Graduated Cylinder – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị cốc chia vạch

0
650

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

BAXTER – N/A – GRADUATED CYLINDER

FISHERBRAND – 09-730-30 – GRADUATED CYLINDER

KARTELL – N/A – GRADUATED CYLINDER

KIMAX – 20026 – GRADUATED CYLINDER

KIMAX/KIMBLE – 20026-250 – GRADUATED CYLINDER

N/A – N/A – GRADUATED CYLINDER

NA – ISO 6706 – GRADUATED CYLINDER

NA – ISO 6706(1) – GRADUATED CYLINDER

NA – ISO 6706(2) – GRADUATED CYLINDER

NA – ISO 6706(3) – GRADUATED CYLINDER

NA – ISO 6706(4) – GRADUATED CYLINDER

OMNILAB – 10ML – GRADUATED CYLINDER

PYREX – 3024 – GRADUATED CYLINDER

PYREXNG – 3024 10 – GRADUATED CYLINDER

PYREXNG – 3024 25 – GRADUATED CYLINDER

SCIENCEWARE – N/A – GRADUATED CYLINDER

SERAPHIN – E – GRADUATED CYLINDER

SK – 50:1 – GRADUATED CYLINDER

VWR – N/A – GRADUATED CYLINDER

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Dimensional