Analytik Jena-Atomic Absorption Spectrometry ( Model: novAA® 350 )

0
258
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Description

novAA® 350 represents a fully automated flame system with double beam mode and automatic 8-lamp turret.

The novAA® 350 is designed to meet the challenges of the most routine analysis and demanding applications.

At a glance:

 • Robust design for handling complex matrices and resists difficult lab environment
 • High degree of automation through intelligent auto optimization routines and accessories
 • Fully automated 8 lamp turret for highest sample throughput
 • Single beam and double beam optics
 • Very strong background correction with Deuterium lamp
 • Intuitive user guidance

Hydride technique

The combination of the hydride technique with the novAA® 350 enables the analysis of hydride forming elements, such as As, Se, Sb, Te, Bi and Sn: 

 • Combination of Continuous Flow and Batch mode for hydride technique
 • Integrated amalgamation unit (gold-platinum-net) for best detection limits of mercury
 • Integrated electro thermal heating

Applications

Industries

Our atomic absorption spectrometers are used in nearly every field of instrumental analysis. Among the most important ones there are:

 • Environment/water/waste water
 • Food/agriculture
 • Geology/mining
 • Metallurgy/galvanization
 • Material analysis
 • Semi-conductor technology
 • Chemistry
 • Polymer industry
 • Elektronics
 • Energy
 • Clinical chemistry/medicine/hygiene/health care Refineries/petrochemistry
 • Pharmacy
 • Cosmetics

Application Notes

 • AA_FL_01_10_e
  .pdf | 50.60 kB

  Determination of Al in PVC and Linoleum

 • AA_FL_02_09_e
  .pdf | 71.40 kB

  Determination of Pb and Cd in Seaweed

 • AA_FL_02_10_e
  .pdf | 147.10 kB

  Determination of Zn in Insoline

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Analytik Jena-Atomic Absorption Spectrometry ( Model: novAA® 350 ).