Thiết Bị Tự Động Hóa Của Phoenix Contact, Lase Đo Khoảng Cách HD-P

0
1192

Máy đo khoảng cách laser là một máy đo khoảng cách sử dụng một chùm tia laser để xác định khoảng cách đến một đối tượng.
Các hình thức phổ biến nhất của máy đo khoảng cách laser hoạt động dựa trên nguyên tắc thời gian bay bằng cách gửi một xung laser trong một chùm tia hẹp hướng thẳng đến đối tượng và đo thời gian được thực hiện bởi xung phản xạ từ mục tiêu và quay trở lại bộ phát xung.
Từ đó tính được thời gian từ khi phát đến khi thu lại tín hiệu, sau khi có thời gian và biết được vận tốc của ánh sáng nên dễ dàng suy ra khoảng cách.
Hiện nay, có rất nhiều thiết bị đo khoản cách từ cầm tay, đến cố định, từ dân dụng đến công nghiệp. Các thiết bị trong công nghiệp có độ chính xác, độ bền cũng như tích hợp các chuẩn truyền thông trong công nghiệp, thích hợp giao tiếp với các thiết bị điều khiển.
LASE là hãng của Đức chuyên các thiết bị ứng dụng công nghệ lase, có rất nhiều model với các tính năng khác nhau.
Các thiết bị về đo khoảng cách của LASE cũng có nhiều model với nhiều ứng dụng khác nhau, cũng như có nhiều range đo khác nhau.
HD-P 20 HT là model có range đo từ 0.5 đến 20m, model HD-P 600 có range đo 0.5 đến 1200m và nhiều model có range đo cũng như ứng dụng khác nhau.
Các thiết bị đo khoản cách của LASE đều có các out 4-20mA, chuẩn truyền thông Profibus, Rs232 và Rs422 thích hợp giao tiếp hầu hết với các thiết bị điều khiển khác trong công nghiệp.

Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến thiết bị điều khiển tự động từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
Bluetooth converter – PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO – 2313876 Đại Lý Phoenix Contact  Bluetooth converter – PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL – 2313795 Phoenix Contact Việt Nam Antenna splitter – RAD-SPL-2-N/N – 2702293 Nhà phân phối Phoenix Contact  Surge protection device – CN-LAMBDA/4-5.9-SB – 2800023 Đại Lý Phoenix Contact  Surge protection device – CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET – 2800491 Phoenix Contact Việt Nam Surge protection device – CN-LAMBDA/4-5.9-BB – 2838490 Nhà phân phối Phoenix Contact  Adapter – RAD-ADP-N/F-N/F – 2867843 Đại Lý Phoenix Contact  Antenna splitter – RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA – 2867856 Phoenix Contact Việt Nam Adapter – RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F – 2884538 Nhà phân phối Phoenix Contact  Adapter – RAD-ADP-SMA/F-SMA/F – 2884541 Đại Lý Phoenix Contact  Antenna splitter – RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA – 2885595 Phoenix Contact Việt Nam Weather protection tape – RAD-TAPE-SV-19-3 – 2903182 Nhà phân phối Phoenix Contact  Mounting material – RAD-ANT-VAN-MKT – 2885870 Đại Lý Phoenix Contact  Adapter – RAD-ADP-N/M-SMA/F – 2917036 Phoenix Contact Việt Nam Antenna cable – RAD-CON-MCX-N-EX – 2917308 Nhà phân phối Phoenix Contact  Adapter – RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 – 2904790 Đại Lý Phoenix Contact  Software – FL WST BASIC – 2692254 Phoenix Contact Việt Nam Software – FL WST BASIC DEMO – 2692377 Nhà phân phối Phoenix Contact  Mounting plate – FL WLAN 5100 PA – 2701092 Đại Lý Phoenix Contact  Termination resistor – FL LCX 50-OHM-SMA – 2700425 Phoenix Contact Việt Nam Connector – FL LCX CON-N/F – 2884965 Nhà phân phối Phoenix Contact  Termination resistor – FL LCX 50-OHM – 2884978 Đại Lý Phoenix Contact  Alignment tool – FL LCX TOOL – 2884981 Phoenix Contact Việt Nam Cable tie – FL LCX CLAMP – 2884994 Nhà phân phối Phoenix Contact  Control box – FL RUGGED BOX – 2701204 Đại Lý Phoenix Contact  Mounting material – FL RUGGED BOX POLE SET – 2701205 Phoenix Contact Việt Nam Control box – FL RUGGED BOX OMNI-1 – 2701430 Nhà phân phối Phoenix Contact  Control box – FL RUGGED BOX OMNI-2 – 2701439 Đại Lý Phoenix Contact  Control box – FL RUGGED BOX DIR-1 – 2701440 Phoenix Contact Việt Nam SMS relay – TC MOBILE I/O X200 – 2903805 Nhà phân phối Phoenix Contact  SMS relay – TC MOBILE I/O X200 AC – 2903806 Đại Lý Phoenix Contact  SMS relay – TC MOBILE I/O X300 – 2903807 Phoenix Contact Việt Nam Router – TC MGUARD RS4000 3G VPN – 2903440 Nhà phân phối Phoenix Contact  Router – TC MGUARD RS2000 3G VPN – 2903441 Đại Lý Phoenix Contact  Router – PSI-MODEM-3G/ROUTER – 2314008 Phoenix Contact Việt Nam Router – PSI-MODEM-3G-US/ROUTER – 2903394 Nhà phân phối Phoenix Contact  Router – PSI-MODEM-GSM/ETH – 2313355 Đại Lý Phoenix Contact  Modem – PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB – 2313106 Phoenix Contact Việt Nam Antenna – PSI-GSM/UMTS-QB-ANT – 2313371 Nhà phân phối Phoenix Contact  