Shimadzu-High Sensitivity Gas Chromatograph System (Model:Tracera )

0
195
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The new Tracera GC System is now ready to solve your trace analysis needs. This system utilizes the new Barrier Discharge Ionization Detector technology coupled with a GC-2010 Plus capillary gas chromatograph to create a GC system that makes it possible to reveal trace components that are difficult to see by other GC detectors.

High Sensitivity

Detection Sensitivity over 100x Higher than TCD, 2x Higher than FID

Novel Universal Detector

Single Detector Approach for Your Complex Analyses

Long-Term Stability

Long-Term Stability with New Discharge Design

Plasma Technology for Universal Trace Analysis

The barrier discharge ionization detector (BID) is a highly sensitive device that creates ionization from a Helium-based, dielectric barrier discharge plasma. A 17.7eV plasma is generated by applying a high voltage to a quartz dielectric chamber, in the presence of helium at a relatively low temperature.
Compounds that elute from the GC column are ionized by this He plasma energy and then detected by the collection electrode and processed as peaks.

The BID was developed thru collaborative research with Dr. Katsuhisa Kitano, Center for Atomic and Molecular Technologies, Graduate School of Engineering, Osaka University, resulting in 3 U.S. patents and 4 patents pending.

 Comparison of Detectable Compounds

 Detector Type Detectable Compounds
Barrier discharge ionization detector (BID) All, except He and Ne
Thermal conductivity detector (TCD) All, except carrier gas
Flame ionization detector (FID) Organic compounds, except formaldehyde and formic acid
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Shimadzu-High Sensitivity Gas Chromatograph System (Model:Tracera ).