Công Ty INO Chuyên Cung Cấp, Hỗ Trợ và Tư Vấn Mua Sắm Cầu Chì Bussmann

0
788

Cầu chì Bussmann là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về các hệ thống bảo vệ mạch, siêu tụ điện và nhất là về sản phẩm cầu chì với gần 100 năm của sự đổi mới.
Cầu chì Bussmann được phát triển và sản xuất các mạch điện thiết yếu, là sản phẩm an toàn điện được thiết kế phục vụ thương mại, công nghiệp, trung tâm dữ liệu, xe điện, điện tử, năng lượng thay thế. Là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới của cầu chì và các hệ thống bảo vệ dễ nóng chảy.
Cầu chì Bussmann phát triển và sản xuất các mạch bảo vệ thiết yếu, quản lý điện năng và các sản phẩm an toàn điện được thiết kế để cung cấp bảo vệ mạch điện và điện tử sáng tạo trong công nghiệp và dân dụng.
Cầu chì Bussmann đa dạng về chủng loại, kích thước cũng như khả năng tương thích với mọi nhu cầu của khách hàng, để lựa chọn một loại cầu chì thích hợp chúng ta cũng cần phải quan tâm đến nhiều thông số.
Vì thế có bất kì câu hỏi nào liên quan đến cầu chì Bussmann từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

170E1228 170M3018 170M5646 170M4266 TTD01 CFTS100 KRP-C-1000SP
170E1290 170M3019 170M5647 170M4267 TTD01R CGL-25 KRP-C-1200SP
170E1292 170M3020 170M5648 170M4268 100L14-660 CGL-40 KRP-C-1350SP
170E2091 170M3021 170M5649 170M4269 10H07-660 CH30J1 KRP-C-1400SP
170E2093 170M3022 170M5650 170M4283 16H07-660 CH30J1I KRP-C-1500SP
170E2095 170M3023 170M5658 170M4308 20H07-660 CH30J2 KRP-C-1600SP
170E2097 170M3029 170M5659 170M4309 25H07-660 CH30J2I KRP-C-1800SP
170E2098 170M3030 170M5660 170M4310 2H07-660 CH30J3 KRP-C-2000SP
170E2160 170M3058 170M5661 170M4311 32H07-660 CH30J3I KRP-C-2500SP
170E2161 170M3059 170M5662 170M4312 40K07-660 CH60J1 KRP-C-3000SP
170E2164 170M3060 170M5663 170M4313 4H07-660 CH60J1I KRP-C-3200SP
170E2290 170M3061 170M5664 170M4314 50K07-660 CH60J2 KRP-C-3500SP
170E3199 170M3062 170M5665 170M4315 63K07-660 CH60J2I KRP-C-3800SP
170E3581 170M3063 170M5666 170M4316 6H07-660 CH60J3 KRP-C-4000SP
170E3582 170M3064 170M5667 170M4317 80L14-660 CH60J3I KRP-C-4500SP
170E3584 170M3065 170M5668 170M4318 AAO10 CPB160-3 KRP-C-5000SP
170E3586 170M3066 170M5688 170M4358 AAO16 CPB162-3 KRP-C-6000SP
170E3587 170M3067 170M5689 170M4359 AAO2 CPDB-1 KRP-C-601SP
170E3674 170M3068 170M5690 170M4360 AAO20 CPDB-3 KRP-C-650SP
170E3844 170M3069 170M5691 170M4361 AAO25 DCM-1 KRP-C-700SP
170E3845 170M3070 170M5692 170M4362 AAO32 DCM-10 KRP-C-750SP
170E3846 170M3071 170M5693 170M4363 AAO32M35 DCM-1-10 KRP-C-800SP
170E3850 170M3072 170M5694 170M4364 AAO32M40 DCM-12 KRP-C-900SP
170E3914 170M3073 170M5695 170M4365 AAO32M50 DCM-15 KTK-1
170E3915 170M3108 170M5696 170M4366 AAO32M63 DCM-20 KTK-10
170E3922 170M3109 170M5697 170M4367 AAO4 DCM-25 KTK-1-10
170E3925 170M3110 170M5698 170M4368 AAO6 DCM-3 KTK-1-1-2
170E3925-H 170M3111 170M5699 170M4388 BAO100 DCM-30 KTK-1-1-4
170E3933 170M3112 170M5700 170M4389 BAO35 DCM-4 KTK-12
170E3936 170M3113 170M5708 170M4390 BAO40 DCM-5 KTK-1-2
170E3939 170M3114 170M5709 170M4391 BAO50 DCM-6 KTK-1-4
170E3942 170M3115 170M5710 170M4392 BAO63 DMM-B-11A KTK-15
170E3944 170M3116 170M5711 170M4393 BAO63M100 DMM-B-44-100 KTK-1-8
170E3945 170M3117 170M5712 170M4394 BAO63M80 DRA-1 KTK-2
170E3949 170M3118 170M5713 170M4395 BAO80 ECL155-125E KTK-20
170E3950 170M3119 170M5714 170M4396 CEO100 ECL155-65E KTK-2-10
170E3951 170M3120 170M5715 170M4397 CEO32 ERK-28 KTK-2-1-2
170E3952 170M3121 170M5716 170M4408 CEO40 F62C500V40A KTK-25
170E3953 170M3122 170M5717 170M4409 CEO50 F62C500V50A KTK-3
170E3965 170M3123 170M5718 170M4410 CEO63 FD200J3-S KTK-30
170E3976 170M3138 170M5738 170M4411 CEO80 FD400J3 KTK-3-10
170E3984 170M3142 170M5739 170M4412 DEO125 FD600J3 KTK-3-1-2
170E3989 170M3144 170M5740 170M4413 DEO160 FL3K20 KTK-3-4
170E4125 170M3145 170M5741 170M4414 DEO200 FL3K3 KTK-35
170E4193 170M3147 170M5742 170M4415 ESD10 FLB-100BS KTK-4
170E4276 170M3158 170M5743 170M4416 ESD16 FLD-100 KTK-40
170E4470 170M3159 170M5744 170M4417 ESD2 FNA-1 KTK-4-10
170E5139 170M3160 170M5745 170M4418 ESD20 FNA-10 KTK-45