Nguyên lý hoạt động của cảm biến quang dang phản xạ giương

0
304
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Cảm biến quang loại phản xạ gương: 

Nguyên lý hoạt động:

Phản xạ gương

Bộ phát truyền ánh sáng tới một gương phản chiếu lăng kính đặc biệt, và phản xạ lại tới bộ thu sáng của cảm biến. Nếu vật thể xen vào luồng sáng, cảm biến sẽ phát tín hiệu ra.

Ưu điểm:

·         Giá thành thấp hơn loại thu phát

·         Lắp đặt dễ hơn loại thu phát

·         Chỉnh định dễ dàng

·         Với vật thể có bề mặt sáng bóng có thể làm cảm biến không phát hiện được, có thể dùng kính lọc phân cực

Nhược điểm:

·         Khoảng cách phát hiện ngắn hơn loại thu phát

·         Vẫn cần 2 điểm lắp đặt cho cảm biến và gương

·         Cảm biến phản xạ gương thường phát hiện được vật ở một số khoảng cách ngắn nhất định. 

Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: (+84) 028 73000184 – Hotline: 0947200184Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.

AECO AT118 (TAGLIERINO)
AECO AT4101 (LENTE DIR. SING.)
AECO AT4102 (LENTE 90 SING.)
AECO ST18 STAFFETTA DI FISS.
AECO ST2 STAFFETTA DI FISS.
AECO ST3 STAFFETTA DI FISS.
AECO FT18-AAR
AECO FT18-AAR H
AECO FT18-AAR LC10
AECO FT18-AAR LC5
AECO FT18-AAR-90
AECO FT18-AAR-90 H
AECO FT18-AAR-90 LC10
AECO FT18-AAR-90 LC5
AECO FT18-ABE
AECO FT18-ABE H
AECO FT18-ABE LC10
AECO FT18-ABE LC5
AECO FT18-ABE-90
AECO FT18-ABE-90 H
AECO FT18-ABE-90 LC10
AECO FT18-ABE-90 LC5
AECO FT18-ABR
AECO FT18-ABR H
AECO FT18-ABR LC10
AECO FT18-ABR LC5
AECO FT18-ABR-90
AECO FT18-ABR-90 H
AECO FT18-ABR-90 LC10
AECO FT18-ABR-90 LC5
AECO FT18-AP2
AECO FT18-AP2 H
AECO FT18-AP2 LC10
AECO FT18-AP2 LC5
AECO FT18-AP2-90
AECO FT18-AP2-90 H
AECO FT18-AP2-90 LC10
AECO FT18-AP2-90 LC5
AECO FT18-AP4
AECO FT18-AP4 H
AECO FT18-AP4 LC10
AECO FT18-AP4 LC5
AECO FT18-AP4-90
AECO FT18-AP4-90 H
AECO FT18-AP4-90 LC10
AECO FT18-AP4-90 LC5
AECO FT18-AR
AECO FT18-AR H
AECO FT18-AR LC10
AECO FT18-AR LC5
AECO FT18-AR-90
AECO FT18-AR-90 H
AECO FT18-AR-90 LC10
AECO FT18-AR-90 LC5
AECO FT18EL-CAR NPN NO+NC
AECO FT18EL-CAR NPN NO+NC 90
AECO FT18EL-CAR NPN NO+NC 90 LC10
AECO FT18EL-CAR NPN NO+NC 90 LC5
AECO FT18EL-CAR NPN NO+NC H
AECO FT18EL-CAR NPN NO+NC H 90
AECO FT18EL-CAR NPN NO+NC LC10
AECO FT18EL-CAR NPN NO+NC LC5
AECO FT18EL-CAR PNP NO+NC
AECO FT18EL-CAR PNP NO+NC 90
AECO FT18EL-CAR PNP NO+NC 90 LC10
AECO FT18EL-CAR PNP NO+NC 90 LC5
AECO FT18EL-CAR PNP NO+NC H
AECO FT18EL-CAR PNP NO+NC H 90
AECO FT18EL-CAR PNP NO+NC LC10
AECO FT18EL-CAR PNP NO+NC LC5
