Chroma ATE-Hipot Analyzer(Model 19055/19055-C)

0
357
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

APPLICATIONS
Motor
: The 19055 Series Hipot Analyzers with 500VA output rating can be used to test and analyze the withstand voltage of high power and leakage current for the products like motor stators and rotors with high parasitic capacitance. Corona detection can be used for turn-to-turn or turn-to-ground test to avoid winding insulation failure from corona discharge.

Transformer: When using a power transformer under the normal voltage, a primary side corona discharge could cause the adjacent components to be damaged if occurred. Thus, the function of Corona Discharge Detection (CDD) of 19055-C can be used to detect if there is any corona discharge occurred to improve the product quality.

High Voltage Capacitor, Photocoupler & Insulation Material: If any gaps, voids or impurities appeared when doing molding in the manufacturing process, the insulation capability may be aected. The Corona Discharge Detection (CDD) equipped by 19055-C is able to defect if there is any corona discharge occurred to enhance the product quality. Chroma 19055 Ser ies Hipot Analyzer s are designed for hipot tests and analysis. The tests of AC/DC/IR can be programmed in 5kV/100mA with 500VA output rating which complies with the EN50191 requirements. (Please refer to the application notes for more detail information.)

The 19055-C has not only the AC/DC/IR tests but also a new measurement technology – Corona Discharge Detection (CDD) that can detect the following via the Discharge Level Analysis (DLA).
– Corona discharge Start Voltage (CSV)
– Flashover Start Voltage (FSV)
– BreakDown Voltage (BDV)

As to the Contact Check during Hipot test, Chroma 19055 Series is equipped with a new function of High Frequency Contact Check (HFCC) besides the Open Short Check (OSC). By conducting the Contact Check during Hipot test, it can increase the test reliability and eciency signicantly.

For convenience use, Chroma 19055 has large LCD screen for operation and judgment. In addition, the GFi human protection circuit and Floating safety output prevent the operators from electrical hazard.

Key Features:
 • 500VA output rating
 • Floating output complies with EN50191
 • Corona Discharge Detection (CDD, 19055-C)
 • Flashover Detection
 • Discharge Level Analysis (DLA)
 • Open Short Check (OSC)
 • High Frequency Contact Check (HFCC)
 • Ground Fault Interrupt
 • Standard RS-232 interface
 • Option GPIB & HANDLER interface
 • Key lock when fail
 • Programmable voltage & test limit
 • CE Mark
 • Support A190301 8HV Scanning Box

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Chroma ATE-Hipot Analyzer(Model 19055/19055-C).