATIC DP/DP COUPLER 6ES7158-0AD01-0XA0 PLC Siemens
DI32XDC24V 6ES7321-1BL00-0AA0 HMI Siemens
DI16XDC24 6ES7321-1BH02-0AA0 Contactor Siemens
DI16XDC24 6ES7321-1BH50-0AA0 Encoder Siemens
DI8/DO8XDC24V 6ES7323-1BH01-0AA0 Thiết bị đo lưu lượng Siemens
DO32XDC24V/0.5A 6ES7322-1BL00-0AA0 Thiết bị đo mức Siemens
DO16XDC24/0.5A 6ES7322-5HD01-0AB0 Siemens Việt Nam
DO16XDC24V;0.5A 6ES7332-1BH01-0AA0 Siemens Viet Nam
AI8X12 BIT 6ES7331-7NF02-0AB0 Biến tần Siemens
AI8X12 BIT 6ES7331-7KF02-0AB0 Module Siemens
AI2X12BIT 6ES7331-7KB02-0AB0 PLC Siemens
AI 8X13 BIT 6ES7331-1KF02-0AB0 HMI Siemens
A0 8X12 BIT 6ES7332 SHF00-0AB0 Contactor Siemens
AO 4X12 BIT 6ES7332-5HD01-0AB0 Encoder Siemens
AO 2X12 BIT 6ES7332-5HB01-0AB0 Thiết bị đo lưu lượng Siemens
AO 8×12 Bit 6ES7322-5HF00-0AB0 Thiết bị đo mức Siemens
SM338 POS-INPUT 6ES7338-4BC01-0AB0 Siemens Việt Nam
FM355 C 6ES7355-0VH10-0AE0 Siemens Viet Nam
CP343-1 6ES7343-1EX30-0XE0 Biến tần Siemens
SIMATICNET   Module Siemens
CPU 414-3 6ES7443-1EX30-0XE0 PLC Siemens
DI 32xDC24V 6ES7421-1BL01-0AA0 HMI Siemens
FM 458-1DP 6ES76DD1607-0AA2 Contactor Siemens
CP443-1 6ES7443-1EX20-0XE0 Encoder Siemens
Rack UR2 6ES7400-1JA01-0AA0 Thiết bị đo lưu lượng Siemens
PS407 10A 6ES7407-0KA02-0AA0 Thiết bị đo mức Siemens
CPU 224CN AC/DC PLY 6ES7214-1BD23-0XB8 Siemens Việt Nam
EM227 PROFIBUS-DP 6ES7277-0AA22-0XA0 Siemens Viet Nam
SCALANCEX208 DC 24V 0.19A 208-0BA10-2AA3 Biến tần Siemens
RF485-REPEATER 6ES7972-0AA02-0XA0 Module Siemens
SIMATIC HMI 6AV2123-2GA03-0AX0 PLC Siemens
SIMATIC HMI 6AV2123-2MA03-0AX0 HMI Siemens
SITOP300S DC 24V, 40A 6EP1437-2BA20 Contactor Siemens
SITOP PSU100S Output: DC 24V/6.2A 6EP1333-1LD00 Encoder Siemens
PS307 10A 6ES7307-1KA01-0AA0 Thiết bị đo lưu lượng Siemens