AECO FT18EL-CBE
AECO FT18EL-CBE 90
AECO FT18EL-CBE 90 LC10
AECO FT18EL-CBE 90 LC5
AECO FT18EL-CBE H
AECO FT18EL-CBE H 90
AECO FT18EL-CBE LC10
AECO FT18EL-CBE LC5
AECO FT18EL-CBR NPN NO+NC
AECO FT18EL-CBR NPN NO+NC 90
AECO FT18EL-CBR NPN NO+NC 90 LC10
AECO FT18EL-CBR NPN NO+NC 90 LC5
AECO FT18EL-CBR NPN NO+NC H
AECO FT18EL-CBR NPN NO+NC H 90
AECO FT18EL-CBR NPN NO+NC LC10
AECO FT18EL-CBR NPN NO+NC LC5
AECO FT18EL-CBR PNP NO+NC
AECO FT18EL-CBR PNP NO+NC 90
AECO FT18EL-CBR PNP NO+NC 90 LC10
AECO FT18EL-CBR PNP NO+NC 90 LC5
AECO FT18EL-CBR PNP NO+NC H
AECO FT18EL-CBR PNP NO+NC H 90
AECO FT18EL-CBR PNP NO+NC LC10
AECO FT18EL-CBR PNP NO+NC LC5
AECO FT18EL-CP NPN NO+NC
AECO FT18EL-CP NPN NO+NC 90
AECO FT18EL-CP NPN NO+NC 90 LC10
AECO FT18EL-CP NPN NO+NC 90 LC5
AECO FT18EL-CP NPN NO+NC H
AECO FT18EL-CP NPN NO+NC H 90
AECO FT18EL-CP NPN NO+NC LC10
AECO FT18EL-CP NPN NO+NC LC5
AECO FT18EL-CP PNP NO+NC
AECO FT18EL-CP PNP NO+NC 90
AECO FT18EL-CP PNP NO+NC 90 LC10
AECO FT18EL-CP PNP NO+NC 90 LC5
AECO FT18EL-CP PNP NO+NC H
AECO FT18EL-CP PNP NO+NC H 90
AECO FT18EL-CP PNP NO+NC LC10
AECO FT18EL-CP PNP NO+NC LC5
AECO FT18EL-CR NPN NO+NC
AECO FT18EL-CR NPN NO+NC 90
AECO FT18EL-CR NPN NO+NC 90 LC10
AECO FT18EL-CR NPN NO+NC 90 LC5
AECO FT18EL-CR NPN NO+NC H
AECO FT18EL-CR NPN NO+NC H 90
AECO FT18EL-CR NPN NO+NC LC10
AECO FT18EL-CR NPN NO+NC LC5
AECO FT18EL-CR PNP NO+NC
AECO FT18EL-CR PNP NO+NC 90
AECO FT18EL-CR PNP NO+NC 90 LC10
AECO FT18EL-CR PNP NO+NC 90 LC5
AECO FT18EL-CR PNP NO+NC H
AECO FT18EL-CR PNP NO+NC H 90
AECO FT18EL-CR PNP NO+NC LC10
AECO FT18EL-CR PNP NO+NC LC5
AECO FT18SM-CAR
AECO FT18SM-CAR 90
AECO FT18SM-CAR 90 H
AECO FT18SM-CAR 90 LC10
AECO FT18SM-CAR 90 LC5
AECO FT18SM-CAR H
AECO FT18SM-CAR LC10
AECO FT18SM-CAR LC5
AECO FT18SM-CBE
AECO FT18SM-CBE 90
AECO FT18SM-CBE 90 H
AECO FT18SM-CBE 90 LC10
AECO FT18SM-CBE 90 LC5
AECO FT18SM-CBE H
AECO FT18SM-CBE LC10
AECO FT18SM-CBE LC5
AECO FT18SM-CBR
AECO FT18SM-CBR 90
AECO FT18SM-CBR 90 H
AECO FT18SM-CBR 90 LC10
AECO FT18SM-CBR 90 LC5
AECO FT18SM-CBR H
AECO FT18SM-CBR LC10
AECO FT18SM-CBR LC5
AECO FT18SM-CP20
AECO FT18SM-CP20 90
AECO FT18SM-CP20 90 H
AECO FT18SM-CP20 90 LC10
AECO FT18SM-CP20 90 LC5
AECO FT18SM-CP20 H
AECO FT18SM-CP20 LC10
AECO FT18SM-CP20 LC5
AECO FT18SM-CP50
AECO FT18SM-CP50 90
AECO FT18SM-CP50 90 H
AECO FT18SM-CP50 90 LC10
AECO FT18SM-CP50 90 LC5
AECO FT18SM-CP50 H
AECO FT18SM-CP50 LC10
AECO FT18SM-CP50 LC5
AECO FT18SM-CR
AECO FT18SM-CR 90
AECO FT18SM-CR 90 H
AECO FT18SM-CR 90 LC10
AECO FT18SM-CR 90 LC5
