Analytik Jena-Optical Emission Spectroscopy ( Model: PlasmaQuant® PQ 9000 )

0
252
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Description

PlasmaQuant® PQ 9000 is a High-Resolution Array ICP OES instrument for the elemental analysis of liquid samples.

PlasmaQuant® PQ 9000

… guarantees trace detectability, ultimate precision, and supreme long-term stability with high ease of use

… is specialized in the analysis of demanding and matrix-rich samples (e.g. brine, metals or petrochemicals)

… covers analyte contents ranging from ultra-traces to high-percentages with minimal sample dilution

… simplifies the handling of complex samples, plasma torch, and analytical data

Applications

PlasmaQuant® PQ 9000 masters the most difficult analytical challenges in atomic spectroscopy with superiority in terms of convenience, flexibility, and precision.
It delivers rigid plasma even under most extreme matrix loads and so meets the high demands of heavy-duty industries facing samples like saline, metallic or petrochemical materials.
Thanks to its unique resolving power and its superior sensitivity PlasmaQuant® PQ 9000 permits robust trace analysis down to low ppb. Its detection limits that reach parts per trillion are an innovation in ICP OES.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Analytik Jena-Optical Emission Spectroscopy ( Model: PlasmaQuant® PQ 9000 ).