EUROTRON- Dry Block Multifunction Medium-Temperature Calibrators (Model:MicroCal TCS 650)

0
314
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 

All the three available models are fast, high stability and uniformity, easy to use temperature calibrators.
The temperature parameter represents the most important factor to fulfill quality, operational safety and reliability of industrial processes. 
Thermocouples, RTDs and any other temperature sensors, when installed in an industrial process, they are subjected to mechanical, thermal and chemical stresses which accelerate their aging. 
Therefore it is a recommended procedure to inspect, check and calibrate each sensor during the commissioning phase and at regular and programmed time intervals.

MicroCal TCS temperature source find applications in checks and calibration of: Thermocouples, Resistance thermometers, Temperature transmitters, thermostats, glass thermometers, and NTC/PTC.

The MicroCal TCS650 portable medium temperature (35°C Ta to +650°C) source offers fast temperature calibration and high stability.

The temperature controlled allows very fast temperature stabilization and high stability.

The standard configuration includes the 6 holes 140mm deep metal block insert.

Other products of interest

MicroCal T100+

The MicroCal T100 dry-wells is designed to check and calibrate thermometers, temperature transmitters and temperature sensors.

MicroCal T1100

The MicroCal T1100 dry-wells is designed to check and calibrate thermometers, temperature transmitters and temperature sensors.

MicroCal T200 Fluid

The MicroCal T200 thermostatic bath is designed to check and calibrate thermometers, temperature transmitters and temperature sensors.

MicroCal T350

The MicroCal T350 dry-wells allow users to easy check the calibration of a wide range of instrumentation including digital thermometers, bi-metal dial thermometers, thermosensors and temperature switches that need calibration check from ambient to 350°

MicroCal T500

The MicroCal T500 dry-wells is designed to check and calibrate thermometers, temperature transmitters and temperature sensors.

MicroCal TCS 140

The MicroCal TCS Series has been designed to verify and calibrate temperature sensors, thermometers, and process transmitters both in laboratory and in-field.

MicroCal TCS 1200

The MicroCal TCS Series has been designed to verify and calibrate temperature sensors, thermometers, and process transmitters both in laboratory and in-field.

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EUROTRON- Dry Block Multifunction Medium-Temperature Calibrators (Model:MicroCal TCS 650).