Takex Optics sensor – Sản phẩm cảm biến quang học Takenaka (Japan)

0
198

Takex Optics sensor – Sản phẩm cảm biến quang học Takenaka (Japan)

Hãng Takex (Japan) chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại cảm biến quang học bao gồm (nhưng không giới hạn):
Takex Việt Nam Fiber Optic Sensors
Takex Việt Nam Embedded Amplifier Photo Sensors
Takex Việt Nam Image Sensors
Takex Việt Nam Ultrasonic Sensors
Takex Việt Nam Other sensors
Takex Việt Nam Light Curtain Sensors
Takex Việt Nam Photo Sensors for Steel and Heavy Industries
Takex Việt Nam Power Supply Unites Sensor Control Unites
Sản phẩm của hãng Takex (Takenaka) được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp từ nặng đến nhẹ, từ năng lượng đến sản xuất…mà cụ thể là các lĩnh vực sau đây:
Takex Việt Nam Semiconductor
Takex Việt Nam Electronic Component Mounting
Takex Việt Nam Automatic assembly
Takex Việt Nam Consumer electronics/OA
Takex Việt Nam Metal processing
Takex Việt Nam Steel/Ceramic
Takex Việt Nam Delivery/Transportation
Takex Việt Nam Logistics
Takex Việt Nam Automobile
Takex Việt Nam Textile
Takex Việt Nam Rubber/Plastic
Takex Việt Nam Printing
Takex Việt Nam Packaging/Food/Drug
Takex Việt Nam Safety
Takex Việt Nam Sanitary/Amusement
Hãy liên hệ chúng tôi – Công ty TNHH giải pháp và công nghệ đo lường INO – Đại diện của TAKEX tại Việt Nam để biết thêm chi tiết.
Liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ:
Email: info@ino.com.vn & Tel: 08 37 200184
Hotline: 09 47 200184 & Web: www.ino.com.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video https://www.youtube.com/inomeasure