INO Measure Chuyên Cung Cấp Các Loại Van Điện Từ Hãng CKD – Solenoid Valve CKD AG41

0
940

Van điện từ – solenoid valve hoạt động đóng mở nhanh bằng lực hút từ trường sinh ra bởi coi điện do dòng điện áp cấp vào 220V, 24V, 110V để đóng hoặc mở trục của Van.
Van điện từ có hai dòng cơ bản loại Van điện từ thường đóng và Van điện từ thường mở. Van được chế tạo bằng vật liệu : Đồng, inox, gang, Nhưa và sử dụng nhiều trong các hệ thống nước, khí, xăng, dầu, hóa chất, hơi nước.
Dựa vào số cửa, số vị trí mà chúng ta có các loại van điện từ đảo chiều khác nhau. Ngoài ra cũng dựa vào điện áp của cuộn coil chúng ta cũng có một số loại van điện từ khí nén khác nhau.
– Số cửa: Chính là số lỗ để lắp đường dây dẫn khí vào hoặc lỗ thoát của khí nén. Thông thường ta có số cửa là: 2,3,4,5
– Số vị trí: là số chổ định vị con trượt của van, thông thường thì van thường có số vị trí là 2,3,4. Một số trường hợp đặc biệt có thể có số vị trí lớn hơn.
Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến thiết bị van điện từ solenoid valve CKD từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

