COESFELD – Ohm and Curent Meter (Model: TO-3 / Milli TO-3)

0
239
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.resistance range from 0,9 x 103 to 1,6 x 1015 Ohm

current range from 0,1 pAto 1,1 mA

autoranging or manual ranging

easy handling by predefined buttons

variable test voltage from 1 to 500 V

limit indication by relay and beeper

compensation of thermo voltage

zero control

variable timer from 10 to 300 sec

RS 232 interface

measurement rate: approx. 1 per sec

2 LCD displays

dimensions: 340 x 150 x 300 mm

  weight: 5,5 kg

The high-precision instrument is a refinement of the TO 2, which was manufactured and sold with great success for over 20 years.

The TO 3 identifies resistance values up to 1,6 PetaOhm full scale easily and reliable.

To handle the instrument you can choose between an internal menu or a PC-GUI. The TO3 provides a programmable and remote- controlled interface which also allows processing all measured data.

The measured values are displayed in scientific form with 2% to 4% digits.

You can choose between 3 predefined test voltages of 10 V, 100 V or 500 V or a variable voltage range, programmable from 1 V to 500 V in 1 V steps.

The test voltage source has a low capacitance and the max. test current is <3 mA.

 

 

 

resistance range from 1,8 x 10-6 to 1,6 x 1015 Ohm
current range from 0,1 pAto 1,1 mA
autoranging or manual ranging
easy handling by predefined buttons
variable test voltage from 1 to 500 V
limit indication by relay and beeper
compensation of thermo voltage in low ohm range
zero control
variable timer from 10 to 300 sec
RS 232 interface
measurement rate: approx. 1 per sec
2 LCD displays
dimensions: 340 x 150 x 300 mm
weight: 5,5 kg
Accessories:
wide range of electrodes measurement cables resistors for calibration
The high-precision instrument is a refinement of the Milli-TO2, which was manufactured and sold with great success for over 20 years.
The Milli-TO 3 identifies resistance values up to 1,6 PetaOhm full scale easily and reliable.
To handle the instrument you can choose between an internal menu or a PC-GUI. The Milli-TO3 provides a programmable and remote-controlled interface which also allows processing all measured data.
The measured values are displayed in scientific form with 2% to 4% digits.
You can choose between 3 predefined test voltages of 10 V, 100 V or 500 V or a variable voltage range, programmable from 1 V to 500 V in 1 V steps.
The test voltage source has a low capacitance and the max. test current is <3 mA.

 

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | COESFELD – Ohm and Curent Meter (Model: TO-3 / Milli TO-3).