Phát hiện đối tượng không tiếp xúc (Cảm biến siêu âm)

0
233
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 * Cấu trúc của cảm biến tiệm cận siêu âm.

Gồm có 4 phần chính:

– Bộ phận phát và nhận sóng siêu âm (Transducer/Receiver).
– Bộ phận so sánh (Comparator).
– Mạch phát hiện (Detector Circuit), khi cảm biến nhận được sóng phản
hồi, bộ phận so sánh tính toán khoảng cách bằng cách so sánh thời gian phát,
nhận và vận tốc âm thanh.

– Mạch điện ngõ ra (Output), tín hiệu ngõ ra có thể là digital hoặc analog,
tín hiệu từ cảm biến digital báo có hay không sự xuất hiện đối tượng trong vùng
cảm nhận của cảm biến, tín hiệu từ cảm biến analog chứa đựng thông tin khoảng
cách của đối tượng đến cảm biến.

* Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận siêu âm.
– Kỹ thuật cảm biến siêu âm dựa trên đặc điểm vận tốc âm thanh là hằng
số, thời gian sóng âm thanh đi từ cảm biến đến đối tượng và quay trở lại liên hệtrực tiếp đến độ dài quãng đường, vì vậy cảm biến siêu âm thường được dùngtrong các ứng dụng đo khoảng cách.

* Ưu nhược điểm của cảm biến tiệm cận siêu âm.
– Ưu điểm:
+ Khoảng cách mà cảm biến có thể phát hiện vật thể lên tới 15m.
+ Sóng phản hồi của cảm biến không phụ thuộc vào màu sắc của bề mặt đối tượng hay tính chất phản xạ ánh sáng của đối tượng ví dụ bề mặt kính trong suốt, bề mặt gốm màu nâu, bề mặt plastic màu trắng, hay bề mặt chất liệu
nhôm sáng, trắng …là như nhau.
+ Tín hiệu đáp ứng của cảm biến tiệm cận siêu âm analog là tỉ lệ tuyến tínhvới khoảng cách, điều này đặc biệt lý tưởng cho các ứng dụng như theo dõi các mức của vật chất, mức độ chuyển động của đối tượng.
– Nhược điểm:

+ Cảm biến tiệm cận siêu âm yêu cầu đối tượng có một điệntích bềmặt tối thiểu (giá trị này tuỳ thuộc vào từng loại cảm biến).
+ Sóng phản hồi cảm biến nhận được có thể chịu ảnh hưởng của các sóng âm thanh tạp âm.
+ Cảm biến tiệm cận siêu âm yêu cầu một khoảng thời gian sau mỗi lần sóng phát đi để sẵn sàng nhận sóng phản hồi, kết quả thời gian đáp ứng của cảm biến tiệm cận siêu âm nhìn chung chậm hơn các cảm biến khác.
+ Với các đối tượng có mật độ vật chất thấp như bọt hay vải (quần áo) rất khó phát hiện với khoảng cách lớn.
+ Cảm biến tiệm cận siêu âm bị giới hạn khoảng cách phát hiện nhỏ nhất.
+ Sự thay đổi của môi trường như nhiệt độ (vận tốc âm thanh phụ thuộc vào nhiệt độ), áp suất, sự chuyển động không đồng đều của không khí, bụi bẩn bay trong không khí gây ảnh hưởng dến kết quả đo của cảm biến.
+ Nhiệt độ bề mặt đối tượng ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của cảm biến, hơi nóng toả ra từ đối tượng có nhiệt độ cao làm méo dạng sóng, làm cho khoảng cách phát hiện của đối tượng ngắn lại và giá trị khoảng cách không 
chính xác.
+ Bề mặt gồ ghề phản hồi năng lượng của sóng âm thanh tốt hơn bề mặt phẳng, tuy nhiên bề mặt trơn phẳng lại có đòi hỏi khắt khe về vị trí góc tạo thành giữa cảm biến và mặt phẳng đối tượng.

Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: (+84) 028 73000184 – Hotline: 0947200184Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.

SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-032TLTQ0
SICK MPS-064TLTQ0
SICK MPS-096TLTQ0
SICK MPS-128TLTQ0
SICK MPS-160TLTQ0
SICK MPS-192TLTQ0
SICK MPS-224TLTQ0
SICK MPS-256TLTQ0  
SICK MPA-107THTU0
SICK MPA-107THTP0
SICK MPA-143THTU0
SICK MPA-143THTP0
SICK MPA-179THTU0
SICK MPA-179THTP0
SICK MPA-215THTU0
SICK MPA-215THTP0
SICK MPA-251THTU0
SICK MPA-251THTP0
SICK MPA-287THTU0
SICK MPA-287THTP0
SICK MPA-323THTU0
SICK MPA-323THTP0
SICK MPA-359THTU0
SICK MPA-359THTP0
SICK MPA-395THTU0
SICK MPA-395THTP0
SICK MPA-431THTU0
SICK MPA-431THTP0
SICK MPA-467THTU0
SICK MPA-467THTP0
SICK MPA-503THTU0
SICK MPA-503THTP0
SICK MPA-539THTP0
SICK MPA-575THTP0
SICK MPA-611THTP0
SICK MPA-647THTP0
SICK MPA-683THTP0
SICK MPA-719THTP0
SICK MPA-755THTP0
SICK MPA-791THTP0
SICK MPA-827THTP0
SICK MPA-863THTP0
SICK MPA-899THTP0
SICK MPA-935THTP0
SICK MPA-971THTP0
SICK MPA-1007THTP0  
SICK MZ2Q-CSLPSKQ0
SICK MZ2Q-CFLPSKQ0
SICK MZT8-03VPS-KP0
SICK MZT8-03VPS-KR0
SICK MZT8-03VPS-KQ0
SICK MZT8-03VPS-KU0
SICK MZT8-03VPS-KUB
SICK MZT8-03VPO-KP0
SICK MZT8-03VPO-KU0
SICK MZT8-03VNS-KP0
SICK MZT8-03VNS-KU0
SICK MZT8-03VNS-KR0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MZN1-06VPS-KRDS07
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-224TSTU0
SICK RZT6-03ZUS-KQ0
SICK MQ10-60APS-KU0
SICK MQ10-60ANS-KU0
SICK MQ10-60APS-KT0
SICK MQ10-60ANS-KT0
SICK MZR1-03VPS-AU0
SICK MZR1-03VNS-AU0
SICK MZR1-03VPS-AT0
SICK MZR1-03VNS-AT0
SICK MZF1-03VPS-KU0
SICK MZF1-03VPS-KP0
SICK MZR2-03VPS-AU0
SICK MZR2-03VNS-AU0
SICK MZR2-03VPS-AT0
SICK MZK1-02VPS-AU0
SICK MZK1-02VPS-AT0
SICK MZZ1-03VPS-AU0
SICK MZZ1-03VPS-AC0
SICK MZZ1-03VNS-AC0
SICK MZP3-03VPS-AU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MZ2Q-CFLPSKQ0
SICK MZ2Q-CFSPSKP0
SICK MZ2Q-CFSPSKQ0
SICK MZ2Q-CFSPSKR0
SICK MZ2Q-CFSPSKU0
SICK MZ2Q-CSLPSKQ0
SICK MZ2Q-CSSNSKUA
SICK MZ2Q-CSSPSKP0
SICK MZ2Q-CSSPSKQ0
SICK MZ2Q-CSSPSKR0
SICK MZ2Q-CSSPSKR0S01
SICK MZ2Q-CSSPSKU0
SICK MZ2Q-FTZNS-KU0
SICK MZ2Q-FTZPS-KP0
SICK MZ2Q-FTZPS-KQ0
SICK MZ2Q-FTZPS-KR0
SICK MZ2Q-FTZPS-KU0
SICK MZ2Q-FTZPS-KUB
SICK MZ2Q-TSLPSKQ0
SICK MZC1-2V2NS-KP0
SICK MZC1-2V2NS-KR0
SICK MZC1-2V2NS-KU0
SICK MZC1-2V2PS-KP0
SICK MZC1-2V2PS-KQ0
SICK MZC1-2V2PS-KR0
SICK MZC1-2V2PS-KRD
SICK MZC1-2V2PS-KU0
SICK MZC1-2V2PS-KUB
SICK MZC1-2V2PS-KW0
SICK MZC1-2V2PS-KWB
SICK MZC1-4V3NS-KP0
SICK MZC1-4V3NS-KU0
SICK MZC1-4V3PS-KP0
SICK MZC1-4V3PS-KQ0
SICK MZC1-4V3PS-KR0
SICK MZC1-4V3PS-KU0
SICK MZK1-02VPS-AT0
SICK MZK1-02VPS-AU0
SICK MZK1-02VPS-AUB
SICK MZK3-02VPS-AT0
SICK MZK3-03VPS-AT0
SICK MZN1-06VNS-KP0
SICK MZN1-06VNS-KU0
SICK MZN1-06VPO-KR0
SICK MZN1-06VPS-KP0
SICK MZN1-06VPS-KP0S06
SICK MZN1-06VPS-KQ0
SICK MZN1-06VPS-KRD
SICK MZN1-06VPS-KRDS05
SICK MZN1-06VPS-KRDS07
SICK MZN1-06VPS-KU0
SICK MZN1-06VPS-KU0S04
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Phát hiện đối tượng không tiếp xúc (Cảm biến siêu âm).