Mitsubishi – CC-Link Analog Modules (Model: AJ65SBT-64AD, AJ65BT-64AD, AJ65SBT-64AD)

0
371
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 One-Touch Connector Type • AJ65VBTCU-68ADVN • AJ65VBTCU-68ADIN

 • Compatible with CC-Link Version V2.0
 • Eight analog channels occupy only one station, instead of three with CC-Link V1.10
 • High precision analog to digital conversion
 • Switchable input ranges for each channel
 • Sampling or averaging processing
 • One touch connectors reduce installation time and cost (available separately)
 • Module can be replaced without disrupting the network (when “on line” network connector is used)
 • Certifications: UL • cUL • CE
AJ65VBTCU-68ADV.eps
Model Number
AJ65VBTCU-68ADVN
AJ65VBTCU-68ADIN
Stocked Item
Analog Input
Voltage
-10 to +10VDC (input resistance 1m)
Current
0 to 20mA DC (input resistance 250)
Digital Resolution
12-bit +sign (-4096 to +4095)
Input/Output Characteristics Accuracy (Accuracy Relative to the Maximum Digital Output Value)
Analog Input Range
Digital Value
Accuracy
Maximum Resolution
Ambient Temperature 0 to 50°C
Ambient Temperature 25 ± 5°C
AJ65VBTCU-68ADV Voltage
-10 to +10V
-4000 to +4000
± 0.3% (± 12 digit) (*1)
± 0.2% (± 8 digit) (*1)
2.5mV
User range setting 1 (-10 to +10V)
0 to 5V
0 to 4000
1.25mV
1 to 5V
1.0mV
User range setting 2 (-10 to +10V)
1.25mV
AJ65VBTCU-68ADI Current
0 to 20mA
0 to 4000
5μA
4 to 20mA
4μA
User range setting (0 to 20mA)
5μA
Note 1: 1 digit refers to one digital unit.
Input Range Switching
For each channel
Offset/Gain Setting
Yes
Maximum Conversion Speed
1ms/channel
Number of Analog Input Points
8 channels/module
Station Type
Remote device station
Number of Occupied Stations, Expanded Cyclic Setting
Ver. 1 mode: 3 stations (RWr/RWw 12 words each, RS/RY 32 points)
Ver. 2 mode: 1 station (extended work (RWr/RWw) 16 words each, RX/RY 32 points), Quadruple
CC-Link Compatible Function
Cyclic transmission, extended cyclic transmission, station-to-station cable length relaxation
Isolation Method
Between communication system and batch of analog inputs: Photocoupler isolation / Between power supply system and batch of analog inputs: Photocoupler isolation; Between channels: No isolation / Communication interface: No isolation
External Connection Method
One-touch connector for communication [transmission circuit] (5-pin/solderless type. The connector plug is sold separately.)
One-touch connector for power supply and FG [module power supply and FG] (5-pin/solderless type. The connector plug is sold separately.)
One-touch connector for analog input (4-pin/solderless type. The connector plug is sold separately.)
(Optional parts) Online connector for communication: A6CON-LJ5P, online connector for power supply: A6CON-PWJ5P
Applicable Wire Size
One-Touch Connector for Communication
Communication line: CC-Link dedicated cable compatible with Ver. 1.10, 0.5mm² (AWG20) [f2.2 to 3.3mm]
Shielded power supply 0.5mm² (AWG20)
One-Touch Connector for Power Supply
0.66 to 0.98mm² (AWG18) [f2.2 to 3.0mm], wire size 0.08mm² or more
One-Touch Connector for Analog I/O
f1.0 to 1.4mm (A6CON-P214), f1.4 to 2.0mm (A6CON-P220), [applicable wire size: 0.14 to 0.2mm²]
f1.0 to 1.4mm (A6CON-P514), f1.4 to 2.0mm (A6CON-P520), [applicable wire size: 0.3 to 0.3mm²]
External Power Supply
24VDC (20.4 to 26.4VDC with a ripple rate of 5% or less)
Inrush Current
4.2A, 1.2ms max.
Internal Current Consumption (24VDC)
0.10A
Weight (kg)
0.17
External Dimensions (W x H x D) mm
41 x 115 x 67
Analog to Digital Converter Modules • AJ65SBT-64AD • AJ65BT-64AD

AJ65SBT-64AD
 • Four channels (voltage input / current input)
 • Switchable input ranges
 • Handles analog ranges ±10VDC and 0 ~ 20mA
 • Compact size
 • Perform channel averaging without affecting conversion speed
 • Certifications: UL • cUL • CE
AJ65BT-64AD
 • Four channels (voltage input / current input)
 • Handles analog ranges ±10VDC and 0 ~ 20mA
 • Certifications: UL • cUL • CE
AJ65BT-64AD.eps
AJ65SBT-64AD.eps
Model Number
AJ65SBT-64AD
AJ65BT-64AD
Stocked Item
S
S
Analog Input
Voltage
-10 to +10VDC (input resistance 1m)
-10 to +10VDC (input resistance 1m)
Current
0 to 20mA DC (input resistance 250)
-20 to +20mA DC (input resistance 250)
Digital Resolution
12 bit +sign (-4096 to +4095)
12 bit or 11 bit +sign (0 to 4000, or -2000 to +2000)
Input/Output Characteristics Accuracy (Accuracy Relative to the Maximum Digital Output Value)
Analog Input Range
Digital Value
Maximum Resolution
Accuracy
Ambient Temperature
0 to 55°C
Ambient Temperature 25 ± 5°C
Voltage
-10 to +10V
-4000 to +4000
2.5mV
± 0.4%

 

(± 16 digit) (*1)
± 0.2%

 

(± 8 digit) (*1)
User range setting 1 (-10 to +10V)
0 to 5V
0 to 4000
1.25mV
1 to 5V
1.0mV
User range setting 2 (0 to +5V)
1.25mV
Current
0 to 20mA
0 to 4000
5μA
4 to 20mA
4μA
User range setting 3 (0 to +20mA)
5μA
Note 1: 1 digit refers to one digital unit.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Mitsubishi – CC-Link Analog Modules (Model: AJ65SBT-64AD, AJ65BT-64AD, AJ65SBT-64AD).