ADK11-10A-02C-AC220V AB21-01-2-AC220V APK11-15A-C4A-AC220V
ADK11-10A-02E-AC100V AB21-01-5-A00B-AC220V APK11-20A-02E-AC220V
ADK11-10A-02E-AC110V AB21-02-1-A00B-AC220V APK11-20A-C4A-AC220V
ADK11-10A-02E-DC24V AB21-02-2-A00B-AC220V APK11-20A-C4H-AC110V
ADK11-10A-02G-AC220V AB21-02-2-A-DC24V APK11-20A-F3A-DC24V
ADK11-10A-02G-DC24V AB21-02-3-A00B-AC220V APK11-20A-L3N-DC24V
ADK11-10A-03A-DC24V AB21-02-3-A-AC220V APK11-25A-B3N-DC24V
ADK11-10A-M2HB-DC24V AB21-02-3-A-AC24V APK11-25A-C4A-AC220V
ADK11-10A-M2H-DC24V AB21-02-3-B00B-AC100V APK11-25A-C4-AC220V
ADK11-15A-02C AC100V AB21-02-5-A00B-AC220V APK11-25A-C4AS-AC220V
ADK11-15A-02C-AC110V AB21-02-5-AC220V APK11-25A-H3N-DC24V
ADK11-15A-02C-AC220V AB31-01-2-AC220V APK21-32A-C4A-AC220V
ADK11-15A-02C-AC24V AB31-01-4-02E-DC24V APK21-40A-C4A-AC220V
ADK11-15A-02E-AC110V AB31-01-4-C2E-AC220V APK21-40F-C4A-AC220V
ADK11-15A-02E-AC220V AB31-02-1-AC110V CHB-V1-20-0B-S-AC100V
ADK11-15A-02E-DC24V AB31-02-1-AC220V CHB-V1-20-0B-S-AC200V
ADK11-15A-02G-DC24V AB31-02-2-E2E-DC24V CHB-V1-20-0B-S-DC24V
ADK11-15A-03A-AC220V AB31-02-3-02E-DC24V CHB-V1-50-EB-DC24V
ADK11-15A-B3M-AC100V AB31-02-3-AC100V CHG-15-E
ADK11-15A-E2H-DC24V AB31-02-3-AC220V CHG-R1-20
ADK11-15A-H2E-DC24V AB31-02-3-C4A-AC220V FAB21-6-1-12HS-3
ADK11-15A-H3ABSZ-DC24V AB31-02-3-E3N-AC220V FAB21-6-2-12HS-2
ADK11-15A-H5MZ-AC100V AB31-02-3-F2E-AC220V/Z FAB21-6-2-12HS-3
ADK11-20A-02C-AC110V AB31-02-4-02E-DC24V FAB21-6-2-12HS-DC24V
ADK11-20A-02C-AC220V AB31-02-4-AC220V FAB41-8-5-12CSB-3
ADK11-20A-02E-AC100V AB31-02-5-02E-DC24V FAB51-10-7-12HSB-3
ADK11-20A-02E-AC110V AB31-02-5-AC110V FAD11-25A-03A-AC220V
ADK11-20A-02E-DC24V AB31-02-5-AC220V FAD-8A-2HS-AC200V
ADK11-20A-02ES-DC24V AB31-02-5-C2G-AC220V FAD-8A-2HS-DC24V
ADK11-20A-02G-AC220V AB31-02-5-E00B-AC100V FAG31-8-0-12G-1
ADK11-20A-B3M-AC100V AB31-02-5-F2E-DC24V GAB312-1-4-02E-DC24V
ADK11-20A-D2C-AC220V AB31-02-5-F2G-AC220V GAB312-2-0-J3A-DC24V
ADK11-20A-E2C-AC110V AB31-02-5-F2H-DC24V GAB312-2-4-02E-DC24V
ADK11-20A-E2C-AC220V AB31-02-5-F-AC220V GAB312-3-2-02E-DC24V
ADK11-20A-L2C-AC110V AB31-02-6-02EA-AC110V GAB312-3-4-02E-DC24V
ADK11-25A-02C-AC200V AB31-02-6-02EAB-AC100V GAB312-4-4-02E-DC24V
ADK11-25A-02C-AC220V AB31-02-6-02E-DC24V GAB312-5-4-02E-DC24V
ADK11-25A-02ES-DC24V AB31-02-6-AC110V GAB312-6-4-02E-DC24V
ADK11-25A-02H-DC24V AB31-02-6-AC220V GAB352-2-2-H2EAS-DC24V
ADK11-25A-03A-DC24V AB31-02-6-E-AC220V GAB412-2-0-AC110V
ADK11-25A-H2E-DC24V AB41-02-07-02E-DC24V/Z GAB412-2-0-AC220V
ADK11-25A-L2G-DC24V AB41-02-1-02E-AC220V GAB412-2-0-C2E-DC24V
ADK11-25A-M2H-DC24V AB41-02-1-AC220V GAB412-5-0-02E-DC24V
ADK11-25A-M3HS-DC24V AB41-02-1-E2E-DC24V GAB412-5-3-M2H-DC24V
ADK11-25A-M3M-DC24V AB41-02-2-02E-AC220V GAB412-5-9-M2H-DC24V
ADK11-8A-02E-DC24V AB41-02-2-02E-DC24 GAB412-7-0-AC110V
ADK12-15A-03A-AC220V AB41-02-2-02E-DC24V GAB452-2-0-02E-DC24V
ADK12-25A-M3HS-DC24V AB41-02-2-02E-DC24V/Z GAB452-7-0-02E-DC24V
ADK21-40A-03A-AC220V AB41-02-2-AC220V GAG341-1-0-B2E-AC220V
ADK21-40A-M3HS-DC24V AB41-02-2-B2E-DC24V GAG341G-1-0-B2E-AC220V
ADK21-50A-03N-DC24V AB41-02-2-B2HAB-AC100V SVB1A-10A-02GS-DC24V
ADK21-50F-B3M-AC100V AB41-02-3-02E-AC220V SVB1A-15A-02GS-DC24V
ADK21-50F-L3A-AC220V AB41-02-3-02E-DC24V SVB1A-15A-D2C-DC24V
AD11-10A-03AS-DC24V AB41-02-3-02E-DC24V/Z SVB1A-20A-02GS-DC24V
AD11-10A-03M-DC24V AB41-02-3-AC110V SVB1A-20A-D2C-DC24V
AD11-15A-03A-AC220V AB41-02-3-B2E-AC220V/Z SVB1A-40A-D2C-DC24V