Anritsu-Wideband Peak Power Meter (Model:ML2495A)

0
433
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features

 • 8 ns Typical Rise Time with MA2411B Pulse Sensor
 • 65 MHz Bandwidth
 • 50 ns Minimum Display Time
 • 1 ns Settable Time Resolution
 • 10 MHz PRF Trigger
 • External Video Connection
 • Single or dual display channel operation
 • Wireless and Radar Presets
 • Multiple Measurement Gates and Markers for measuring peak power
 • Advanced Marker Features
 • High Accuracy CW Mode
 • Control Interfaces

Description

High resolution wide bandwidth power meter and sensor for radar, 3G, and 4G wireless applications.
The ML2495A Peak Power Meter has been designed for high resolution measurements on radar and the latest 3G and 4G wireless systems, including next-generation systems based on complex new modulation technologies such as OFDM. They have the highest bandwidth and highest resolution in rising edge pulse measurements. A combination of an advanced sampling system and measurement features provides precise and accurate details on the transmitter's power envelope. High quality CW measurement ability compatible with a wide range of sensors adds to their uniqueness by making them universal, with all-purpose flexibility.

PowerMax™ is a free graphical user-interface software, for the ML248xB (with firmware version 2.30 or later) and ML249xA Power Meter series (with firmware 2.20.001 or greater). It provides an enhanced visualization of instrument display and simplified remote control of the instrument. It runs on a standard PC running Windows XP or 2000, and communicates with the power meter via Ethernet interface (10/100BaseT) allowing remote control direct from a PC or Local/Wide-area network using Dynamic (Auto) or Static IP assignment

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Anritsu-Wideband Peak Power Meter (Model:ML2495A).