ZTEC Instruments-RF&Communications Test Equipment (Model:ZT8201)

0
330
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The ZT8201 is a "one-box" wireless production test solution with the necessary instantaneous bandwidth to meet next generation wireless test requirements such as 160 MHz 802.11ac and 100 MHz LTE-Advanced. The ZT8201 combines a 6 GHz VSA and a 6 GHz VSG into the industry's smallest and lowest cost multi-protocol production test set. The ZT8201 comes pre-loaded with ZProtocolTM WLAN for 802.11a thru ac (up to 160 MHz), a software toolkit that provides standard-compliant protocol analysis, waveform creation, and automated compliance testing.

Applications Include:

  • IEEE 802.11 transmitter and receiver compliance testing
  • Power Amplifier testing including EVM sweeps, dynamic EVM, and digital pre-distortion
  • Transceiver chipset compliance testing
  • RF and baseband differential I/Q testing

Quick Specs

Product EVM Floor
(802.11ac 80 MHz)
EVM Floor
(802.11ac 160 MHz)
Frequency Range VSA Instantaneous
Bandwidth
VSG Moduldation Bandwidth
ZT8201 0.56% (-45 dB) 0.79% (-42 dB) DC to 6 GHz 160 MHz 500 MHz

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | ZTEC Instruments-RF&Communications Test Equipment (Model:ZT8201).