Giới thiệu giếng nhiệt| Thiết bị hiệu chuẩn áp suất

0
250

Công ty TNHH giải pháp và công nghệ đo lường INO chuyên tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị INO hiện đang là đại diện phân phối của EUROTRON xin giới thiệu các thiết bị hiệu chuẩn nhiệt :

EUROTRON- Dry Block Multifunction High-Temperature Calibrator (Model:MicroCal TCS 1200) 
EiUK EUROTRON-Portable Temperature Calibrators ( MODE:PTB Series)
EiUK EUROTRON-Compact Temperature Calibrators (Model:EiUK TM)
EiUK EUROTRON-Multifunction Temperature Calibrators (Model:ETB Series)
EUROTRON-Temperature calibrators(Model: MicroCal Series)
EUROTRON- Dry Block Multifunction High-Temperature Calibrator (Model:MicroCal TCS 1200)
EUROTRON-Multifunction calibrators (Model: EasyCal, MicroCal series)
…………………………………………………………………………..
Và rất nhiều model hiệu chuẩn nhiệt độ khác cũng như thiết bị đo lường công nghiệp đề có tại:
http://ino.com.vn