RF Plug Ins -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
328

   Vui lòng liên hệ với chúng tô chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
AGILENT 34970A/34901A DATA ACQUISTION UNIT W/PLUGIN 

AGILENT 86105C 750-1650NM PLUGIN 

HEWLETT PACKARD 70340A SIGNAL GENERATOR PLUGIN 

TEKTRONIX 7A26 DUAL AMPLFIER PLUGIN 

TEKTRONIX 7B92 TIME BASE PLUGIN 

TTC 30609 PLUGIN 

TTC 40540 PLUGIN 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
RF / MICROWAVE TEST EQUIPMENT