Rohde-schwarz- SGMA RF Source (Model:R&S®SGS100A)

0
199
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Key Facts

  • Smallest fully integrated vector signal generator on the market, space-saving design for system integration
  • Enables high throughput due to very short frequency and level setting times of typ. 280 μs via PCIe interface
  • Excellent RF performance in a compact format
  • Maximum output level of typ. +22 dBm for compensating losses in the setup
  • Closed ALC loop for CW and I/Q modes for highest level repeatability
  • High output frequency up to 12.75 GHz for broad applicability
  • Wear-free electronic attenuator for high reliability
  • Very cost-efficient with low initial costs and low cost of ownership

Brief Description

The R&S®SGS100A is an RF source designed to meet the requirements of automated test systems. It is available as a CW source or as a vector signal generator with an integrated I/Q modulator. With its frequency range of up to 12.75 GHz, the vector signal generation version covers the essential digital signals. The CW version can be used as a flexible local oscillator as well as for interference testing against mobile radio standards.

Specifications

Frequency
Frequency range with the R&S®SGS-B106 option 1 MHz to 6 GHz
with the R&S®SGS-B106 and R&S®SGS-B112 options 1 MHz to 12.75 GHz
with the R&S®SGS-B106V option 80 MHz to 6 GHz (I/Q mode)
1 MHz to 6 GHz (CW mode)
with the R&S®SGS-B106V and R&S®SGS-B112V options 80 MHz to 12.75 GHz (I/Q mode)
1 MHz to 12.75 GHz (CW mode)
Setting time with PCIe remote control < 500 μs
Input frequency for external reference 10 MHz, 100 MHz, 1000 MHz
Level
Specified level range –10 dBm to +15 dBm (PEP) 1)
with the R&S®SGS-B26 option –120 dBm to +15 dBm (PEP) 1)
Level error Setting Characteristic: AUTO; temperature range from +18 °C to +33 °C
1 MHz ≤ f ≤ 3 GHz < 0.5 dB
3 GHz < f ≤ 12.75 GHz < 0.9 dB
Output impedance VSWR in 50 Ω system in full frequency range,
Setting Characteristic: AUTO
< 2.0
in full frequency range,
with the R&S®SGS-B26 option
< 1.8
Setting time with PCIe remote control,
Setting Characteristic: AUTO
< 500 μs
Spectral purity
Harmonics level ≤ 8 dBm, CW, I/Q wideband OFF < –30 dBc
Nonharmonics level > –10 dBm 2), offset > 10 kHz from carrier, f ≤ 1.5 GHz < –76 dBc
Subharmonics level > –10 dBm 2), f ≤ 3 GHz < –76 dBc
Wideband noise 1 MHz ≤ f ≤ 6 GHz and 10 MHz carrier offset, 6 GHz < f ≤ 12.75 GHz and 30 MHz carrier offset, AUTO mode, level > 5 dBm, 1 Hz measurement bandwidth, CW < –145 dBc
SSB phase noise 20 kHz carrier offset, 1 Hz measurement bandwidth
f = 1 GHz < –126 dBc, –130 dBc (typ.)
f = 10 GHz < –106 dBc, –110 dBc (typ.)
I/Q modulation
I/Q modulator bandwidth (RF) 100 MHz < f ≤ 2.5 GHz, I/Q wideband 40 % of carrier frequency
2.5 GHz < f ≤ 6 GHz, I/Q wideband 1 GHz
Error vector measured with 16QAM, filter root cosine α = 0.5, 10 kHz symbol rate
f > 80 MHz, RMS < (0.4 % + 0.2 % × f/GHz)
ACLR WCDMA 3GPP FDD, TM 1/64 > 67 dB, 69.5 dB (meas.)
Baseband bypass mode
Frequency range 1 MHz ≤ f ≤ 80 MHz
Specified level range –5 dBm to +15 dBm
with the R&S®SGS-B26 option –120 dBm to +15 dBm
Remote control using Rohde & Schwarz instrument driver PCIe (single lane)
using SCPI 1999.5 or compatible command sets Ethernet (TCP/IP) 10/100/1000BaseT
using SCPI 1999.5 or compatible command sets USB 2.0
General data
Power consumption 70 W (meas.)
Dimensions W × H × D 250 mm × 52.5 mm × 401 mm
(9.84 in × 2.07 in × 15.79 in)
1 HU, ½ 19" rack width
Weight when fully equipped 4.0 kg (8.82 lb)

1) PEP = peak envelope power.
2) > 0 dBm for instruments without the R&S®SGS-B26 electronic step attenuator.

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Rohde-schwarz- SGMA RF Source (Model:R&S®SGS100A).