Memory – CF FLASH 256MB – 2988780 Đại Lý Phoenix Contact  Memory – CF FLASH 256MB APPLIC A – 2988793 Phoenix Contact Việt Nam Memory – CF FLASH 256MB PDPI BASIC – 2700549 Nhà phân phối Phoenix Contact  Memory – CF FLASH 256MB PDPI PRO – 2700550 Đại Lý Phoenix Contact  Memory – CF FLASH 2GB – 2701185 Phoenix Contact Việt Nam Memory – CF FLASH 2GB APPLIC A – 2701189 Nhà phân phối Phoenix Contact  Memory – IBS MC FLASH 2MB – 2729389 Đại Lý Phoenix Contact  Memory – IBS MC FLASH 4MB – 2729392 Phoenix Contact Việt Nam   Nhà phân phối Phoenix Contact  Cầu đấu dây UKH50 ( chính hãng ) UKH50 PHOENIX Đại Lý Phoenix Contact  Nắp cầu đấu UKH50 ( chính hãng ) Phoenix Contact Việt Nam Cầu đấu 10mm2 ( chính hãng ) UK16N PHOENIX Nhà phân phối Phoenix Contact  Nắp cầu đấu UK10N ( chính hãng ) Đại Lý Phoenix Contact  Cầu đấu 2,5mm2 ( chính hãng ) UK3N PHOENIX Phoenix Contact Việt Nam Nắp + chặn cầu đấu UK3N ( chính hãng ) PHOENIX Nhà phân phối Phoenix Contact  Cầu nối cho UK3N ( chính hãng ) FBRN 10-5 N PHOENIX Đại Lý Phoenix Contact  Nhãn in số để trắng  ( chính hãng ) ZB 5 PHOENIX Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Bluetooth converter – PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO – 2313805 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Bluetooth converter – PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO – 2313876 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Bluetooth converter – PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL – 2313795 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Antenna splitter – RAD-SPL-2-N/N – 2702293 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Surge protection device – CN-LAMBDA/4-5.9-SB – 2800023 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Surge protection device – CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET – 2800491 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Surge protection device – CN-LAMBDA/4-5.9-BB – 2838490 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Adapter – RAD-ADP-N/F-N/F – 2867843 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Antenna splitter – RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA – 2867856 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Adapter – RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F – 2884538 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Adapter – RAD-ADP-SMA/F-SMA/F – 2884541 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Antenna splitter – RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA – 2885595 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Weather protection tape – RAD-TAPE-SV-19-3 – 2903182 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Mounting material – RAD-ANT-VAN-MKT – 2885870 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Adapter – RAD-ADP-N/M-SMA/F – 2917036 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Antenna cable – RAD-CON-MCX-N-EX – 2917308 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Adapter – RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 – 2904790 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Software – FL WST BASIC – 2692254 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Software – FL WST BASIC DEMO – 2692377 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Mounting plate – FL WLAN 5100 PA – 2701092 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Termination resistor – FL LCX 50-OHM-SMA – 2700425 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Connector – FL LCX CON-N/F – 2884965 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Termination resistor – FL LCX 50-OHM – 2884978 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Alignment tool – FL LCX TOOL – 2884981 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Cable tie – FL LCX CLAMP – 2884994 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Control box – FL RUGGED BOX – 2701204 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Mounting material – FL RUGGED BOX POLE SET – 2701205 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Control box – FL RUGGED BOX OMNI-1 – 2701430 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Control box – FL RUGGED BOX OMNI-2 – 2701439 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Control box – FL RUGGED BOX DIR-1 – 2701440 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        SMS relay – TC MOBILE I/O X200 – 2903805 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        SMS relay – TC MOBILE I/O X200 AC – 2903806 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        SMS relay – TC MOBILE I/O X300 – 2903807 