Ametek Calibration Instruments- Marine Gauge Calibrator ( Model:MGC Series)

0
263
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The MGC-HIGH and MGC-LOW both goes to 300 bar. Each system contains from 2 to 4 dual-scale gauges to cover the range with the best possible accuracy.

MGC-LOW 

The MGC-LOW consists of 2 or 3 dual-scaled precision pressure gauges with ±1% F.S. accuracy and a hydraulic

handpump fitted with hose, valve and couplings: delivered in a handy carrying case. The pressure gauges are all dual-scaled in bar & kg/cm of a quality matching marine requirements. The calibrator is easy to operate and the hydraulic pump very rapidly produces the required testing pressure. The gauges provide the user with a clear indication of pressure for comparison to the system instrument. The operator can then identify the extent of any error; it is possible to compensate for or note the error and thereby only replace faulty pressure indicators.

MGC-HIGH
The MGC-HIGH consists of 3 or 4 dual-scaled precision pressure gauges with ±0.6% F.S. accuracy and a hydraulic jack pump fitted with hose, valve and couplings: delivered in a handy carrying case. The pressure gauges are all dual-scaled in bar & kg/cm2 and of a quality matching marine requirements. The gauges are easy to read and the hydraulic pump rapidly produces the required testing pressure. The gauges provide the user with a clear indication of pressure for comparison to the system instrument. The operator can then identify the extent of any error; it is possible to compensate for or note the error and thereby only replace faulty pressure indicators.

Specified at 23°C ±3°C

MGC-LOW

MGC-HIGH

Pressure range 0 to 300 bar 0 to 300 bar
Accuracy ±1% F.S. of connected gauge ±0.6% F.S. of connected gauge
Pressure units bar and kg/cm2, dual scale.
Other scales available on
request, e.g. MPa/psi
bar and kg/cm2.
Other scales available on
request, e.g. MPa/psi
Pressure media All systems: Hydraulic oil All systems: Hydraulic oil
Systems

2-3 gauges (select system)

– System 1: 6 and 16 bar & kg/cm2

– System 2: 16 and 40 bar & kg/cm2

– System 3: 40 and 100 bar & kg/cm2

– System 4: 10, 40 and 300 bar & kg/cm2

3-4 gauges (select system)
– System 1: 6, 16 and 40 bar & kg/cm2
– System 2: 10, 40, 100 and 300 bar & kg/cm2
– System 3: 10, 40 and 100 bar & kg/cm2
– System 4: 10, 40 and 300 bar & kg/cm2

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Ametek Calibration Instruments- Marine Gauge Calibrator ( Model:MGC Series).