HWg-Remote monitoring sensors over LAN (Model: Poseidon XXXX)

0
346
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Poseidon devices matrix overview – remote monitoring devices over IP & SMS. Poseidon is system for data-center temperature and environment monitoring. The Poseidon solution monitors (temperature, humidity, electricity supply, access to the room, water leak detector). Alerting works by e-mail, SNMP traps, SMS, output relays.

Poseidon 2250 Poseidon2 3266 Poseidon2 3268 Poseidon2 3468 Poseidon2 4002
Photo Poseidon 2250
1  2  3  4 5
Poseidon2 3266
1 2 3 4 5 6 7 8
Poseidon2 3268
1  2  3  4
Poseidon2 3468
1  2  3 
Poseidon2 4002
1   2  3
Online demos Online demo Online demo Online demo Online demo Online demo
Digital Inputs (DI) 3 DI 4 DI 4 DI 4 DI 12 DI
Door contact, Flood (water level) detector, Smoke and gas detectors, Voltage detector, Motion detector
Digital Outputs (DO) 2
(RS-232)
2 DO
(relay)
2 DO
(relay 110/230V)
4 DO
(relay)
1-Wire sensors
RJ11 bus up to 60m
10 sensors 8 sensors 8 sensors 8 sensors 16 sensors
Temperature or Humidity
1-Wire UNI sensors
RJ11 bus up to 60m
Voltage 0-15V / 0-60V, Current 0-20mA / 4-20mA / 0-30A AC, Light (luminous intensity), Pt100/Pt1000, Water Leak Detection, ..
Industrial sensors
RS-485 bus up to 1000m
26 sensors 24 sensors
Temperature, Humidity, Air preassure, Voltage, Current
Power 12V 9-30V 9-30V 9-30V / -48V 9-30V
Logger capacity 40 000 records 250.000 records 250.000 records 250.000 records 250.000 records
HTML, XML, Flash setup
Modbus/TCP
SNMP, SNMP Traps
SMTP Email
Local SMS Alarms
(local GSM modem + SIM card)
HWg-SMS-GW client
(remote GSM modem support)
www.SensDesk.com
Online portal compatible
HWg-SDK for programmers
(Software Development Kit)
Firmwares Firmware v.1.0.13 Firmware v.1.2.11 Firmware v.1.2.11 Firmware v.1.2.11 Firmware v.1.2.11
Manual Poseidon2 family manual
Note Previous model: Poseidon 3266 Previous model: Poseidon 3268 Previous model: Poseidon 3468 Previous model: Poseidon 4002
Configuration SW UDP Config
Application software HWg-Trigger, HWg-PDMS
Third party SW applications Nagios, Zabbix, HP (OpenView) NNM, IBM Tivoli, MSC Operations Manager, The Dude, Paessler IPCheck, Ipswitch WhatsUp, Axence, LoriotPro, GFi NSM, SNMPc 7, CA NSM, ActiveXperts NM, Intellipool NM, ATEAS, AlViS
* Check the power limitation how many sensors can be connected per one RJ11 port (typically max 2 1-Wire UNI sensor per one port)

Sensors, Probes & Detectors

Accessories 

1-Wire (RJ11)

 • Poseidon T-Box
  Hub for connecting up to 5 sensors on the 1-Wire bus (5x RJ-11)
 • Poseidon T-Box2
  Hub for connecting of 2 sensors on the 1-Wire bus (2x RJ-11)
 • Poseidon Spider
  The RS-485 line converter to 4x RJ12 1-Wire. Connect four 1-Wire sensors to RS-485. 

RS-485 (RJ45)

 • Poseidon B-Cable reduction
  It converts RS-485 + power supply for RJ45 connector to terminal board – 4 pins ( A,B,+,- )
 • Sensor RJ45 MIDDLE cable(details)
  Connecting cable about 0.5 meter long, enables to connect 4 pins ( A,B,+,- ) from terminal board to RJ45 connector. Method how to connect the middle sensors.
 • Sensor RJ45 LAST cable(details)
  Connecting cable about 0.5 meter long, enables to connect 4 pins ( A,B,+,- ) from terminal board to RJ45 connector. Method how to connect the last sensor in line.
 • Poseidon S-Hub [600 041]
  RS-485 line hub for 8+1 RJ45 connectors and TP cables. S-Hub can be used as a power supply for all connected sensors.
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | HWg-Remote monitoring sensors over LAN (Model: Poseidon XXXX).