Anritsu-Signal Quality Analyzers (MP1800A)

0
251
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features

 • Wide Bandwidth 0.1 Gbit/s to 32.1 Gbit/s with configurations up to 56 Gbit/s
 • High-quality, Low-jitter Waveforms
 • Up to 32.1 Gbit/s Jitter Tolerance Tests (SJ, RJ, BUJ, SSC, 2-tone SJ)
 • High Input Sensitivity and Wide Phase Margin – Signal Quality Analysis
 • Burst Measurement for PON and Loop Circuit measurements
 • Optical Interfaces
 • Crosstalk tests using multi-channel configuration (8 ch)

Description

The MP1800A Signal Quality Analyzer is an expandable plug-in modular BERT with built-in Pulse Pattern Generator (PPG) supporting output of high-quality, high-amplitude signals, Error Detector (ED) with high input sensitivity supporting signal analysis, such as Bathtub Jitter and Eye Diagram Measurements, plus a jitter modulation source for generating various jitters, such as SJ/RJ/BUJ/SSC, and supporting Jitter Tolerance tests.

The MP1800A supports wideband bit rates from 0.1 to 32.1 Gbit/s for versatile signal integrity analysis applications up to 32 Gbit/s, such as 100GbE (25G x 4), OTU-4 (28G x 4), 32G DP-QPSK, CEI-28G, 32G FC, and Infiniband EDR (26 G). Combination with the MP1821A and MP1822A supports BER tests up to 56 Gbit/s for next-generation R&D, including CEI-56G-VSR.

1, 2, or 4 channels can be selected per PPG or ED module, supporting multi-channel synchronization for up to 8 channels at 32 Gbit/s. AOC, QSFP+, CXP and CFP modules can be measured simultaneously, and crosstalk and skew tolerance can be evaluated.

Combined use with the MP1825B 4Tap Emphasis generates 2 and 3-tap pre-emphasis signals for high-speed interconnects up to 28.1 Gbit/s, such as CEI-28G, 32G FC and Infiniband EDR (26G), as well as 4-tap signals. The pre-emphasis effect is easily confirmed because each tap can be changed independently.
Installing the MP1825B 4Tap emphasis as a remote head for the MP1800A close to the DUT keeps cables short and signal quality high. Precision signal integrity analysis is supported by pre-emphasis corrected accurate Jitter Tolerance tests with transparent input data and clock jitter .

The all-in-one MP1800 series outputs high-amplitude signals up to 3.5 Vp-p for evaluation of EA and EML modulators, improving optical modulator R&D, line productivity, and quality.
With support for optical interfaces, the MP1800A is ideal for IEEE802.3-2005 10GBASE-L and E stressed receiver conformance tests. The high-accuracy auto-calibration function assures excellent measurement reproducibility and interconnectivity.
In addition to generating IEEE and ITU-T burst data and auxiliary signals for evaluating E-PON, G-PON, and 10GE-PON optical modules, automated timing of the burst data and auxiliary signal outputs shortens evaluation times and increases evaluation quality.

Applications

The MP1800 Series provides solutions for:

 • Ultra High Speed Backplane Test Solution – Crosstalk, emphasis and skew tolerance test
 • 40+Gbit/s Optical Modulation Test Solution – I/Q signal transmission test
 • 100GbE Device Test Solution – High quality and functional test signals
 • Manufacturing Solution for Multiple Optical Modules and High-Speed Connectors – Low Cost and Low Power Consumption
 • Evaluation of PON Devices for the Burst Data

Available application software for:

 • Eye Margin. Q Measurement, Bit Error Analysis using ISI, Eye Diagram, and Bathtub (Standard embedded applications)
 • Jitter generation and Jitter tolerance test
 • SONET / SDH / 1GbE/10GbE Pattern Editor
 • PON

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Anritsu-Signal Quality Analyzers (MP1800A).