Bridges -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
426
 Vui lòng liên hệ với chúng tô chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
GEN RAD 1689-9700 RLC DIGIBRIDGE 

85021A DIRECTIONAL BRIDGE 

85027D DIRECTIONAL BRIDGE 

AEMC 140-100 WHEATSTONE BRIDGE 

AGILENT 85027-60004 SHORT-OPEN FEMALE FOR DIRECTIONAL BRIDGE 

AGILENT 85027A DIRECTIONAL BRIDGE 

AGILENT 85027B DIRECTIONAL BRIDGE 

AGILENT 85027C DIRECTIONAL BRIDGE 

AGILENT 85027D DIRECTIONAL BRIDGE 

AGILENT 85027E BRIDGE 

AGILENT 85027E DIRECTIONAL BRIDGE 

AGILENT 86205A DIRECTIONAL BRIDGE 

AGILENT 8721A DIRECTIONAL BRIDGE 

AGILENT A5027D DIRECTIONAL BRIDGE 

BECKMAN RC-20 CONDUCTIVITY BRIDGE METER 

BIDDLE INSTRUMENTS 72-434 WHEATSTONE BRIDGE 

CAMBRIDGE TECHNOLOGY 520 COMPARATOR BRIDGE 

COOPER INSTRUMENTS & SYSTEMS DFI200 LOAD CELL/STRAIN BRIDGE METER 

DELTA 01B-2 IMPEDANCE BRIDGE 

DELTA O1B-2 IMPEDANCE BRIDGE 

DELTA ELECTROINCS OIB-1 OPERATING IMPEDANCE BRIDGE 

ELECTR SCIENTIFIC INDUSTRIES 296 TEST SET DIGITAL LRC BRIDGE 

ELECTRO SCIENTIFIC 250DE IMPEDANCE BRIDGE 

G.A.L GAGE CO. N/A BRIDGE CAM GAUGE 

G.A.L. GAGE CO N/A BRIDGE CAM GAGE 

GE 9069199G DOUBLE BRIDGE 

GE 9069199G1 PORTABLE DOUBLE BRIDGE 

GEN RAD 1657 RLC DIGIBRIDGE 

GEN RAD 1689M DIGIBRIDGE 

GEN RAD 1689M RLC DIGIBRIDGE 

GEN-RAD 1689M RLC DIGIBRIDGE 

GENERAL BRIDGE 1657 RLC BRIDGE 

GENERAL RADIO 1615-A CAPACITANCE BRIDGE 

GENERAL RADIO 1615A CAPACITANCE BRIDGE 

GENERAL RADIO 1658 RLC DIGIBRIDGE 

GENERAL RADIO CO 1650-A IMPEDANCE BRIDGE 

GENERAL RADIOTELEPHONE CO. 615 SWR BRIDGE 

GENRAD 1657 DIGIBRIDGE 

GENRAD 1657 RLC DIGIBRIDGE 

GENRAD 1658 DIGI-BRIDGE 

GENRAD 1658 RLC DIGI-BRIDGE 

GENRAD 1659 DIGIBRIDGE 

GENRAD 1659 RLC DIGIBRIDGE 

GENRAD 1689 PRECISION RLC DIGIBRIDGE 

GENRAD 1689 RLC DIGIBRIDGE 

GENRAD 1689M RLC DIGI-BRIDGE 

GENRAD 1689M RLC DIGIBRIDGE 

GENRAD 1692 DIGIBRIDGE 

HAMEG HM8118 LCR BRIDGE 

HELWETT PACKARD 85027D DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 4265B UNIVERSAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 58027B DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85020A DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85020B DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85021A DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85021B BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85021B DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027A BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027A DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027A DIRRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027B BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027B DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027C DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027D BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027D DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 85027E DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 8507B DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 86205A BIDIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 86205A BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 86205A DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 86207A BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 86207A DIRECTIONAL BRIDGE 

HEWLETT PACKARD 8721A DIRECTIONAL BRIDGE 

Kilter Electronic Co SE8280 RLC Bridge 

LEADER LCR-740 LCR BRIDGE 

LEADS & NORTHRUP 5430AM-1 WEATSTONE BRIDGE 

LEEDS & NORHTRUP 5305 TEST BRIDGE 

LEEDS & NORTHRUP 4287 KELVIN BRIDGE 

LEEDS AND NORTHRUP 5300 WHEATSTONE BRIDGE 

NORTH ATLANTIC 540/10 SYNCRO-RESOLVE BRIDGE 

NORTON N/A BRIDGE 

NORTON NA BRIDGE 

QUADTECH LCR DIGIBRIDGE 

QUADTECH 1659 DIGIBRIDGE 

QUADTECH 1659 RLC DIGIBRIDGE 

QUADTECH 1659-9700-00 DIGIBRIDGE 

QUADTECH 1689M RLC DIGIBRIDGE 

QUADTECH 1692 DIGIBRIDGE 

QUADTECH 1692 RLC DIGIBRIDGE 

QUADTECH 1710 LCR DIGIBRIDGE 

QUADTECH 1715 LCR DIGIBRIDGE 

SIEMENS 273A1 BRIDGE 

SIEMENS B6-162 WHEATSTONE BRIDGE 

SIEMENS B6-163 WHEATSTONE BRIDGE 

SIEMENS M273-A2 WHEATSTONE BRIDGE 

TAFFET ZM-4B/U RESISTANCE BRIDGE 

TAFFET ELEC. ZM-4B/V BRIDGE 

WAYNE KERR 6425 BRIDGE 

WBE A56 VARIABLE RF BRIDGE 

WILTRON 5400-6N50 SWR BRIDGE 

WILTRON 58A50 VSWR BRIDGE 

WILTRON 60N50 SWR BRIDGE 

WILTRON 60NF50 SWR BRIDGE 

WILTRON 87A50 VSWR BRIDGE 

WILTRON CSL7 BRIDGE 

YOKOGAWA 2755 WHEATSTONE BRIDGE 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

RF / MICROWAVE TEST EQUIPMENT