Omron -Basic-type Digital Temperature Controller (Model: E5CN, E5CU)

0
407
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Indication Accuracy
Thermocouple input: ±0.3% of PV (previous models: ±0.5%)
Pt input: ±0.2% of PV (previous models: ±0.5%)
Analog input: ±0.2% FS (previous models: ±0.5%)

New E5CN-U Models (Plug-in Models) with analog inputs and current outputs.

A PV/SV-status display function can be set to automatically alternate between displaying the status of the Temperature Controller (auto/manual, RUN/STOP, and alarms) and the PV or SV.

Preventive maintenance for relays in the Temperature Controller using a Control Output ON/OFF Counter.

Main I/O Functions

E5CN, E5CN-U Features 6 E5CN/E5CN-U_Features

Controllers with Terminal Blocks

Size Case
color
Power supply
voltage
Input type Auxiliary
outputs
Control output 1 Model
1/16 DIN
48 × 48 × 78
(W × H × D)
Black 100 to 240 VAC Thermocouple or
Resistance
thermometer
None Relay output E5CN-RMT-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-QMT-500
Current output E5CN-CMT-500
2 Relay output E5CN-R2MT-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-Q2MT-500
Current output E5CN-C2MT-500
Long-life relay
output (hybrid)
E5CN-Y2MT-500
24 VAC/VDC Thermocouple or
Resistance
thermometer
None Relay output E5CN-RMTD-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-QMTD-500
Current output E5CN-CMTD-500
2 Relay output E5CN-R2MTD-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-Q2MTD-500
Current output E5CN-C2MTD-500
100 to 240 VAC Analog
(current/voltage)
None Relay output E5CN-RML-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-QML-500
Current output E5CN-CML-500
2 Relay output E5CN-R2ML-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-Q2ML-500
Current output E5CN-C2ML-500
Long-life relay
output (hybrid)
E5CN-Y2ML-500
24 VAC/VDC Analog
(current/voltage)
2 Relay output E5CN-R2MLD-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-Q2MLD-500
Current output E5CN-C2MLD-500
Silver 100 to 240 VAC Thermocouple or
Resistance
thermometer
None Relay output E5CN-RMT-W-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-QMT-W-500
Current output E5CN-CMT-W-500
2 Relay output E5CN-R2MT-W-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-Q2MT-W-500
Current output E5CN-C2MT-W-500
Long-life relay
output (hybrid)
E5CN-Y2MT-W-500
24 VAC/VDC 2 Relay output E5CN-R2MTD-W-500
Voltage output
(for driving SSR)
E5CN-Q2MTD-W-500
Current output E5CN-C2MTD-W-500

Note: Models with analog inputs do not have temperature unit indicators.

Option Units

One of the following Option Units can be mounted to provide the E5CN with additional functions.

Functions Model *2
Communications
RS-485
3-phase heater burnout/
SSR failure/Heater
overcurrent detection
E53-CNHH03N2
Heater burnout/SSR failure/
Heater overcurrent detection
Event
inputs
E53-CNHBN2
Communications
RS-485
Control output 2
(Voltage for driving SSR)
E53-CNQ03N2
Event
inputs
External power
supply for ES1B
E53-CNPBN2
Heater burnout/SSR failure/
Heater overcurrent detection
External power
supply for ES1B
E53-CNPHN2
Communications
RS-485
External power
supply for ES1B
E53-CNP03N2
Communications
RS-485
Heater burnout/SSR failure/
Heater overcurrent detection
E53-CNH03N2
Communications
RS-485
E53-CN03N2
Event
inputs
E53-CNBN2
Heater burnout/SSR failure/
Heater overcurrent detection
Control output 2
(Voltage for driving SSR)
E53-CNQHN2
3-phase heater burnout/
SSR failure/Heater
overcurrent detection
Control output 2
(Voltage for driving SSR)
E53-CNQHHN2
Event
inputs
Control output 2
(Voltage for driving SSR)
E53-CNQBN2

*1. Option Units cannot be used for plug-in models.
        These Option Units are applicable only to models released after January 2008.
*2. If models with heater burnout detection are used together with the E5CN-C[] Temperature Controller and control
        output 1 (current output) is assigned to the heating control output, heater burnout detection will be disabled.

Plug-in-type Controllers

Size Case
color
Power supply
voltage
Input type Auxiliary
outputs
Control output 1 Model
1/16 DIN Black 100 to 240 VAC Thermocouple or
resistance
thermometer
None Relay output E5CN-RTU
Voltage output (for driving SSR) E5CN-QTU
Current output E5CN-CTU
1 Relay output E5CN-R1TU
Voltage output (for driving SSR) E5CN-Q1TU
Current output E5CN-C1TU
2 Relay output E5CN-R2TU
Voltage output (for driving SSR) E5CN-Q2TU
Current output E5CN-C2TU
Analog
(current/voltage)
1 Relay output E5CN-R1LU
Voltage output (for driving SSR) E5CN-Q1LU
Current output E5CN-C1LU
2 Relay output E5CN-R2LU
Voltage output (for driving SSR) E5CN-Q2LU
Current output E5CN-C2LU
24 VAC/VDC Thermocouple or
resistance
thermometer
None Relay output E5CN-RTDU
Voltage output (for driving SSR) E5CN-QTDU
Current output E5CN-CTDU
1 Relay output E5CN-R1TDU
Voltage output (for driving SSR) E5CN-Q1TDU
Current output E5CN-C1TDU
2 Relay output E5CN-R2TDU
Voltage output (for driving SSR) E5CN-Q2TDU
Current output E5CN-C2TDU

Note: Models with analog inputs do not have temperature unit indicators.

Accessories (Order Separately)

USB-Serial Conversion Cable

Model
E58-CIFQ1

Terminal Cover

Connectable models Model
Terminal block models E53-COV17

Note: The Terminal Cover comes with the E5CN-[][][]-500 models.

Waterproof Packing

Model
Y92S-29
Note: The Waterproof Packing is included with the Controller only for models with terminal blocks.

Current Transformers (CTs)

Hole diameter Model
5.8 dia. E54-CT1
12.0 dia. E54-CT3

Adapter

Connectable models Model
Terminal block model

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Omron -Basic-type Digital Temperature Controller (Model: E5CN, E5CU).

02873000184