AECO FT18SM-CR H
AECO FT18SM-CR LC10
AECO FT18SM-CR LC5
AECO FT18SP-CAR
AECO FT18SP-CAR 90
AECO FT18SP-CAR 90 H
AECO FT18SP-CAR 90 LC10
AECO FT18SP-CAR 90 LC5
AECO FT18SP-CAR H
AECO FT18SP-CAR LC10
AECO FT18SP-CAR LC5
AECO FT18SP-CBE
AECO FT18SP-CBE 90
AECO FT18SP-CBE 90 H
AECO FT18SP-CBE 90 LC10
AECO FT18SP-CBE 90 LC5
AECO FT18SP-CBE H
AECO FT18SP-CBE LC10
AECO FT18SP-CBE LC5
AECO FT18SP-CBR
AECO FT18SP-CBR 90
AECO FT18SP-CBR 90 H
AECO FT18SP-CBR 90 LC10
AECO FT18SP-CBR 90 LC5
AECO FT18SP-CBR H
AECO FT18SP-CBR LC10
AECO FT18SP-CBR LC5
AECO FT18SP-CP20
AECO FT18SP-CP20 90
AECO FT18SP-CP20 90 H
AECO FT18SP-CP20 90 LC10
AECO FT18SP-CP20 90 LC5
AECO FT18SP-CP20 H
AECO FT18SP-CP20 LC10
AECO FT18SP-CP20 LC5
AECO FT18SP-CP50
AECO FT18SP-CP50 90
AECO FT18SP-CP50 90 H
AECO FT18SP-CP50 90 LC10
AECO FT18SP-CP50 90 LC5
AECO FT18SP-CP50 H
AECO FT18SP-CP50 LC10
AECO FT18SP-CP50 LC5
AECO FT18SP-CR
AECO FT18SP-CR 90
AECO FT18SP-CR 90 H
AECO FT18SP-CR 90 LC10
AECO FT18SP-CR 90 LC5
AECO FT18SP-CR H
AECO FT18SP-CR LC10
AECO FT18SP-CR LC5
AECO FTQSP-AR-R
AECO FTQSP-AR-R H
AECO FTQSP-AR-R LC10
AECO FTQSP-AR-R LC5
AECO FTQSP-BE-R
AECO FTQSP-BE-R H
AECO FTQSP-BE-R LC10
AECO FTQSP-BE-R LC5
AECO FTQSP-BR-R
AECO FTQSP-BR-R H
AECO FTQSP-BR-R LC10
AECO FTQSP-BR-R LC5
AECO FTQSP-P-R
AECO FTQSP-P-R H
AECO FTQSP-P-R LC10
AECO FTQSP-P-R LC5
AECO FTQSP-R-R
AECO FTQSP-R-R H
AECO FTQSP-R-R LC10
AECO FTQSP-R-R LC5
AECO FTQSP CAR LC10
AECO FTQSP CP H
AECO FTQSP CP LC10
AECO FTQSP-CAR
AECO FTQSP-CAR H
AECO FTQSP-CAR LC5
AECO FTQSP-CBE
AECO FTQSP-CBE H
AECO FTQSP-CBE LC10
AECO FTQSP-CBE LC5
AECO FTQSP-CBR
AECO FTQSP-CBR H
AECO FTQSP-CBR LC10
AECO FTQSP-CBR LC5
AECO FTQSP-CP
AECO FTQSP-CP LC5
AECO FTQSP-CR
AECO FTQSP-CR H
AECO FTQSP-CR LC10
AECO FTQSP-CR LC5
BTL5-E10-M0150-P-S32
BTL5-A11-M0300-P-S32
BTL5-A11-M0150-P-S32
BTL5-A11-M0500-P-S32
BALLUFF BTL2-GS10-0200-A 
BALLUFF BTL2-GS10-0600-A 
BALLUFF BTL5-A11-M0100-P-S32 
BALLUFF BTL5-A11-M0255-Z-S32 
BALLUFF BTL5-A11-M0750-B-S32 
BALLUFF BTL5-C10-M1000-B.S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0100-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0100-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0125-3-KA10 
BALLUFF BTL5-E10-M0125-B-KA10 
BALLUFF BTL5-E10-M0125-K-K05 
BALLUFF BTL5-E10-M0125-N-KA10 
BALLUFF BTL5-E10-M0150-B-KA05 
