Atlas – durability of polymers (Model : SEPAP 12/24)

0
593
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 SEPAP 12/24 is the result of extensive studies carried out by photochemists from the University of Clermont-Ferrand (France) on durability of polymers. This unit is used as an analytical tool to understand the degradation mechanisms of naturally ageing polymers at the molecular level. The SEPAP 12/24 unit replicates in accelerated, controlled lab conditions the chemical changes occurring through long term, weathering conditions, from which similar changes in macroscopic properties (mechanical, aesthetical, etc.) can be expected.

FEATURES

 • Light Sources: 4 mercury vapor arc lamps (400 W)
 • Easy to change Pt1000 temperature sensor
 • Sample carousel for 24 to 48 sample holders
 • Temperature range: +45 °C to +80 °C
 • RS232 interface

OPTIONS

 • Printer
 • 48 sample holders (67 x 12 mm)
 • 24 sample holders (94 x 12 mm)

STANDARDS

 • D27 3064
  Performing an accelerated photo-ageing test in SEPAP chamber 12/24
 • D27 5435
  Revetements de peintures sur caoutchouc vieillissment artificiel en enceinte sepap
 • DIN EN 13206
  Covering thermoplastic films for use in agriculture and horticulture
 • NF C 32062-1
  Electronic components – Low corrosive materials for insulation and sheath used in communication cables with particular fire related properties
 • NF C 32062-2
  Electronic components – Low corrosive materials for insulation and sheath used in communication cables with particular fire related properties
 • NF EN 13207
  Silage thermoplastic films
 • NF T 51-195-5
  Plastics – Method of exposure to laboratory light sources – Part 5 : Medium pressure mercury vapour lamps
 • prEN 50289-4
  Resistance of cables to UV radiation

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Atlas – durability of polymers (Model : SEPAP 12/24) .