Giới Thiệu Và Chia Sẽ Kinh Nghiệm Sử Dụng Cảm Biến Tiệm Cận BALLUFF

2
654
Có 2 loại cảm biến tiệm cận công nghiệp chính là:
– Cảm biến tiệm cận điện cảm – Proximity phát hiện các vật bằng cách tạo ra trường điện từ. Dĩ nhiên, thiết bị chỉ phát hiện được vật kim loại.
– Cảm biến tiệm cận điện dung – capacitive sensor phát hiện các vật bằng cách tạo ra trường điện dung tĩnh điện. Do đó, thiết bị này có thể phát hiện mọi loại vật.
Mặc dù cảm biến tiệm cận điện cảm chỉ phát hiện được các vật kim loại, nhưng chúng phổ biến hơn nhiều trong công nghiệp. Những cảm biến – sensor này ít chịu ảnh hưởng của các nhiễu bên ngoài hơn và quan trọng là những cảm biến sensor này rẻ hơn cảm biến điện dung. Đa phần cảm biến tiệm cận – proximity sensor đều có đặc điểm đầu ra transistor có logic NPN hoặc PNP., những loại này còn được gọi là kiểu DC-3 dây. Nhưng cũng có một số loại là ngõ ra tiếp điểm (dry contact) chúng chỉ có 2 dây và điện áp cấp thường là điện xoay chiều.
Trong nhà máy sẽ không thể tránh khỏi việc khi các cảm biến tiệm cận bị mất tên nhãn, model không thể tra ra sơ đồ dây cũng như loại ngõ ra NPN hay PNP của cảm biến đó. Thì với thiết bị kiểm tra của ELCO do INO cung cấp sẽ rất dễ dàng cho việc kiểm tra vấn đề này.
Một số hãng cảm biến INO giới thiệu trong video là Balluff sensor: BES00A1, Strokemaster 180447, AECO sensor, ELCO sensor. INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dụng cụ đo lường, tự đông hoá, điện công nghiệo… Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó.
Model BALLUFF sensor: BTL2-GS10-0200-A /BTL2-GS10-0600-A / BTL5-A11-M0100-P-S32 / BTL5-A11-M0255-Z-S32 / BTL5-A11-M0750-B-S32 / BTL5-C10-M1000-B.S32 / BTL5-E10-M0100-B-S32 / BTL5-E10-M0100-P-S32 / BTL5-E10-M0125-3-KA10 / BTL5-E10-M0125-B-KA10 / BTL5-E10-M0125-K-K05 / BTL5-E10-M0125-N-KA10 / BTL5-E10-M0150-B-KA05 / BTL5-E10-M0155-B-S32 / BTL5-E10-M0160-B-S32 / BTL5-E10-M0225-B-S32 / BTL5-E10-M0250-P-S32 / BTL5-E10-M0254-P-S32 / BTL5-E10-M0300-B-S32 / BTL5-E10-M0325-P-S32 / BTL5-E10-M0350-B-S32 / BTL5-E10-M0350-P-S32 / BTL5-E10-M0420-K-K05 / BTL5-E10-M0560-P-S32 / BTL5-E10-M0560-P-S32 / BTL5-E10-M0600-P-S32 / BTL5-E10-M0650-B-S32 / BTL5-E10-M0650-P-S32 / BTL5-E10-M0650-P-S32 / BTL5-E10-M0660-B-S32 / BTL5-E10-M0800-B-S32 / BTL5-E10-M100-K-SR32 / BTL5-E10-M1300-B-S32 / BTL5-E10-M1500-P-32-1500 / BTL5-E10-M1700-P-S32 / BTL5-E10-M2000-P-S32 / BTL5-E10-M3850-B-S32 / BTL5-E10-M3900-B-S32 / BTL5-E10-M4550-B-S32 / BTL5-E10-M4600-B-S32 / BTL5-E11-M0100-P-S32 / BTL5-E17-M0085-B-S32 / BTL5-F-2814-1S / BTL5-M-2814-1S / BTL5-P1- M1750-B-DEXB-KA05 / BTL5-P11-M0225-B-S103 / BTL5-P1-M0250-K-K10 / BTL5-P-3800-2 / BTL5-S112-M0200-B-KA10 / BTL5-S171-M0100-P-KA05 / BTL5-S171-M0100-P-KA05 / BTL5-S171-M0200-P-KA05 / BTL5-S171-M0225-P-KA05 / BTL5-S172-M0250-K-K15 / BTL5-S172-MO/ BTL2-GS10-0075-A /BTL2-GS10-0100-A / BTL2-GS10-0125-A /BTL2-GS10-0150-A /BTL2-GS10-0250-A /BTL2-GS10-0350-A / BTL2-GS10-0450-A /BTL2-GS10-0600-A /BTL2-GS10-1150-A /BTL2-GS10-1350-A / BTL2-GS10-1500-A /BTL2-GS10-2000-A /BTL2-P-3813-4S /BTL2-S-3212-4 Z /BTL2-S-4414-4 Z /BTL2-S-4414-4 Z-EX / BTL2-S-5113-4 K /BTL2-S-6216-8P /BTL5-A11-M0025-B-DEXB-KA02 /BTL5-A11-M0050-B-KA10 / BTL5-A11-M0050-B-S32 /BTL5-A11-M0050-K-SR32 /BTL5-A11-M0050-P-KA10 / BTL5-A11-M0050-P-S 32 /BTL5-A11-M0050-P-SA240-S92 /BTL5-A11-M0052-P-SA102-S32 / BTL5-A11-M0075-B-S32 /BTL5-A11-M0075-K-SR32 /BTL5-A11-M0080-B-S32 / BTL5-A11-M0100-B-S32 /BTL5-A11-M0100-K-K10 /BTL5-A11-M0100-K-SR32 / BTL5-A11-M0100-P-KA01 5 /BTL5-A11-M0100-P-KA05 /BTL5-A11-M0100-P-S 32 /BTL5-A11-M0110-P-S 32 /BTL5-A11-M0120-K-SR32 /BTL5-A11-M0125-B-KA10 / BTL5-A11-M0125-B-S32 /BTL5-A11-M0127-P-S32 /BTL5-A11-M0130-B-S32 /BTL5-A11-M0130-P-S 32 /BTL5-A11-M0140-B-S32 /BTL5-A11-M0150-B-S32 /BTL5-A11-M0150-K-SR32 /BTL5-A11-M0150-P-KA05 /BTL5-A11-M0150-P-S 32 / BTL5-A11-M0160-B-KA10 /BTL5-A11-M0175-B-KA05 /BTL5-A11-M0175-B-S32 /BTL5-A11-M0175-K-NEX-K15 /BTL5-A11-M0175-K-SR32 /BTL5-A11-M0175-P-S 32 /BTL5-A11-M0175-P-SA167-S32 /BTL5-A11-M0200-B-DEXB-KA05 /BTL5-A11-M0200-B-S32 / BTL5-A11-M0200-K-SR32 /BTL5-A11-M0200-P-KA05 /BTL5-A11-M0200-P-S 32 /BTL5-A11-M0205-B-S32 /BTL5-A11-M0225-B-S32 /BTL5-A11-M0225-P-KA02 / BTL5-A11-M0225-P-S 32 /BTL5-A11-M0225-P-SA167-S32 /BTL5-A11-M0235-K-SR 32 /BTL5-A11-M0250-B-S32 /BTL5-A11-M0250-K-SR32 /BTL5-A11-M0250-P-KA05 /BTL5-A11-M0250-P-S 32 /BTL5-A11-M0275-B-KA05 /BTL5-A11-M0275-B-S32 / BTL5-A11-M0300-B-KA05 /BTL5-A11-M0300-B-S32 /BTL5-A11-M0300-K-SR 32 / BTL5-A11-M0300-P-KA05 /BTL5-A11-M0300-P-S 32

2 COMMENTS