Ứng dụng cảm biến siêu âm trong thực tế

0
220
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 * Một số ứng dụng của cảm biến tiệm cận siêu âm.

– Phát hiện sự hiện diện, không hiện diện của đối tượng trong suốt bằngthuỷ tinh.
– Dùng trong điều khiển mực chất lỏng.
– Dùng để đo khoảng cách, độ cao, hay vị trí của phiến gỗ trên dây
chuyền.

*ng dụng trong thực tế như:

– Rada siêu âm (Sona) dùng để phát hiện các mục tiêu dưới nước như thăm đò đáy biển, phát hiện tàu ngầm, đàn cá. Ưu điểm của siêu âm là ít bị suy giảm trong môi trường nước.

– Phát hiện phóng điện cục bộ trong máy biến áp (MBA). Khi có phóng điện cục bộ trong MBA sẽ phát sinh sóng siêu âm lan truyền trong dầu. Nhờ bộ cảm biến siêu âm gắn trên thùng dầu có thể phân tích sóng tới và sóng phản xạ của nguồn phóng điện và định vị chính xác vị trí dây quấn MBA có phóng điện cục bộ.

-Trong ngành y tế, rada siêu âm giúp các bác sĩ có thể nhìn rõ cấu trúc nội tại của cơ thể, chẩn đoán chính xác khối u, thai nhi- Siêu âm còn được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật gia công kim loại. Sóng siêu âm là sóng cơ đàn hồi mang năng lượng, có thể làm sạch bề mặt các chi tiết trước khi gia công như mạ, hàn- Trong kĩ thuật đo và kiểm tra công nghiệp, việc đo và phân tích tiếng dội khi chùm siêu âm được chiếu lên bề mặt kiểm tra có thể giúp ta phát hiện được trạng thái bề mặt và các khuyết tật bên trong cấu trúc

– Ngoài ra cảm biến siêu âm dùng để điều khiển mực chất lỏng,đo khoảng cách độ cao hay vị trí của phiến gổ trên dây chuyền,dùng để phát hiện ra người,phát hiện dây bị đứt, phát hiện xe, phát hiện chiều cao….và nhiều ứng dụng quan trọng khác trong cuộc sống.

Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: (+84) 028 73000184 – Hotline: 0947200184Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.

SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-032TLTQ0
SICK MPS-064TLTQ0
SICK MPS-096TLTQ0
SICK MPS-128TLTQ0
SICK MPS-160TLTQ0
SICK MPS-192TLTQ0
SICK MPS-224TLTQ0
SICK MPS-256TLTQ0  
SICK MPA-107THTU0
SICK MPA-107THTP0
SICK MPA-143THTU0
SICK MPA-143THTP0
SICK MPA-179THTU0
SICK MPA-179THTP0
SICK MPA-215THTU0
SICK MPA-215THTP0
SICK MPA-251THTU0
SICK MPA-251THTP0
SICK MPA-287THTU0
SICK MPA-287THTP0
SICK MPA-323THTU0
SICK MPA-323THTP0
SICK MPA-359THTU0
SICK MPA-359THTP0
SICK MPA-395THTU0
SICK MPA-395THTP0
SICK MPA-431THTU0
SICK MPA-431THTP0
SICK MPA-467THTU0
SICK MPA-467THTP0
SICK MPA-503THTU0
SICK MPA-503THTP0
SICK MPA-539THTP0
SICK MPA-575THTP0
SICK MPA-611THTP0
SICK MPA-647THTP0
SICK MPA-683THTP0
SICK MPA-719THTP0
SICK MPA-755THTP0
SICK MPA-791THTP0
SICK MPA-827THTP0
SICK MPA-863THTP0
SICK MPA-899THTP0
SICK MPA-935THTP0
SICK MPA-971THTP0
SICK MPA-1007THTP0  
SICK MZ2Q-CSLPSKQ0
SICK MZ2Q-CFLPSKQ0
SICK MZT8-03VPS-KP0
SICK MZT8-03VPS-KR0
SICK MZT8-03VPS-KQ0
SICK MZT8-03VPS-KU0
SICK MZT8-03VPS-KUB
SICK MZT8-03VPO-KP0
SICK MZT8-03VPO-KU0
SICK MZT8-03VNS-KP0
SICK MZT8-03VNS-KU0
SICK MZT8-03VNS-KR0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MZN1-06VPS-KRDS07
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-224TSTU0
SICK RZT6-03ZUS-KQ0
SICK MQ10-60APS-KU0
SICK MQ10-60ANS-KU0
SICK MQ10-60APS-KT0
SICK MQ10-60ANS-KT0
SICK MZR1-03VPS-AU0
SICK MZR1-03VNS-AU0
SICK MZR1-03VPS-AT0
SICK MZR1-03VNS-AT0
SICK MZF1-03VPS-KU0
SICK MZF1-03VPS-KP0
SICK MZR2-03VPS-AU0
SICK MZR2-03VNS-AU0
SICK MZR2-03VPS-AT0
SICK MZK1-02VPS-AU0
SICK MZK1-02VPS-AT0
SICK MZZ1-03VPS-AU0
SICK MZZ1-03VPS-AC0
SICK MZZ1-03VNS-AC0
SICK MZP3-03VPS-AU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MZ2Q-CFLPSKQ0
SICK MZ2Q-CFSPSKP0
SICK MZ2Q-CFSPSKQ0
SICK MZ2Q-CFSPSKR0
SICK MZ2Q-CFSPSKU0
SICK MZ2Q-CSLPSKQ0
SICK MZ2Q-CSSNSKUA
SICK MZ2Q-CSSPSKP0
SICK MZ2Q-CSSPSKQ0
SICK MZ2Q-CSSPSKR0
SICK MZ2Q-CSSPSKR0S01
SICK MZ2Q-CSSPSKU0
SICK MZ2Q-FTZNS-KU0
SICK MZ2Q-FTZPS-KP0
SICK MZ2Q-FTZPS-KQ0
SICK MZ2Q-FTZPS-KR0
SICK MZ2Q-FTZPS-KU0
SICK MZ2Q-FTZPS-KUB
SICK MZ2Q-TSLPSKQ0
SICK MZC1-2V2NS-KP0
SICK MZC1-2V2NS-KR0
SICK MZC1-2V2NS-KU0
SICK MZC1-2V2PS-KP0
SICK MZC1-2V2PS-KQ0
SICK MZC1-2V2PS-KR0
SICK MZC1-2V2PS-KRD
SICK MZC1-2V2PS-KU0
SICK MZC1-2V2PS-KUB
SICK MZC1-2V2PS-KW0
SICK MZC1-2V2PS-KWB
SICK MZC1-4V3NS-KP0
SICK MZC1-4V3NS-KU0
SICK MZC1-4V3PS-KP0
SICK MZC1-4V3PS-KQ0
SICK MZC1-4V3PS-KR0
SICK MZC1-4V3PS-KU0
SICK MZK1-02VPS-AT0
SICK MZK1-02VPS-AU0
SICK MZK1-02VPS-AUB
SICK MZK3-02VPS-AT0
SICK MZK3-03VPS-AT0
SICK MZN1-06VNS-KP0
SICK MZN1-06VNS-KU0
SICK MZN1-06VPO-KR0
SICK MZN1-06VPS-KP0
SICK MZN1-06VPS-KP0S06
SICK MZN1-06VPS-KQ0
SICK MZN1-06VPS-KRD
SICK MZN1-06VPS-KRDS05
SICK MZN1-06VPS-KRDS07
SICK MZN1-06VPS-KU0
SICK MZN1-06VPS-KU0S04
Lưu ý: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tối không hổ trợ được bạn, công ty chúng tối chuyên  tư vấn giải pháp mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp cho các công ty trong và ngoài nước, hãy đến với chúng tối để có giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn. Tel: (+84) 028 73000184 – Hotline: 0947200184

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Ứng dụng cảm biến siêu âm trong thực tế.