Làm thế nào để lựa chọn đầu dò pH phù hợp với ứng dụng

0
607

Các sản phẩm khác cùng hãng sản xuất:

Sensorex – Thiết bị Sensorex Việt Nam

Sensorex CX2/EA899 Sensorex S8300
Sensorex SAM1-2000 Sensorex EA899TC/P1K
Sensorex CX100 Sensorex S855/10/TL/TL
Sensorex A032 Sensorex FC875T
Sensorex DO6442T Sensorex SD7000CD
Sensorex CX2000 Sensorex SD7420CD
Sensorex CX3000 Sensorex SD7420CD-ORP
Sensorex S8000CD-ORP Sensorex SD7500CD
Sensorex CS150TC Sensorex SD7500CD-ORP
Sensorex TX100 Sensorex UVT-LED-H
Sensorex TX10 Sensorex SD7000CD-ORP
Sensorex TX20 Sensorex pH1000
Sensorex TX2000 Sensorex pH5000
Sensorex FC875/T Sensorex SAM1-5500C
Sensorex LPM100 Sensorex S1750CD/SAM
Sensorex CX20 Sensorex CAL-C110
Sensorex CX3000 Sensorex CS1500TC-K=1/SAM
Transmitter Sensorex CX100 Sensorex SAM1-1750
Bộ phụ kiện LPMA-002 LPM100 Sensorex SAM1-2900
Sensorex S8000CD-ORP Sensorex pH2200
Sensorex pH1400 Sensorex S200C/BNC
Sensorex pH2000 Sensorex SAM1-1500
Sensorex pH2100 Sensorex S2900C/SAM
Sensorex pH2400 Sensorex S8100
Sensorex pH2500 Sensorex S420C-ORP/10/BTD
Sensorex pH6000 Sensorex pH3400
Sensorex S8000CD Sensorex pH3000
Sensorex S8000 Sensorex S420C/BTD
Sensorex S8000CD Sensorex CX2000
Sensorex S2000C/SAM Sensorex SAM1-5500C

cảm biến nhiệt độ Sensorex S267CD

Cảm biến đo độ pH Sensorex S268CD

Cảm biến Sensorex việt nam S269CD

cảm biến nhiệt độ Sensorex S271CD

Cảm biến Sensorex việt nam S272CD

Cảm biến đo độ pH Sensorex S272CDTC

cảm biến nhiệt độ Sensorex S273CD

Cảm biến đo độ pH Sensorex S273CDTC

Cảm biến Sensorex việt nam S222C S222CD

cảm biến nhiệt độ Sensorex S200CD

Cảm biến Sensorex việt nam S200CD-LC

Cảm biến đo độ pH Sensorex S354CDHF

cảm biến nhiệt độ Sensorex S353CDHF

Cảm biến đo độ pH Sensorex S350CDHF

cảm biến nhiệt độ Sensorex S450CDHF

Cảm biến đo độ pH Sensorex UVT-LED–H Handheld, Off-Line Transmittance Monitor w. battery

Cảm biến Sensorex việt nam UVT0001 Carrying Case

Cảm biến đo độ pH Sensorex UVT-LED-PW Process Transmittance Monitor (with wiper/auto cal.)

Cảm biến Sensorex việt nam UVT0009 Installation Kit, Stainless Steel Pipe

Cảm biến đo độ pH Sensorex UVT0008 Installation Kit, Mild Steel Pipe (2″ NPT)

Cảm biến Sensorex việt nam UVT0021 Installation Kit, PVC Pipe (2″ NPT)

Cảm biến Sensorex CX2/EA899 Sensorex Vietnam

Cảm biến S8 53/20 Sensorex Vietnam

Transmitter Sensorex CX100

Cảm biến Sensorex A032

Cảm biến Sensorex DO6442T

Bộ hiển thị độ pH Sensorex CX2000

Bộ hiển thị độ pH Sensorex CX3000

Cảm biến Sensorex S8000CD-ORP

Đầu dò nhiệt độ Sensorex CS150TC

Cảm biến đo độ pH Sensorex TX2000 – Máy đo độ pH Sensorex

Cảm biến đo độ pH Sensorex UVT0007 Installation Kit, Open Channel

Cảm biến Sensorex việt nam UVT0015 Installation Kit, Sanitary Flow Cell (3”)

Cảm biến đo độ pH Sensorex TX3000 pH/ORP Transmitter (Display, Isolated)

Cảm biến Sensorex việt nam TX2000 pH/ORP Transmitter (Display, Isolated)

Cảm biến đo độ pH Sensorex TX2000RS pH/ORP Transmitter (Display, Isolated)

Cảm biến Sensorex việt nam TX100 pH/ORP Transmitter (2-Wire, Display, Isolated)

Cảm biến đo độ pH Sensorex PHMA pH Transmitter (2-Wire, Blind, Non-Isolated)

Cảm biến Sensorex việt nam New CS8000TC Conductivity Sensor

Cảm biến đo độ pH Sensorex The DO500 4-20mA loop-powered transmitters allow a galvanic DO sensor

Cảm biến Sensorex việt nam DOMA-10 and DOMA-20, are very basic 4-20mA loop-powered transmitters

Cảm biến đo độ pH Sensorex A separate 12-36V DC power supply (user supplied) is required to power each DO500.

