Chương trình LabVIEW điều khiển và thu thập dữ liệu từ máy Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer

0
417

Mặc dù nhà sản xuất đã có cung cấp phần mềm điều khiển thiết bị Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer đi kèm khi bán thiết bị. Tuy nhiên do yêu cầu của dây chuyền sản xuất, phần mềm này không đáp ứng được nhu cầu và mục đích sử dụng riêng của thiết bị cho hệ thống thử nghiệm chuyên biệt. Khách hàng đặt ra yêu cầu cho công ty INO Measure Co., Ltd trong việc thiết kế phần mềm như sau

yeu cau khach hang_chuong trinh labVIEW_Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer

Hình ảnh của thiết bị trong hệ thống thử nghiệm

Chuong trinh labVIEW_Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer

Yêu cầu của Test report (format file excel) khi sản phẩm được đo và kiểm tra hoàn thiện

chuong trinh labVIEW_Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer

Giao diện chính của chương trình bằng LabVIEW 2009

Giao dien chinh cua chuong trinh Agilent 4294A

Mã nguồn LabVIEW của chương trình điều khiển và thu thập dữ liệu từ thiết bị Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer

Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer

Hình ảnh Test Report

Test report_LabVIEW_Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer

Hình ảnh dây chuyền lắp ráp của sản phẩm cần thử nghiệm

Dây chuyền lắp ráp_LabVIEW_Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer

INO Measure Co.,Ltd

98/31B, Linh Dong Street, Linh Dong Ward

Thu Duc District, Ho Chi Minh City,  Vietnam

Web : ww.ino.com.vn

Mail: info@ino.com.vn

Tel:   (84) (8) 37200184

Fax:  (84) (8) 37200197