Hướng Dẫn Sử Dụng Các Chế Độ Của HOLD Function Của AD-4532B Indicator

0
548

 

1.    1.  Các cách để kích hoạt và ngừng kích hoạt HOLD Function
       Có 4 cách để kích hoạt chức năng Hold gồm:
          Sử dụng nút nhấn HOLD trên bàn phím
·         Nhấn nút Hold lần 1 thì chức năng HOLD sẽ được kích hoạt và giá trị hiển thị là giá trị Hold.
·         Nhấn nút Hold lần tiếp theo sẽ ngừng chức năng Hold và giá trị hiển thị sẽ trở về giá trị đo thực.
          Sử dụng chức terminal phía sau bộ hiển thị.
·         Khi chân COM IN (số 30) nối với chân HOLD (số 20) thì chức năng HOLD sẽ được kích hoạt và giá trị hiển thị là giá trị HOLD.
·         Khi chân COM IN (số 30) ngắt ra khỏi chân HOLD (số 20) thì chức năng HOLD sẽ tắt và giá trị hiển thị sẽ trở về
          Sử dụng truyền thông Modbus
·         Kích hoạt địa chỉ số 1 của Modbus thì sẽ kích hoạt chức năng Hold Function
·         Kích hoạt địa chỉ số 2 của Modbus thì sẽ tắt chức năng Hold Function
          Sử dụng truyền thông qua RS-232
·         Khi nhấn ON của lệnh “HCR LF” thì sẽ kích hoạt chức năng Hold Function
·         Khi nhấn OFF của lệnh “HCR LF” thì sẽ tắt chức năng Hold Function
Hiển thị HOLD trên màn hình
Khi chức năng Hold function được kích hoạt bằng 1 trong 4 cách trên thì trên màn hình hiển sẽ sáng chữ HOLD nó giúp báo cho ta biết chức năng Hold đã được kích hoạt. Trong các chế độ Hold (trừ chế độ sample mode) thì chữ PEAK trên màn hình sẽ sáng lên khi đạt giá trị đỉnh (hoặc giá trị dưới).
Mức độ ưu tiên
Trong 4 cách để kích hoạt chế độ Hold ở trên thì chế độ dùng terminal nối dây ngoài là chế độ được ưu tiên cao nhất.
Cài đặt thời gian trễ sau khi đã ngừng  kích hoạt chế độ Hold
Bộ hiển thị AD-4532B cho phép chúng ta giữ lại giá trị Hold hiển thị trên màn hình thêm một khoảng thời gian nhất định sau khi đã ngắt kích hoạt chức năng Hold. Tức là thay vì ngắt kích hoạt Hold thì giá trị hiển thị sẽ lập tức hiển thị giá trị đo bình thường từ loadcell, nhưng nếu cài chức năng trễ này thì sau khi tắt chức năng Hold thì màn hình vẫn hiện giá trị Hold này trong 1 khoảng thời gian đã cài đặt.
Để cài đặt chức năng này, ta sử dụng bằng cách thay đổi giá trị của Function mode F-15


Mặc định của thiết bị là 0 (không giữ giá trị Hold sau khi đã ngắt), ta có thể thay đổi trong khoảng từ 0.1 đến 9.9 giây. Nếu sử dụng tính năng này thì khi ngắt Hold thì giá trị Hold sẽ được giữ trong khoản thời gian đã set và chữ HOLD trên màn hình sẽ nhấp nháy.
Lưu Ý:
Khi sử dụng tính năng trễ này tuy giá trị Hold được giữ và hiển thị trong khoản thời gian đó nhưng bộ hiển thị vẫn hoạt động để đo giá trị từ Loadcell.
2. Các chế độ HOLD
2.1 Chế độ “Sample Hold”
     Khi sử dụng chế độ “Sample hold” thì giá trị Hold là giá trị ngay tại thời điểm bắt đầu kích hoạt HOLD.
 
2.2   Chế độ “Peak Hold”
     Khi sử dụng chế độ “Peak Hold” thì giá trị Hold là giá trị lớn nhất đo được trong khoản thời gian kích hoạt chức năng HOLD.
 
2.3   Chế độ “Bottom Hold”
     Khi sử dụng chế độ “Bottom Hold” thì giá trị Hold là giá trị nhỏ nhất đo được trong khoản thời gian kích hoạt chức năng HOLD.
 
2.4   Chế độ “Bipolar Peak Hold”
     Chế độ “Bipolar Peak Hold” là chế độ lấy giá trị tuyệt đối lớn nhất trong khoản thời gian kích hoạt chức năng HOLD, chế độ này phù hợp với trường hợp đo giá trị cả âm lẫn dương.