Yokogawa-COLORIMETERS (Model:52002/52011/52012)

1
324
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Specifications – Model 52002

Accessories 3m Data Output Cable for Colorimeter (#95003)
AC Adapter, 120 V AC, 50/60 Hz (#94001)
AC Adapter, 220 V AC, 50/60 Hz (#94002)
Carry Case (#RB045)
Color Control Software Program (#92001)
Cover for Display Rubber (#99006)
Extension Cable for Light Detector 1.5m (#91005)
Extension Cable for Light Detector 3m (#91001)
Output Plug to Recorder (#JC017A)
RS-232C Converter, Isolated with Adapter (#95002)
Soft Case (#RB046)
Standard White Plate (#99002)
Stay for Reinforcing Connections (#NU032)

Specifications – Model 52011

Accessories 3m Data Output Cable for Colorimeter (#95003)
AC Adapter, 120 V AC, 50/60 Hz (#94001)
AC Adapter, 220 V AC, 50/60 Hz (#94002)
Carry Case (#RB045)
Color Control Software Program (#92001)
Cover for Display Rubber (#99006)
Extension Cable for Light Detector 1.5m (#91005)
Extension Cable for Light Detector 3m (#91001)
Output Plug to Recorder (#JC017A)
RS-232C Converter, Isolated with Adapter (#95002)
Soft Case (#RB046)
Standard White Plate (#99002)
Stay for Reinforcing Connections (#NU032)

Specifications – Model 52012

Accessories 3m Data Output Cable for Colorimeter (#95003)
AC Adapter, 120 V AC, 50/60 Hz (#94001)
AC Adapter, 220 V AC, 50/60 Hz (#94002)
Carry Case (#RB045)
Color Control Software Program (#92001)
Cover for Display Rubber (#99006)
Extension Cable for Light Detector 1.5m (#91005)
Extension Cable for Light Detector 3m (#91001)
Output Plug to Recorder (#JC017A)
RS-232C Converter, Isolated with Adapter (#95002)
Soft Case (#RB046)
Standard White Plate (#99002)
Stay for Reinforcing Connections (#NU032)
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Yokogawa-COLORIMETERS (Model:52002/52011/52012).

1 COMMENT