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Router – TC MGUARD RS4000 3G VPN – 2903440 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Router – TC MGUARD RS2000 3G VPN – 2903441 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Router – PSI-MODEM-3G/ROUTER – 2314008 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Router – PSI-MODEM-3G-US/ROUTER – 2903394 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Router – PSI-MODEM-GSM/ETH – 2313355 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Modem – PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB – 2313106 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Antenna – PSI-GSM/UMTS-QB-ANT – 2313371 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Memory – CF FLASH 256MB – 2988780 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Memory – CF FLASH 256MB APPLIC A – 2988793 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Memory – CF FLASH 256MB PDPI BASIC – 2700549 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Memory – CF FLASH 256MB PDPI PRO – 2700550 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Memory – CF FLASH 2GB – 2701185 Phoenix Contact Việt Nam Phoenix contact Vietnam        Memory – CF FLASH 2GB APPLIC A – 2701189 Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Memory – IBS MC FLASH 2MB – 2729389 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix contact Vietnam        Memory – IBS MC FLASH 4MB – 2729392 Phoenix Contact Việt Nam Phonex contract 2858357 PT 2-PE/S-230AC/FM . Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix Contact viet nam UCT-TM 6 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix Contact viet nam ST 2,5-TWIN Phoenix Contact Việt Nam Phoenix Contact viet nam SD-D / SP / LA Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix Contact viet nam PR1-RSC3-LV-230AC / 2X21 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix Contact viet nam ST 1,5-QUATTRO Phoenix Contact Việt Nam Phoenix Contact viet nam MCR-SL-DUI Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix Contact viet nam 2902992 Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix Contact viet nam AP 2-TU Phoenix Contact Việt Nam Phoenix Contact viet nam SMKDSP 1,5 / 14 BD: +, 12-A2 Nhà phân phối Phoenix Contact  đại lý Phoenix Contact FBS 2-5 Đại Lý Phoenix Contact  đại lý Phoenix Contact TRIO-PS / 1AC / 48DC / 10 Phoenix Contact Việt Nam đại lý Phoenix Contact UCT-TM5 Nhà phân phối Phoenix Contact  đại lý Phoenix Contact MCR-PT100-I Đại Lý Phoenix Contact  Phoenix Contact viet nam UT 10 BU Phoenix Contact Việt Nam PTPOWER 95-3L / FE Nhà phân phối Phoenix Contact  Phoenix Contact viet nam UM72-D37SUB / B / 32IM / FK-MCP / SO96 Đại Lý Phoenix Contact  Cảm biến Phoenix Contact ICC 2,5 / 16-STZFD-5,08 Phoenix Contact Việt Nam Cảm biến Phoenix Contact MSTB 2,5/16-ST-5,08 Nhà phân phối Phoenix Contact  Cảm biến Phoenix Contact MINI MCR-BL-I-2I Đại Lý Phoenix Contact  tủ điều khiển Phoenix Contact MCR-FL-C-UI-2UI-DCI Phoenix Contact Việt Nam tủ điều khiển Phoenix Contact ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Nhà phân phối Phoenix Contact  tủ điều khiển Phoenix Contact D-UK 2,5 Đại Lý Phoenix Contact  Cáp Phoenix Contact TMCP CONNECT LR Phoenix Contact Việt Nam Cáp Phoenix Contact TMCP SOCKET M Nhà phân phối Phoenix Contact  Cáp Phoenix Contact ECP 1-2 Đại Lý Phoenix Contact  Bộ điều khiển Phoenix Contact PLC-RSC- 24DC/21AU Phoenix Contact Việt Nam Bộ điều khiển Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21-21AU Nhà phân phối Phoenix Contact  Bộ điều khiển Phoenix Contact QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX Đại Lý Phoenix Contact  bộ nguồn Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 Phoenix Contact Việt Nam bộ nguồn Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/24DC/2 Nhà phân phối Phoenix Contact  bộ nguồn Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 Đại Lý Phoenix Contact  Relay Phoenix Contact PLC-BSC- 24DC/21 Phoenix Contact Việt Nam Relay Phoenix Contact PSM-ME-RS232/RS485-P Nhà phân phối Phoenix Contact  Relay Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 Đại Lý Phoenix Contact  PLC Phoenix Contact DOK 1,5-2D Phoenix Contact Việt Nam PLC Phoenix Contact MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC Nhà phân phối Phoenix Contact  PLC Phoenix Contact MINI MCR-SL-UI-2I-NC Đại Lý Phoenix Contact  Cầu nối dây cầu chì Phoenix Contact MBK 2,5/E Phoenix Contact Việt Nam Cầu nối dây cầu chì Phoenix Contact PLC-BSP- 24DC/21 Nhà phân phối Phoenix Contact  Cầu nối dây cầu chì Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/2DC/5 Đại Lý Phoenix Contact