COESFELD – Coating Thickness Meter (Model: Mega Check)

0
209
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Coating Thickness Meter

To measure all non-magnetic coatings on steel and non-conductive layer on non-ferrous metals and non-magnetic steel.

SCAN function to measure on rough surface

      Memory (2000 readings)

      Display of the readings stored

      Interchangeable probes

      Statistics – Serial interface RS 232

      Measuring unit gm – mils switchable

Measuring Ranges

      on magnetic steel: 0 – 5000 gm

      on non-ferrous metals and non-magnetic steel: 0 – 2000 gm Resolution

      1 – 100 gm: 0,1 gm

      > 100 gm: 1 gm

      > 2000 gm: 0,01 gm

Accuracy

      up to 100 gm: ± 1 gm

      100 – 1000 gm: ± 1 %

      1000 – 2000 gm: ± 3 %

      > 2000 gm: ± 5 %

      Power Supply: Alkaline 9 V (IEC 6 LF 22)

(rechargeable 9 V NiCad on request)

      dimensions: 160 x 80 x 27 mm

weight: 150 g

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | COESFELD – Coating Thickness Meter (Model: Mega Check).