Absolute Pressure – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị đo áp suất tuyệt đối

0
308

       

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Absolute Pressure 4T96 Digital Panel Process Indicator


Absolute Pressure 40T96 Digital Process Alarm Indicator 

Absolute Pressure 4B96 Strain Gauge Digital Panel Meter 

Absolute Pressure 40B96 Strain Gauge Readout with Process Alarm Relays 

Absolute Pressure 2400 Multi Channel Digital Indicator 

Absolute Pressure LEX1 High Accuracy Digital Pressure Gauge 

Absolute Pressure LEO1 Digital Pressure Gauge 

Absolute Pressure P20 Handheld Documenting Pressure Calibrator 

Absolute Pressure PGS40 Mid Pressure Calibration Hand Pump 

Absolute Pressure PGS7 Low Pressure and Suction Calibration Hand Pump 

Absolute Pressure LEO Record Pressure Data Logger 

Absolute Pressure Baro TROLL Barometric Pressure Data Logger 

Absolute Pressure DL Industrial Pressure Data Logger 

Absolute Pressure 33X High Accuracy Digital Output Pressure Sensor 

Absolute Pressure 6000 High Accuracy Digital Pressure Transducer 

Absolute Pressure 6100 Ultra High Accuracy Digital Pressure Sensor 

Absolute Pressure 35X Flush Diaphragm Digital Output Pressure Sensor 

Absolute Pressure PD39X Twin Absolute Digital DP Sensor 

Absolute Pressure 2000 Digital Manometer 

Absolute Pressure P200IS Hazardous Area Digital Manometer 

Absolute Pressure LEO1 Digital Pressure Gauge 

Absolute Pressure LEX1 High Accuracy Digital Pressure Gauge 

Absolute Pressure Baroli Industrial Digital Pressure Gauge 

Absolute Pressure Baroli Precision Digital Pressure Gauge 

Absolute Pressure DS200 Combined Pressure Switch, Gauge and Sensor 

Absolute Pressure LEO2 Digital Pressure Gauge 

Absolute Pressure LEO3 Current or Digital Output Pressure Gauge 

Absolute Pressure 21R All Welded Pressure Transducer with 100mV Output 

Absolute Pressure AS Autosport Pressure Transducer 

Absolute Pressure EPX Miniature Stainless Steel Pressure Transducer 

Absolute Pressure EPIH Ultra Miniature Cylindrical Pressure Transducer 

Absolute Pressure IMP Ceramic Strain Gauge Pressure Transducer  

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
PRESSURE