AOIP-Jupiter 650, large volume portable calibration dry block (Model:JUPITER 650)

0
305
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Jupiter 650 is a large volume portable calibration dry block for temperature thermometers from 35°C to 650°C. It is ideal for the calibration of thermocouples and platinum resistance thermometers. It has been designed for fast heating and cooling for convenient field use. For enhanced flexibility, surface sensor and infrared thermometer accessories can be added.

The standard insert can hold up to six thermometers. For larger blocks, see Gemini and Medusa models. 

Jupiter 650 is available in two models, the BASIC (B) and the SITE (S).

The B model includes a sophisticated temperature controller with a dual display for set temperature and dry block temperature.

The S model additionally includes an in-built temperature digital indicator to which an external temperature sensor can be connected, giving greater accuracy eliminating temperature gradient and loading errors.

For surface sensor and Blackbody use, an external thermometer should always be used.

For laboratory accuracy, Jupiter 650 can be used with high-end temperature indicator.

Key features:

  • Large calibration volume: 35 x 148 mm depth
  • Wide operating range: 35°C to 650°C
  • Fast heating and cooling
  • Good temperature uniformity
  • Convertible for blackbody source and surface sensor calibration
Temperature range 35°C to +650°C
Absolute stability over 30 min ±0.02°C at 50°C

±0.02°C at 250°C

±0.03°C at 650°C

Blackbody source ±0.3°C
Surface sensor calibration ±0.5°C
Cooling time 650°C to 150°C: 60 min
Heating time 30°C to 650°C: 20 min
Performances Refer to uncertainties graph below
Calibration volume 35 x 148 mm depth
Standard insert 6 holes: 2x 4.5 mm / 2x 6.4 mm / 1x 8 mm / 1x 9.5 mm 
Depth: 140 mm

General specifications

Size 302 x 176 x 262 mm
Weight 8.5 kg
Display Resolution: 0.01 to 99.99 and 0.1 to 100.0 / 650.0

Units: °C, °F, K

Power supply 100 / 120 V, 50/60 Hz or 200 / 240 V, 50/60 Hz

500 Watts

Communication ports RS 232

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Jupiter 650, large volume portable calibration dry block (Model:JUPITER 650).