OMRON – General-purpose Relay (Model: G2R-[]-S)

0
367
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Classification Enclosure
rating
Coil ratings Contact form
SPDT DPDT
Plug-in terminal General-purpose Unsealed AC/DC G2R-1-S G2R-2-S
LED indicator G2R-1-SN G2R-2-SN
LED indicator with test button G2R-1-SNI (S) G2R-2-SNI (S)
Diode DC G2R-1-SD G2R-2-SD
LED indicator and diode G2R-1-SND G2R-2-SND
LED indicator and diode with test button G2R-1-SNDI (S) G2R-2-SNDI (S)
Note: 1. The standard models are compliant with UL/CSA and VDE standards. Also, an EC compliance declaration has
              been made for combinations with the P2RF-E and P2RF-S. The Relays bear the CE Marking.
          2. Refer to Connecting Sockets, below, for applicable Socket models.
          3. When ordering, add the rated coil voltage and "(S)" to the model number. Rated coil voltages are given in the
               coil ratings table.

G2R-[]-S Lineup 2

Accessories (Order Separately)

Connecting Sockets

Applicable Relay model Track/surface-mounting Socket Back-mounting Socket
Screwless clamp terminal Screw terminal Terminals Model
1 pole
G2R-1-S(N)(D)(ND)(NI)(NDI)
P2RF-05S *
+
(P2CM-S (option))
P2RF-05-E
P2RF-05
PCB terminals P2R-05P, P2R-057P
Solder terminals P2R-05A
2 poles
G2R-2-S(N)(D)(ND)(NI)(NDI)
P2RF-08S *
+
(P2CM-S (option))
P2RF-08-E
P2RF-08
PCB terminals P2R-08P, P2R-087P
Solder terminals P2R-08A

* Use of the P2CM Clip & Release Lever is recommended to ensure stable mounting.

Accessories for Screwless Clamp Terminal Socket (Option)

Name Model
Clip & Release Lever P2CM-S
Nameplate R99-11 Nameplate for MY
Socket Bridge P2RM-SR (for AC), P2RM-SB (for DC)

Mounting Tracks

Applicable Socket Description Model
Track-connecting Socket Mounting track 50 cm (l) x 7.3 mm (t): PFP-50N
1 m (l) x 7.3 mm (t): PFP-100N
1 m (l) x 16 mm (t): PFP-100N2
End plate PFP-M
Spacer PFP-S
Back-connecting Socket Mounting plate P2R-P *

* Used to mount several P2R-05A and P2R-08A Connecting Sockets side by side.

Coil Ratings

Rated voltage Rated current* Coil
resistance*
Coil inductance (H)
(ref. value)
Must
operate
voltage
Must
release
voltage
Max.
voltage
Power
consumption
(approx.)
50 Hz 60 Hz Armature
OFF
Armature
ON
% of rated voltage
AC 24 V 43.5 mA 37.4 mA 253 Ω 0.81 1.55 80% max. 30% max. 110% 0.9 VA at 60 Hz
110 V 9.5 mA 8.2 mA 5,566 Ω 13.33 26.83
120 V 8.6 mA 7.5 mA 7,286 Ω 16.13 32.46
230 V 4.4 mA 3.8 mA 27,172 Ω 72.68 143.9
240 V 3.7 mA 3.2 mA 30,360 Ω 90.58 182.34

Rated voltage Rated current* Coil
resistance*
Coil inductance (H)
(ref. value)
Must
operate
voltage
Must
release
voltage
Max.
voltage
Power
consumption
(approx.)
Armature
OFF
Armature
ON
% of rated voltage
DC 6 V 87.0 mA 69 Ω 0.25 0.48 70% max. 15% min. 110% 0.53 W
12 V 43.2 mA 278 Ω 0.98 2.35
24 V 21.6 mA 1,113 Ω 3.6 8.25
48 V 11.4 mA 4,220 Ω 15.2 29.82

* The rated current and coil resistance are measured at a coil temperature of 23°C with tolerances of ±10%.

Contact Ratings

Number of poles 1 pole 2 poles
Load Resistive load
(cosΦ = 1)
Inductive load
(cosΦ = 0.4; L/R = 7 ms)
Resistive load
(cosΦ = 1)
Inductive load
(cosΦ = 0.4; L/R = 7 ms)
Rated load 10 A at 250 VAC;
10 A at 30 VDC
7.5 A at 250 VAC;
5 A at 30 VDC
5 A at 250 VAC;
5 A at 30 VDC
2 A at 250 VAC;
3 A at 30 VDC
Rated carry current 10 A 5 A
Max. switching voltage 440 VAC, 125 VDC 380 VAC, 125 VDC
Max. switching current 10 A 5 A
Max. switching power 2,500 VA, 300 W 1,875 VA, 150 W 1,250 VA, 150 W 500 VA, 90 W
Failure rate (reference value) 100 mA at 5 VDC 10 mA at 5 VDC

Note: P level: λ60 = 0.1 x 10-6/operation

Characteristics

Item 1 pole 2 poles
Contact resistance 100 mΩ max.
Operate (set) time 15 ms max.
Release (reset) time AC: 10 ms max.; DC: 5 ms max.
(w/built-in diode: 20 ms max.)
AC: 15 ms max.; DC: 10 ms max.
(w/built-in diode: 20 ms max.)
Max. operating
frequency
Mechanical: 18,000 operations/hr
Electrical: 1,800 operations/hr (under rated load)
Insulation resistance 1,000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 5,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between coil and
contacts*;
1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between contacts
of same polarity
5,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between coil and
contacts*;
3,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between contacts
of different polarity
1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between contacts
of same polarity
Vibration resistance Destruction: 10 to 55 to 10 Hz, 0.75 mm single amplitude (1.5 mm double amplitude)
Malfunction: 10 to 55 to 10 Hz, 0.75 mm single amplitude (1.5 mm double amplitude)
Shock resistance Destruction: 1,000 m/s2
Malfunction: 200 m/s2 when energized; 100 m/s2 when not energized
Endurance Mechanical:
AC coil: 10,000,000 operations min.;
DC coil: 20,000,000 operations min. (at 18,000 operations/hr)
Electrical: 100,000 operations min. (at 1,800 operations/hr under rated load) (DC coil type)
Ambient temperature Operating: -40°C to 70°C (with no icing or condensation)
Ambient humidity Operating: 5% to 85%
Weight Approx. 21 g

Note: Values in the above table are the initial values.
*4,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute when the P2R-05A or P2R-08A Socket is mounted.

Caution: All units are in millimeters unless otherwise indicated.

Relays with Plug-in Terminals

SPDT Relays
G2R-1-S, G2R-1-SN, G2R-1-SNI (S)
G2R-1-SD, G2R-1-SND, G2R-1-SNDI (S)

G2R-[]-S Dimensions 2 G2R-1-S_Dim

DPDT Relays
G2R-2-S, G2R-2-SN, G2R-2-SNI (S)
G2R-2-SD, G2R-2-SND, G2R-2-SNDI (S)

G2R-[]-S Dimensions 3 G2R-2-S_Dim

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | OMRON – General-purpose Relay (Model: G2R-[]-S).