BALLUFF BTL5-E10-M0155-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0160-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0225-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0250-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0254-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0300-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0325-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0350-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0350-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0420-K-K05 
BALLUFF BTL5-E10-M0560-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0560-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0600-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0650-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0650-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0650-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0660-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M0800-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M100-K-SR32 
BALLUFF BTL5-E10-M1300-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M1500-P-32-1500 
BALLUFF BTL5-E10-M1700-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M2000-P-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M3850-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M3900-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M4550-B-S32 
BALLUFF BTL5-E10-M4600-B-S32 
BALLUFF BTL5-E11-M0100-P-S32 
BALLUFF BTL5-E17-M0085-B-S32 
BALLUFF BTL5-F-2814-1S 
BALLUFF BTL5-M-2814-1S 
BALLUFF BTL5-P1- M1750-B-DEXB-KA05 
BALLUFF BTL5-P11-M0225-B-S103 
BALLUFF BTL5-P1-M0250-K-K10 
BALLUFF BTL5-P-3800-2 
BALLUFF BTL5-S112-M0200-B-KA10 
BALLUFF BTL5-S171-M0100-P-KA05 
BALLUFF BTL5-S171-M0100-P-KA05 
BALLUFF BTL5-S171-M0200-P-KA05 
BALLUFF BTL5-S171-M0225-P-KA05 
BALLUFF BTL5-S172-M0250-K-K15 
BALLUFF BTL5-S172-MO
BALLUFF BTL2-GS10-0075-A 
BTL2-GS10-0100-A 
BTL2-GS10-0125-A 
BTL2-GS10-0150-A 
BTL2-GS10-0250-A 
BTL2-GS10-0350-A 
BALLUFF BTL2-GS10-0450-A 
BTL2-GS10-0600-A 
BTL2-GS10-1150-A 
BTL2-GS10-1350-A 
BALLUFF  BTL2-GS10-1500-A 
BTL2-GS10-2000-A 
BTL2-P-3813-4S 
BTL2-S-3212-4 Z 
BTL2-S-4414-4 Z 
BTL2-S-4414-4 Z-EX 
BALLUFF BTL2-S-5113-4 K 
BTL2-S-6216-8P 
Lưu ý: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tối không hổ trợ được bạn, công ty chúng tối chuyên  tư vấn giải pháp mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp cho các công ty trong và ngoài nước, hãy đến với chúng tối để có giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn. Tel: (+84) 028 73000184 – Hotline: 0947200184

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Nguyên lý hoạt động của cảm biến quang dang phản xạ giương.