Rohde-schwarz- Cable and Antenna Analyzer (Model:S®ZVH)

0
288
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Key Facts

 • Frequency range from 100 kHz to 3.6 GHz or 8 GHz
 • 100 dB (typ.) dynamic range for filter and antenna isolation measurements
 • Built-in DC voltage supply (bias) for active components such as amplifiers
 • Power meter option
 • Saving of measurement results on SD memory card or USB memory stick
 • Easy operation with user-configurable test sequences (wizard)
 • Easy-to-replace Li-ion battery for up to 4.5 h of operation
 • Rugged, splash-proof housing for rough work in the field
 • Easy handling due to low weight (3 kg with battery) and easy-to-reach function keys

Features & Benefits

 • Installation of antenna systems

  • Distance-to-fault measurements
  • One-port cable loss measurements
  • Reflection measurement
  • Transmission measurements
  • Built-in DC voltage supply
  • Position finding using GPS receiver
 • Maintenance of antenna systems

  • Two-port vector network analysis
  • Vector voltmeter
  • Terminating power measurements
  • Directional power measurements
  • Spectrum analysis measurements
  • Spectrogram measurements
 • Easy operation

  • Test report in just a few steps using the R&S®ZVH wizard
  • Channel tables for frequency setting
  • Optimal reading of measurement results in any situation
  • Operation in different languages
  • Easy-to-access, well-protected connectors
 • Documentation and remote control

  • R&S®ZVHView software for documenting measurement results
  • Remote control via LAN or USB

Brief Description

The R&S®ZVH is a rugged, handy cable and antenna analyzer, designed for use in the field. Its low weight and simple operation make it indispensable for anyone who needs an efficient measuring instrument outdoors for the installation and maintenance of antenna systems.

Specifications

R&S®ZVH4 R&S®ZVH8
Frequency range 100 kHz to 3.6 GHz 100 kHz to 8 GHz
Standard measurement functions reflection measurement, distance-to-fault
measurement, one-port cable loss measurement
Output power (port 1, port 2) 0 dBm to –40 dBm (nominal), in 1 dB steps
Maximum permissible spurious signal level +17 dBm (nominal)
Number of points 101, 201, 401, 601, 631, 801, 1001, 1201
Distance-to-fault (DTF) measurement
Display modes return loss (dB), VSWR
Resolution in meters (1.58 × velocity factor/span)
Horizontal display range 3 m to 1500 m
Reflection measurement
Directivity 100 kHz to 3 GHz (nominal) > 43 dB (nominal) > 43 dB (nominal)
3 GHz to 3.6 GHz > 37 dB (nominal) > 37 dB (nominal)
3.6 GHz to 6 GHz > 37 dB (nominal)
6 GHz to 8 GHz > 31 dB (nominal)
Display modes s11, return loss (dB), VSWR, one-port cable loss
vector network analysis
(R&S®ZVH-K42)
s11, s22, magnitude, phase, magnitude + phase, Smith chart, VSWR, reflection coefficient, mρ,
one-port cable loss, electrical length, group delay
vector voltmeter
(R&S®ZVH-K45)
magnitude + phase, Smith chart
Transmission measurement (R&S®ZVH-K39 or R&S®ZVH-K42)
Dynamic range (S21, S12) 100 kHz to 300 kHz > 50 dB (nominal) > 50 dB (nominal)
300 kHz to 2.5 GHz > 80 dB, typ. 100 dB > 80 dB, typ. 100 dB
2.5 GHz to 3.6 GHz > 70 dB, typ. 90 dB > 70 dB, typ. 90 dB
3.6 GHz to 6 GHz > 70 dB, typ. 90 dB
6 GHz to 8 GHz > 50 dB (nominal)
Display modes transmission measurement
(R&S®ZVH-K39)
s21, magnitude in dB (loss, gain)
vector network analysis
(R&S®ZVH-K42)
s21, s12, magnitude (loss, gain), phase,
magnitude + phase, electrical length, group delay
vector voltmeter
(R&S®ZVH-K45)
magnitude + phase
DC voltage supply (DC bias, port 1 and port 2)
Voltage range internal voltage supply +12 V to +32 V, in 1 V steps
Maximum output power 4 W (battery), 10 W (AC supply)
Maximum current 500 mA
Maximum voltage external voltage supply 50 V
Maximum current 600 mA
General data
Display 6.5" color LCD with VGA
resolution
Battery operating time R&S®HA-Z204, 4.5 Ah up to 3 h
R&S®HA-Z206, 6.75 Ah up to 4.5 h
Dimensions (W × H × D) 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) 1),
7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) 1)
Weight < 3 kg, 6.6 lb
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Rohde-schwarz- Cable and Antenna Analyzer (Model:S®ZVH).