Cảm biến Sensorex việt nam DO1200/H sensor’s millivolt signal to a 4-20mA signal.

Cảm biến đo độ pH Sensorex Our DO1200 and DO1200TC are designed for use with galvanic dissolved

Cảm biến Sensorex việt nam The DO6441T is also perfect for aquaculture applications and which now

Cảm biến đo độ pH Sensorex DO7400 series probes are best suited for applications in which DO level is (DO7441 – 0-100% sat and DO7442 – 0-200% sat).

Cảm biến Sensorex việt nam S151C-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex S500C-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam S500CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex S550C-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam S550CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex S555C-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam S555CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex S500C-ORP-AU

Cảm biến Sensorex việt nam S550C-ORP-AU

Cảm biến đo độ pH Sensorex TX100 two-wire pH/ORP transmitter

Cảm biến Sensorex việt nam S8000CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex S650CD-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam S651CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex S655CD-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam S656CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex S655KD-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam S660CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex S661CD-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam S662CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex DA650CD-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam DA660CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex DA661CD-ORP

Cảm biến Sensorex việt nam DA662CD-ORP

Cảm biến đo độ pH Sensorex CX3000 4-20mA Conductivity Transmitter

Cảm biến Sensorex việt nam CX2000 4-20mA Conductivity Transmitter

Cảm biến đo độ pH Sensorex CX2000RS 4-20mA Conductivity Transmitter

Cảm biến Sensorex việt nam CX100 4-20mA Conductivity Transmitter

Cảm biến đo độ pH Sensorex TCSMA 4-20mA Toroidal Conductivity Transmitter

Cảm biến Sensorex việt nam TCSTX 4-20mA Toroidal Conductivity Transmitter

Cảm biến đo độ pH Sensorex CT1000 4-20mA Conductivity Transmitter

Cảm biến Sensorex việt nam CS615- k=0.1, 1

Cảm biến đo độ pH Sensorex CS620 -k=0.1, 1

Cảm biến Sensorex việt nam CS620- k=0.01

Cảm biến đo độ pH Sensorex CS675TC,

Cảm biến Sensorex việt nam CS675HTTC

Cảm biến đo độ pH Sensorex CS650TC

Cảm biến Sensorex việt nam CS676HPTC

Cảm biến đo độ pH Sensorex CS150

Cảm biến Sensorex việt nam CS150TC

Cảm biến đo độ pH Sensorex CS200

Cảm biến Sensorex việt nam CS200TC

Cảm biến đo độ pH Sensorex Models CS200 and CS200TC

Cảm biến Sensorex việt nam NTC, 30K NTC, Pt1000 RTD & Pt100 RTD

Cảm biến đo độ pH Sensorex TCS3200: Kit includes TCSMA Blind Transmitte

Cảm biến Sensorex việt nam TCS3020 Toroidal Conductivity Sensor, FC95C 2″ Flow Cell.

Cảm biến đo độ pH Sensorex TCS3300: Kit includes TCSTX Transmitter with local display

Cảm biến Sensorex việt nam The TCS2000 torodal sensor is a direct fit replacement for GLI/Hach, Knick

CT1000/K=0.1, Cond Transmitter 4-20mA, K=0.1, Range= ?

CT1000/K=1 , Cond Transmitter 4-20mA, K=1, Range= ?

CT1000/K=10 , Cond Transmitter 4-20mA, K=10, Range= ?

CT1000PT Cond Transmitter 4-20mA, P1K,K=?, Range=, ***

CX100 Conductivity Transmitter  (Formally CON500)

CX2 , Additional Cable for C110, Connector = BNC/

CX2 , Additional Cable for C110, Connector = BNC/

CX2/EA899 , Additional Cable for C110 to EA899/EA899TC, Connector TNR

CX2/S855 , Additional Cable for C110 to S853/S855, Connector 8 Pin Din

CX2000 , Conductivity Transmitter

CX3000 , Conductivity Transmitter

DA650CD , Diff Amp pH Electrode ***

DA650CDHF , Comb pH Electrode

DA650CDHF-HT , Comb pH/HF Electrode

DA650CDHF-ORP , Comb ORP Electrode

DA650CD-HT , Diff Amp pH Electrode

DA650CD-HT-KNO3 , Diff Amp pH Electrode

DA650CD-ORP , Diff Amp Comb ORP Electrode

DA650CD-ORP-HT , Diff Amp Comb ORP Electrode

DA660CD , Diff Amp Comb pH Electrode

DA660CDHF , Comb pH Electrode

DA660CD-LC, Diff Amp pH Electrode

DA660CD-ORP , Diff Amp Comb ORP Electrode

DA661CD , Diff Amp Comb pH Electrode

DA661CDHF , Diff Amp pH/HF Electrode

DA661CD-ORP , Diff Amp Comb ORP Electrode

DA662CD , Diff Amp Comb pH Electrode

DA662CDHF , Diff Amp pH/HF Electrode

DA662CD-ORP , Diff Amp Comb ORP Electrode

DI800 , De-Ionized Water, 1 Gal

DINEL-BNC , Detachable Lead, BNC,1Meter

DINEL-DINM , Detachable Lead, Din-M, 1Meter

DINEL-TL , Detachable Lead, 1 Meter

DINEL-TL/4 , Detachable Lead, BNC, 4ft

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184
►Website: http://www.ino.com.vn